avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Uppdatera flera projektspecifika prislistor på en gång

08-08-2019 11:28
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 280 Visningar

De projekt som har en projektspecifik prissättning, dvs inte använder en av standardprislistorna, kan massuppdateras genom att öka med ett fast belopp eller en procentuell ökning.

Massuppdatera projektspecifik prislista.JPG

Öppna rapporten Projekt och markera de projekt du vill ändra priserna för. I den övre menyn för åtgärd välj Redigera projektspecifik prissättning. Välj om priserna ska justeras med ett fast belopp eller procentsats:

  • Fast belopp - ange vilket belopp som ska läggas på tidigare priser, i vilken valuta samt om prisökningen ska påverka arbetstyper och/eller produkter.
  • Procent - ange med hur många procent det tidigare priset ska räknas upp, om det nya priset ska avrundas till närmaste heltal eller med två decimaler samt om prisändringen ska påverka arbetstyper och/eller produkter. 

Klicka på Uppdatera, så beräknas och uppdateras de nya priserna för det/de valda projekten. En notis visar hur många projekt som uppdaterats.

Om du råkar markera ett projekt med standardprislista kommer systemet att neka ändringen för detta projekt och informera om detta.

Observera: Prisändringen påverkar endast de produktpriser som i prislistan är markerade som “Priset kommer från Projekt”. Om du vill att alla produktpriser ska ändras vid uppdatering av prislistan behöver du säkerställa att de är markerade som “Priset kommer från Projekt” genom att ändra priserna under fliken Produktpriser.

Medverkande