Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
Denna artikeln går genom nyttig information om årsavslutning i Visma.net Financials.   Avsluta perioder När du är klar med alla transaktioner i ett år bör du stänga alla perioder i detta året. Detta förhindrar att det kan skapas fler transaktioner i året. Det mest idealiska är att stänga en period så fort man är klar med den.   OBS! Om du har avslutat en period men behöver göra någon extra postering är det möjligt att göra detta genom Redovisning (GL102000).   Här markerar du för Tillåt bokföring till stängda perioder. OBS! Det är viktigt att du tar bort markeringen igen när du är klar med bokföringen, detta förhindrar att något bokförs på redan stängda år.   Det är möjligt att avsluta perioder för varje modul enskilt. Det kan vara nyttigt om man vill stänga för fakturering, men hålla huvudboken öppen. Följande moduler har ett eget fönster för att stänga perioder:   - Huvudbok - Leverantörsreskontro - Kundreskontro - Lager - Bank/Likvidhantering - Anläggningsregister   Om det inte är relevant kan du stänga perioder i alla moduler genom Stäng perioder (GL50300S).   Tips: Före du avslutar perioderna rekommenderas det att gå igenom checklistan under (du kan hoppa över detta om det inte är relevant för dig.)   För att avsluta perioderna markerar du relevanta perioder och klickar på Avsluta perioder. Klicka Ja i rutan som kommer upp.   Om du får ett meddelande om att det finns dokument som inte är frisläppta kan du klicka på Ej frisläppta dokument. Här får du en översikt över de verifikat som måste stängas eller raderas före du kan stänga perioden.   “Hjälpkonton” i systemet Genom hela året vill du hela tiden ha kontroll på om du har ett överskott eller underskott i företaget. Detta visas alltid som ett tal på balans- och resultatrapporter, även om inte har gjort några posteringar där. Som standard är detta kontot 2089. Detta är alltså ett “hjälpkonto” i systemet. I Redovisning (GL102000) ser du vilket konto som är valt för detta i fältet Konto för resultat hittils i år. Här väljer du också kontot som används för outdelade vinster i fältet Konto för outdelade vinster. Detta är också ett “hjälpkonto” som används för att visa odisponerat resultat från året före. Som standard är detta konto 2091.   OBS: om du inte bokför årets resultat (t.ex mellan 8999 och 2099), visar systemet automatiskt balansen på 2089 ett år och 2091 på nästa år. Om du t.ext har en saldo på 200 000 på 2089 i 2016 kommer detta att visas som 200 000 på 2091 i 2017. Om du bokför årets resultat normalt kommer 2091 visa 0. Detta är vad vi rekommenderar                
Visa fullständig artikel
24-06-2019 14:04 (Uppdaterad 28-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2298 Visningar
I den här artikeln beskriver vi hur du upprättar ett nytt räkneskapsår och perioder i systemet.
Visa fullständig artikel
11-03-2019 14:35 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 922 Visningar
Genom att använda Enhetsuppsättningar är det möjligt att skapa filter som kan användas i Balans- och Resultatrapporter. I denna artikeln går vi igenom hur man skapar en uppsättning som filtrerar på koddelar, och hur man lägger in denna i en rapport.   Konfiguration av Enhetsuppsättning Fönstret Enhetsuppsättningar (CS2060P3) hittar man under arbetsytan Redovisning - Egenskaper.     För att skapa en ny enhetsuppsättning klickar du på +.     I fönstret som kommer fram lägger du först in en Kod och en Beskrivning.     Efter det lägger du in önskade filter du vill använda. I mitt exempel kommer vi att använda följande segment.     Jag vill skapa följande filter: Underbolag = Underbolag 1, Avdelning = Alla Underbolag  = Underbolag 2, Avdelning = Avdelning 1 För att skapa ett nytt filter klickar man på +.     Skriv in en Kod och Beskrivning. Under kolumnen Datakälla, klicka på förstoringsglaset.   I fönstret som kommer upp väljer jag önskat värde, SE1 i fälten Startkoddel och Slutkoddel. Jag fyller inte i resterande koddelar då jag önskar att se alla.     Jag skapar därefter ett nytt filter och lägger in följande värden:     Efter att man har lagt in alla önskade filter klickar man på Spara och stäng.     Lägg in Enhetsuppsättning på en rapport För att lägga in en Enhetsuppsättning på en rapport går man först till rapporten och klickar på Redigera rapport.     Då öppnas ett nytt fönster. Här lägger vi in vår Enhetsuppsättning och klickar på Spara.     När man sedan skriver ut rapporten ligger filtren klara att användas till höger. Det går att nå de genom att klicka på Filterknappen.     Tips! Om du har bokfört på många koddelar i systemet och upplever det långsamt när du öppnar en Balans- eller Resultatrapport kan du kryssa i Optimera rapport för enhetsuppsättning när du redigerar rapporten.     Är denna rutan ikryssad måste du först välja ett av dina filter innan du kör rapporten.     Vill du sedan ändra koddel eller se alla behöver du köra rapporten en gång till.
Visa fullständig artikel
16-01-2020 15:11 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1401 Visningar
I Financials ligger det standard resultat- och balansrapporter. Upprättar du nya huvudbokskonton kan det vara så att dessa inte kommer med på rapporterna.  
Visa fullständig artikel
14-03-2019 15:00 (Uppdaterad 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1329 Visningar
En del kunder upplever att det inte är möjligt att registrera verifikationer med moms i verifikationsregistreringen. Denna artikeln går igenom hur du aktiverar detta.
Visa fullständig artikel
04-03-2019 10:47 (Uppdaterad 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 816 Visningar
Har du noterat hål i nummerserien?  Detta förekommer då man upprättar en faktura/verifikat och sparar, sedan raderar man posten av någon anledning innan man har frisläppt den. I Visma.net tilldelas nummer från nummerserie i samband med att man sparar faktura/verifikat. Raderas den är det numret låst. Nummer tilldelas och låses då man kan skapa och spara transaktioner löpande men frisläpper och bokar om vartannat. Det finns dock spårbarhet och ett enkelt sätt att se vilka nr detta gäller i systemet så man kan påvisa att det ej är registrerat några transaktioner i systemet för dessa nr. Gå till Redovisning-Förfrågan-Verifikationslista. (GL40600S) och ta ut rapport. Där ser du då en översikt över de nr som registrerats utan transaktioner, bästa metoden är att bocka i rutan för "Visa enbart saknade" i urvalet för att se alla som raderats. Dessa innehåller ej transaktioner och påverkar ej redovisningen. Kort summerat:  - Transaktioner som frisläpps i systemet och därmed påverkar redovisningen kan ej raderas, de måste annulleras/reverseras så det finns spårbarhet. - Transkationer som registrerats, men ej frisläppts kan raderas då de ej påverkat redovisningen. Dessa tar dock nummer i nummerserie i bruk men finns registrerade för kontroll och spårbarhet av sk. hål i nummerserien.    /Jonas
Visa fullständig artikel
21-01-2021 12:09
 • 0 Svar
 • 6 gilla
 • 1240 Visningar