Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Krav Forutsetninger for integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll For konfigurasjon av bedriftsoppsett må brukeren være tildelt rollen Employee Management Administrator . For eksport av bokføringsdata til Visma Business må brukeren være tildelt rollen Visma.net Payroll Administrator . Visma Business Visma Business produktlinje versjon 17.x eller høyere er nødvendig for å kunne motta bokføringsdata fra Visma.net Payroll. Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten må kjøre. Prosesseringen aktiver Visma.net må være kjørt på firma i Systeminformasjon.   Oppsett Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll Oppsett i Visma.net Payroll: Brukeren tildelt rollen Employee Management Administrator må definere Visma Business som eksportformat under seksjonen Bokføring. Dette gjøres i Visma.net Employees > Innstillinger > Selskapsinnstillinger. Visma Business Bilagsserie: Opprett en ny, eller kontroller at bilagsserie for lønn eksisterer i tabellen Bilagsserie. Standard er 500 - Lønn.   Lønnsserie: Angi nummer for bilagsserie for lønn i feltet Lønnsserie i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet kan hentes frem med hurtigtast ctrl + u. Nummer fra denne serien vil bli brukt når bilag opprettes fra rader i tabellen Regnskapsdokument som har opprinnelse 5 - Payroll.   Master Data Management (MDM) For å dele hovedbokskontoer og ansvarsenheter med Visma.net Payroll, må behandlingsvalget Aktiver Master Data Management kjøres fra tabellen Bedrift. Ved vellykket kjøring vil dette vises ved at alternativet Master Data-synkronisering er aktivert blir markert.   Andre innstillinger for å øke automatisering Automatisk behandle dokumenter: Hvis bunter og bilag skal bli automatisk opprettet når nye rader med regnskapsdata fra Visma.net Payroll legges til i tabellen Regnskapsdokument, kan alternativet Behandle bokføringsdokumenter automatisk under Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift velges.   Bokføringstilfeller: Det er også mulig å aktivere automatisk oppdatering av den opprettede bunten, ved å velge Direkte oppdatering under feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger. Kun bunter som ikke inneholder feil vil bli automatisk oppdatert. Tips: Dersom en fil fra Payroll kommer inn med feil fjernes haken for direkte oppdatering på regnskapsdokument mens man retter feilen og oppdaterer manuelt. Prosessflyt for å opprette bilagslinjer fra Visma.net Payroll Generell beskrivelse av integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Generere filer for eksport i Visma.net Payroll Prosessen for å opprette og sende data til Visma Business er tilgjengelig så snart periodens lønninger er lastet opp og godkjent i Visma.net Payroll. MessageQueue Tjenesten Visma Business Host for OD MessageQueue vil lytte etter nye meldinger fra Visma.net Payroll. Når en ny "pakke" med regnskapsdata genereres fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue bli varslet. Eksempel fra MessageQueue-logg: [2022-02-09 09:59:04.5440] Info - Message type: Visma.OnDemand. HRM.Payroll.Voucher [2022-02-09 09:59:04.6686] Info - Processing called successfully Behandlinger i tabellen "Regnskapsdokument" Når data mottas fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue legge til en ny rad i tabellen Regnskapsdokument for videre behandling. Relevant informasjon oppdateres, som feltene Opprinnelse (5 - Payroll), Dok.dato og Status. Vis dokument Ved kjøring av behandlingsvalget Vis dokument for den aktuelle raden, vil XML-innholdet for opprettelse av bilagslinjene vises. Eksempel: <voucherLine> <voucherLineDate>2022-08-31</voucherLineDate> <creditAccountNo>2600</creditAccountNo> <lineAmount>1600.00</lineAmount> </voucherLine>   Behandle dokument Bilagslinjer opprettes i Visma Business ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument. Behandlingen av en rad i tabellen Regnskapsdokument, vil resultere i opprettelse av en ny bunt med tilhørende bilagslinjer. Feltet Opprinnelse vil vise at bunten har opprinnelse fra 42 - Regnskapsdokument. Statuser og feilhåndtering Et regnskapsdokument importert fra Visma.net Payroll kan behandles, når følgende forutsetninger