Mina produkter
Hjälp

Nyckeltalet Andel av fakturering

17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 897 Visningar

Det finns många sätt att mäta medarbetarnas produktivitet på. Ett av dessa är att se hur mycket varje medarbetare har bidragit till faktureringen i olika projekt.
Måttet "Andel av fakturering" förekommer både på projektöversikten och i olika rapporter.

Under Inställningar/Nyckeltal (KPIer) kan du definiera hur detta nyckeltal ska definieras i er organisation.

Andel fakturering inställning.JPG


Som standard används "Värde av timmar" utifrån varje timmes utpris som underlag. Andelen kan även beräknas utifrån hur många timmar den anställde har rapporterat eller utifrån den anställdes schablonkostnad.
Här kan man också ställa in vilket underlag som ska räknas med i det fakturerbara värdet. Som standard räknas arbetstimmar och fasta arvoden in, men du kan även inkludera andra typer av fakturering i detta beräkningsunderlag.

 

I varje projekt på fliken Projektplan finns en sektion som heter Nedbrytning av timmar och produktivitet. Här kan man se hur många timmar varje anställd rapporterat i projektet, värdet av dessa timmar, andel debiterbara timmar % samt deras andel av faktureringen i värde och procentuell andel utifrån de inställningar som gjorts.

Om en andel behöver fördelas om av någon anledning, t.ex. i slutet av projektet, kan andelen justeras direkt i fälten.

Andel fakturering i projekt.JPG

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här