Mina produkter
Hjälp

Rapportförslag: fakturerbara projekt per projektledare och Faktureringsöversikt

03-05-2018 14:22 (Uppdaterad 30-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1440 Visningar

I denna artikel kan du läsa om hur man skapar en rapport som visar projekt där poster finns redo att faktureras och andra översikter för att snabbt få en överblick på fakturerbara projekt. 

 

  • Rapport för projektledare

Gå till Rapporter > Rapportgenerator och välj att utgå ifrån Projekt > Projekt. 

Anpassa rapporten genom att välja vilka värden som ska inkluderas. I exemplet nedan har vi valt värden Kund, Projektnummer, Fakturerad och Ej fakturerad. Vid behov går det även att skapa egna värden och beräkningar Skapa egna Nyckeltal

 

För att begränsa rapporten så används Filter, till höger finns ett antal standard filter angivna för att ställa in tidsperiod, projektledare och öppna/stängda projekt.

Eftersom vi vill skapa en rapport för Projektledare så är det av intresse här att endast se de projekten man själv står som projektledare för. Förslagsvis sätt följande filter: 

  • Finansernas tidslinje: Utefter behov, förslagsvis Denna månad eller Förra månaden beroende på när faktureringen sker i er verksamhet. 
  • Slutdatum: Detta filter baseras på projektens slutdatum. Kan lämnas tomt om det är irrelevant. 
  • Projektledare: Välj Egen för att se dina egna projekt. 
  • Försäljningsförlopp: Kan lämnas tomt om det är irrelevant. 
  • Öppen/Stängd: Båda kan inkluderas om ni stänger projekt innan de faktureras, annars endast Öppen. 

Det går att lägga till fler filter via knappen Välj filter om det behövs. 

 

rappp.PNG

Klicka på Spara som för att spara den egentillverkade rapporten och för att få möjligheten att dela den med andra behörighetsprofiler, t.ex. andra projektledare. När de tittar på rapporten kommer de då se sina egna projekt, de kan även spara om rapporten som en egen om de skulle behöva/vilja ändra något. 

 

  • Faktureringsöversikten

Ett annat smidigt sätt att se fakturerbara poster baserat på projektledare är att gå till Fakturering > Skapa Fakturor. 

 

Uppe till höger finns det ett par förinställda filter för att styra vad som ska vara synligt i vyn.  För att anpassa vyn till dina projekt, välj i filter Projektledare: Egen och Klart för fakturering: Förslagsvis den sista i månaden, sätt det som passar verksamhetens process bäst. 

Här finns en översikt av alla projekt som har fakturerbara poster tillgängliga och posterna är grupperade i 3 kategorier: Ofakturerade timmar, Ofakturerade resekostnader och Ofakturerade produkter.

Om det finns några tillgängliga poster redo för fakturering i någon av kolumnerna kan du även klicka på det beloppet som visas för att se vilken post det avser.

 bild.PNG
Observera: Använder företaget tilläggstjänsten Miljö med flera valutor så kan inte systemet generera en summering av totalen per respektive kolumn längst ner i listan för de 3 kategorierna. Du ser endast en total i kolumnen Fakturerbar då. 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här