er oppfylt: Dokumentet har ikke blitt behandlet tidligere (Sendt til bokføring er ikke markert under feltet Status). Feltet ISO-kode i tabellen Land må finnes for samme valutakode som i regnskapsdokumentet. Hvis noe er feil vil en feilmelding vises, og i tillegg vil feltet Status i tabellen Regnskapsdokument settes til: Feil i behandling - hvis valutakode i dokumentet ikke finnes i kolonnen ISO-kode i tabellen Land. Brukeren kan gjøre foreslåtte korrigeringer og starte behandlingsvalget Behandle dokument på nytt hvis denne statusen er satt. Ingenting å behandle - hvis dokumentet ikke inneholder noen transaksjoner til bokføring. Ingen ny start av behandlingsvalget Behandle dokument kan utføres hvis denne statusen er satt, en ny eksport må foretas fra Visma.net Payroll når noe mangler. Mer informasjon om oppsett i Visma.net finnes her. Relaterte brukertips Oppsett i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
25-01-2023 12:26 (Sist oppdatert 25-01-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1090 Visninger
I del 2 av Automatisk Ordrematch skal vi gå igjennom selve prosessen. Gå gjerne tilbake til del 1 her for å se oppsett og forutsetninger som må være på plass før prosess kjøres.   Første steg er å sende en innkjøpsordre til leverandør. Produktet som bestilles må under "leveringsalternativer" ha opplysninger om hva produktet heter hos leverandør. Feks bestilles produkt 136 - Tralle i aluminium. Det er da lagt opp hvilken leverandør som leverer produktet under "Leveringsalternativer" samt produktnummer. Når varene fra leverandør kommer så utfører man et varemottak i Visma Business. Hvis det også kommer fraktkostnader på faktura så må man også legge opp et frakt produkt i Visma  Business. Her må det også spesifiseres under "Leveringsalternativer" hva frakt er spesifisert som hos leverandør. Feks kan det være "Frakt", "Gebyr", "Freight" o.l som må settes opp.   Faktura fra leverandør vil da automatisk matche mot bestillingen i Visma Business gjennom Visma Dokumentsenter og gå inn som en ferdig oppdatert innkjøpsfaktura i Visma Business. I Visma Dokumentsenter vil man finne igjen innkjøpsfaktura under "Arkiv".  
Vis hele artikkelen
16-08-2021 12:29
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1173 Visninger
Oppsett i Visma Business   For å sende MVA-oppgave via AutoReport, må følgende felt være riktig utfylt (Regnskap - Regnskapsrapporter - Regnskapsrapporter - fane Skattemelding - Logger og oppsett av AutoReport i Visma Business - AutoReport oppsett):   Org.nr. i tabellen for firmaopplysninger MVA reg.nr. (obligatorisk før versjon 13.01.0) Adresselinje 1 Postnr. Poststed E-postadresse Telefonnr. Bankkonto Leverandørnr. Avgiftsoppgjør AutoReport behandling    Her kan du velge følgende: Send til AutoReport: vil bli forhåndsvalgt ved sending av MVA-rapporter Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk: Visma Business vil da automatisk behandle meldinger fra Altinn og generere bunt med posteringer mot leverandørreskontro på leverandøren som er angitt i feltet Leverandørnr. Avgiftsoppgjør mot hovedbokskonto definert i Avg.oppgj.konto fra Bedriftsopplysninger.  Automatisk oppdatering av bunter for behandling av mva: Betalingsbunt mottatt fra Altinn bokføres automatisk.      Oppsett i Visma.net   Tjenesten AutoReport må aktiveres på aktuelt firma i Visma.net Admin   Brukere som skal sende MVA-oppgave må tildeles rollen “AutoReport user” i kolonnen for AutoReport i Visma.net Admin Dersom brukeren nå logger seg ut og inn av Visma.net, vil de få opp ikonet for Visma.net AutoReport i Visma.net Home.      Registrere datasystem i Altinn for innsending av omsetningsoppgave   Altinn må ha informasjon om hvilket datasystem som skal sende inn omsetningsoppgave. Logg deg inn i Altinn, velg administrasjon, og legg inn Visma Business i nedtrekksmenyen for “Datasystem type”. Når dette er gjort, vil du få tildelt en unik Datasystem ID og angi et Datasystem passord. Byrå kan bruke en felles Datasystem ID.    Disse verdiene må du ta med deg tilbake til Visma.net Autoreport og legge inn under fanen “Innstillinger”. Byrå kan bruke en felles Datasystem ID.      Du er nå klart for å sende MVA-melding direkte til Altinn fra Visma Business!
