cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvorfor har jeg fått en egen faktura med kode KON-ABO00 på produkter?

18-01-2018 14:20 (Updated 15-08-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 642 Views

Alle bestillinger av tilleggsbrukere som ble gjort etter 1.1.17 vil bli belastet på egen faktura med kode KON-ABO00. Det betyr at tilleggsbestillingen blir belastet som et abonnement med 12 mnd. leie etter prisene dere finner her. Dette blir fakturert med 12 mnd. intervall som faktureres i januar hvert år i separat faktura.


Se eksempel under:

KON-ABO.PNG

Ofte tilte spørsmål