Vis hele artikkelen
16-04-2021 13:01 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5480 Visninger
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Business (VB) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)
Vis hele artikkelen
17-01-2017 23:00 (Sist oppdatert 16-02-2021)
 • 4 Svar
 • 2 liker
 • 11188 Visninger
Når man godkjenner en faktura i Approval, kan man i samme steg også forhåndsgodkjenne betalingen av denne i Visma.net AutoPay. Når betalingen av fakturaen går fra Visma Business til Visma.net AutoPay, vil denne allerede være godkjent og sendes direkte til bank.   For å kunne forhåndsgodkjenne betaling av faktura, må du ha: Visma.net Approval for godkjenning av fakturaer på flyt fra Visma Document Center. Visma.net AutoPay med bankavtale for remittering fra Visma Business. Godkjenneren må ha to roller i Visma.net: Invoice Approver i Approval. AutoPay Approver i AutoPay.     Under "Administrasjon" i AutoPay ligger en fane som heter "Firma". Her må det krysses av i haken for “Tillat forhåndsgodkjenning”.       Når ovennevnte er på plass, og en ny faktura er sendt fra Visma Document Center til godkjenning i Approval, vil fakturaen legge seg som normalt under "Mine oppgaver". Når du åpner oppgaven, vil det nederst i høyre hjørne dukke opp to alternativ, “Godkjenn” og “Godkjenn og betal”. Du kan også enkelt velge godkjenning på flere fakturaer samtidig, også for ulike firma.     Velger du “Godkjenn og betal” vil fakturaen legge seg som en bunt øverst i “Mine oppgaver”.   Her kan du velge å godkjenne og betale fakturaen. Dersom du angrer, kan du enkelt kansellere godkjenningen, og fakturaen vil legge seg tilbake i oppgavelisten.   Ved godkjenning, vil Approval be om signering på betalingen. Du skriver inn ditt Visma.net-brukernavn, passord og engangskode fra Authenticator Appen. Dersom din bank krever signering med Bank-ID på din Visma.net AutoPay-avtale, vil dette bli forespurt i signeringsprosessen. Når signeringen er utført, vil du tas tilbake til oppgavelisten, og en bekreftelse dukker opp øverst i vinduet.   Når denne betalingen sendes til Visma.net AutoPay fra Visma Business, vil denne gå direkte til bank, og det er ikke nødvendig med ytterligere godkjenning. Du kan se at betalingen er forhåndsgodkjent under "Oversikt" i AutoPay, ved å klikke på betalingen og "Vis hendelser".        
Vis hele artikkelen
17-01-2021 21:43
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2472 Visninger
Dette er en beskrivelse for hvilken informasjon som må ligge på kundene for at AutoInvoice skal kunne sende elektronisk til dem. Beskrivelsen gjelder både for Norge og andre land.
Vis hele artikkelen
12-02-2020 09:11 (Sist oppdatert 16-11-2020)
 • 12 Svar
 • 4 liker
 • 10507 Visninger
Revisorer eller andre som ha behov for å kontrollere regnskapet kan gjøre dette ved oppslag til systemet. Den foretrukne måten er å ta dette gjennom rapporteringsløsningen som er knyttet til Business. Da enten Visma Rapportering eller OneStop Reporting, alt etter hva bedriften benytter. Begge disse løsningene har tilpassede rapporter/tilganger for revisor.   For andre som ikke benytter dette så må det gis tilgang til Visma Business og evt Dokumentsenter for å få gjort de nødvendige kontrollene. Du trenger da følgende:  Tilgang til lisensen (fås ved henvendelse til kundesenteret@visma.no).  Hvis programvaren ikke er  tilgjengelig - må tilgang gis fra driftsleverandør (ASP).  Brukerdokumentasjon ligger inne i programmet, hjelpefila (F1) samt informasjon på Community, her kan alle få tilgang.    Etter at dette er på plass, trengs det tilgang til moduler, samt adgangsgruppe med kun lesetilgang. Dette er noe din Visma Partner kan bistå med.    Skjermbilde Bruker Revisor NB - for de som benytter VUD - så må bruker oppsettet gjøres der, men har med seg samme valg som via Visma Business   Legg opp en bruker med tilhørende bilder for oppslag - samt moduler for hva som skal revideres - regnskap/ordre                               Bedriftsgruppe Ha en egen bedriftsgruppe som inneholder kun de firma som skal revideres:                           For oppslag mot dokumenter må også revisor brukeren ha tilgang til dokumentsenteret:    
Vis hele artikkelen
29-05-2020 09:13 (Sist oppdatert 29-05-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2186 Visninger
Gå inn under Administrasjon | Systemopplysninger | Brukere for å se hvor mange aktive brukere som finnes.  Alle aktive brukere har tildelt moduler. Hvilken type modul angir hvilke rettigheter/tilganger brukeren har (fakturering, regnskap f.eks)   Brukertabellen gir en oversikt over brukere og hvilke moduler disse har tilknyttet seg:                 Her ser vi et eksempel på brukere med tildelte moduler, samt hvilken adgangsgruppe disse er knyttet til.   1 System 2 Byrå bruker ➔ Ansattgrupper 4 Ekstern bruker   Eksempler på moduler tildelt:                                 Resultatet av disse vil gi en verdi i feltet for Moduler og utifra dette kan en identifisere hvilken type bruker dette er. Så lenge en bruker er opprettet med navn og modul, telles den som “i bruk”, og inngår da i de som er tilgjengelig til bruk i forhold til de totale antallet brukere som ligger i lisensen.   I vårt eksempel har vi 10 totale brukere tilgjengelig:           Vær obs på følgende ved eventuell nedgradering av brukere Visma Business::  https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Kundeservice-for/Har-du-nedgradert-antall-brukere-eller-moduler-i-Visma-Business/ta-p/141249
Vis hele artikkelen
12-05-2020 09:30
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1580 Visninger
Ocr import (betalinger fra kunder) i VismaBusiness via Visma.net.Autopay eller Babelbank Hvorfor Automatisk generering av bilag for ocr betalinger Formål I VismaBusiness må du definere ocr kid så betalingsløsningen kan finne ut hvordan systemet skal finne kundenummer og fakturanummer ut fra kid. Det er naturlig å definer flere rader for håndtering av betalinger.   Beste praksis Bruk tabellen “Factoringselskap” for å definere kid Du må se på settingene for betalingsprosessen og lengden på kundenr og fakturanr for å få en oversikt over tolkingen av kid Eks: Lengden på kid inklderer kontrollsiffer på 16 tegn, dette betyr at du må definere settinger for 15 tegn   "Fact behandling” Denne må hakes av for ocr/kid definisjon. (bitverdi 2) "Factoring id" Du kan matche innkommende betaling direkte mot kid som står på fakturaen (åpen post) i Visma Business. For å få til dette må “Fctoring id” stå til 0;0 Du kan også bruke kolonnen factoring id til å sette start posisjon for kundenr og fakturanummer – kundenr; fakturanr. (eks 6;8) Hvis kid kun består av kunde- eller fakturanr må du sette 0 (null) for settingen som ikke er i bruk. Avhenging av settingene i kolonnen betalingsbehandling og bruk bare kundenr /bruk bare fakturanr som kid (Kun Babelbank). “Kid factoring siffer” Babelbank vil behandle disses som siffer mellom kunde og fakturanr   “Kid kunde/levsiffer” Antall siffer i kundenummer   “Kid refnr sifer” Antall siffer i fakturanummer "Bankkonto" Her legges klienten bankkontonummer. Om de har flere bankkontoer defineres en kiddefinisjon pr bankkonto “Ocr bankkontnummer” Legg inn hovedbokskontoen for denne bankkontoen   “Ansvarsenheter” Legg inn ansvarsenhet som benyttes, eks. avdeling og prosjekt "Betalingsbehandling” Denne er i bruk kun for Babelbank Eks: KID 010234000024672 (010234 00002467 2)   Innstillinger for ocr import (avansert) Hvis firmaet mottar betalinger for mer enn en bankkonto eller har forskjellig kid på samme bankkonto, må dette settes opp på flere linjer. Eksempel som viser to varianter av kid på samme bankkontonummer.   KID "OCR betaling" 010234000024672 (010234 00002467 2) KID "OCR ekstern kID" 0200010234001013589 (020 0010234 00101358 9)     Hvis kid inneholder mer enn fakturanummer og kundenummer, kan du sette start posisjon for kundenummer og fakturanummer. Eksempel kid 0200010234001013589 viser kundenummer fra posisjon 4 og fakturanummer fra posisjon 11. "Bilagsserienummer" (Kun BabelBank) Hvis det er to varianter av kid med samme lengde men med forskjellige bilagsserienummer, kan du sette serien i denne kolonnen så betalingsløsningen tester på denne og velger rett bilagsserie. I tabellen bilagsserie definerer du fakturanummer for hver serie med første bilagsnummer og siste bilagsnummer.
Vis hele artikkelen
17-04-2020 12:26
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2190 Visninger
Brukertipsene våre vil starte med en kode som forteller hva du må ha tilgang til for å kunne utnytte tipset.   ST betyr at vi tar utgangspunkt i vanlige Visma Business skjermbilder BY betyr at vi bruker byrå-skjermbildene BEGGE betyr at dette tipset gjelder både standard- og byråversjon   Ribbon i standard Visma Business - ST             Ribbon i Byrå versjon - BY    STANDARD Betyr at så lenge du har tilgang til de vanlige skjermbildene, kan du ha nytte av dette tipset.   TILPASS Betyr at du har tilgang til de vanlige skjermbildene og at du kan hente inn nye kolonner eller ta bort kolonner i et skjermbilde for å kunne bruke tipset                                         RÅTABELL Betyr at du i tillegg til de rettighetene som er nevnt over, også har tilgang til utforskeren i Visma Business, og kan hente fram en tabell.                                     SUPERBRUKER Da har du lov til å gjøre alt som er nevnt fra før, og kan også koble tabeller, lage overvåkningspunkter, endre i oppsettet  etc.     Eksempel: BEGGE/RÅTABELL  Betyr at dette tipset gjelder både for Visma Business og for Visma Business Byrå, men du må ha lov til å hente opp  en tabell og evt legge til nye kolonner eller ta bort kolonner for å ha nytte av tipset.   En sak til slutt: I Visma Business er det enkelt å endre navn på felt og kolonner                                            Av og til  kan det være flere kolonner som har nesten like navn. Da kan vi henvise til SQL-navnet også. Disse navnene får du tilgang til her.  
Vis hele artikkelen
18-03-2020 10:50
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1173 Visninger
Du har kanskje kommet i gang med elektronisk faktura? Da er det viktig å informere leverandørene og kundene dine om elektronisk faktura. Vi har lagd epost-maler på norsk og engelsk som du kan sende til dine leverandører og kunder. Norske versjoner:  Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Engelske versjoner: Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Sender du fakturaer til privatpersoner? Informer dem om hvordan de starter med eFaktura: Nå kan du motta fakturaene fra oss direkte i nettbanken
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:28
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1468 Visninger
Her er oppskrift på hvordan man kommer i gang med å motta elektroniske fakturaer via Visma AutoInvoice (AI) og rett inn i Visma Document Center (VDC) For å kunne motta elektroniske fakturer via AI må du først ha registrert deg i AI. Se her for hvordan. Aktivere mottak i AI (hvis du ikke gjorde dette da du opprettet kontoen) Logg inn i AI-portalen.  Klikk på Innstillinger oppe til høyre og deretter på  “Motta fakturaer” i menyen til venstre.   Huk av for “Motta fakturaer” og trykk Lagre.  Innmelding i ELMA: Klikk  på [Oppdater] under ELMA-registrering. Hvis du får meldingen “Ikke registrert i ELMA”, så kan du trykke på [Registrert].   Koble AI-bruker til VDC For deg med VDC versjon 8.01 eller 9.x Logg deg inn i VDC Klikk på menyen System | AutoInvoice Kontroller at Visma XML er valgt som VXML-format øverst i venstre hjørne. Klikk på øverste "Legg til"-knappen. Velg tjeneste "Production", og angi ditt brukernavn og passord som du bruker til AI-portalen (autoinvoice.visma.com) Du har nå opprettet kontakt mellom AI og VDC. Videre må du koble bedriftene som er opprettet i AutoInvoice (kanskje har du flere enn en?) mot klientene i ditt økonomisystem. Dette gjør du slik: Klikk på den nederste "Legg til"-knappen. Velg "Firma" (Bedrift fra AutoInvoice) og koble denne med ERP-klient (klienter fra økonomisystemet). Velg deretter dato for når du ønsker å starte å hente faktuaer fra (Datoen kan settes tilbake i tid og fakturaene vil da importeres fra denne datoen inn i VDC.). Velg så "dokumentprofil" for inngående faktura Sett også kryss for "Automatisk tolkning", slik at alle fakturaer blir automatisk "punchet". Alle fakturaer som blir sent til AutoInvoice, kommer nå automatisk inn i VDC og er ferdig "punchet". VDC vil ved faste intervaller sjekke om det er nye fakturaer til deg i AI. Nye fakturaer lastes ned fortløpende og presenteres i dokumentlisten. 
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:23 (Sist oppdatert 01-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1241 Visninger
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software
Vis hele artikkelen
22-05-2019 14:02
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 5137 Visninger