Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Vi får av og til spørsmål om mulighet til å benytte engelske tekster i kontoplanen. Dette er systemet klargjort for, men kreves litt bearbeiding før dette er klart. Dette gjøres på følgende måte:   Kontoplan: Hent frem 2 skjulte kolonner, Opplysning 2 og Navn 2     Kopier så verdien i fra Opplysning 2 til Navn 2   Gå så over de kontoer som mangler info i Navn 2, slik at opplysningene blir komplett. Når dette så er lagret er Navn 2 klar til bruk.   Rapporter: Når denne informasjonen å er lagt i Navn 2 kan dette benyttes i rapporter. For å få til dette må det justeres ved utskrift av f.eks resultatregnskapet.   Dette gjøres på følgende måte: I utskriftsdialogen - velg avansert og deretter Kontoer, her velges: Benytte “Navn 2”, og da hentes de opplysningene som er lagt i Navn 2 på kontonavnet.     For å få en komplett rapport på engelsk så er det 2 ting til som må gjøres:   Det første er å stille om språket til engelsk, dette gjøres fra toppmenyen:     Og det andre er at ved utskrift så må det velges en rapport definisjon som er engelsk:   Rapporten vil da ha en tilnærmet slikt utseende:    
Vis hele artikkelen
20-05-2021 14:47
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1206 Visninger
Fra versjon 15.01 av Visma Business, har du mulighet til å benyttet et eget vindu for aktivering av klienter, visste du det? Vinduet er plassert like etter vindu 921. Systemopplysninger, og heter Aktivering av klienter.  Målet er å gjøre aktiveringen enklere for Visma.net tjenester på eksisterende klienter samt å forenkle oppsettet av Visma.net tjenestene og andre prosesser inne i selve Visma Business. Både for nye, og eksisterende klienter.   Her er eksempel hvor du finner vindu, og hvilket nummer det har: (Alternativt vil du kunne finne dette vindu fra Visma Business Explorer / utforsker inn under Oppsett - > Administrasjon - > Systemadministrasjon)   Følgende Visma.net tjenester med tilhørende oppsett i Visma Business er bygd inn:   Aktivere den grunnleggende koblingen mot Visma.net Aktivere Master data (MDM) Aktivere Visma Document Center Aktivere AutoInvoice Aktivere AutoPay (NB! Visma.net AutoPay) Aktivere AutoReport   I tillegg er følgende andre aktiveringer tatt med:   Aktivere Visma Document Center Andre viktige oppsett i Visma Business Aktivering/deaktivering av ansvarsenheter (avdeling, prosjekt osv.) Automasjonsprosessen Bankavstemming   Aktivere Visma.net   Alle klienter i Visma Business som skal benytte en eller flere tjenester Visma.net må først aktiveres i Visma.net. HUSK! i Visma.net kan ikke et Visma.net selskap eksistere 2 ganger under samme kundenummer. Orgnummer er unikt, og du vil få melding i Visma.net og admin menyen dersom du forsøker å opprette et selskap som allerede eksisterer.   Når du ser at du har fått lagt inn riktig klientnummer, orgnummer og navn, kan du trykke på aktivere Visma.net.     Det samme gjør du også for å sjekke om kontakten med Visma.net er OK på allerede aktiverte klienter. Når alt er OK på alle tre statuslinjer i bildet som nedenfor, dvs. du har en grønn hake kan du aktivere ved å trykke på eksporter når klienter er markert.     Obs. Dersom du ikke har tilgang til vindu, eller kan utføre enkelte handlinger i en tabell, kolonne eller rad i Visma Business. Kan det være fordi du er plassert i en adgangsgruppe med mindre tilganger. Sjekk da med din nærmeste systemansvarlige.   Vedlagt vil du finne dokumentasjon for de øvrige ulike steps i aktiveringen, dersom du trenger mere hjelp for å utnytte de muligheter som finnes i dette vinduet. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke finner en kolonne du ønsker sjekke, kan du alltid trykke CTRL+U for å hente fram en skjult kolonne i et vindu av Visma Business, dersom det er tilgjengeliggjort i tabellen.      
Vis hele artikkelen
11-05-2021 15:20 (Sist oppdatert 11-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1690 Visninger
Oppslag og bytte av klienter i Visma Business kan gjøres ved hjelp av ulike metoder. I en større installasjon med mange Visma Business klienter kan det være hensiktsmessig å søke på klientnummeret i Visma Business. Dette kan du enkelt gjøre ved å gå inn i oppsett utforsker (ctrl+O). Stå på en tilfeldig klient og trykk Ctrl+F for å åpne søkevindu, deretter kan du søke på klientnummer eller navn.   Bytte klient i nedtrekksmeny i Visma Business Hvis du ønsker å bytte klient mens du står på en annen klient kan du velge klienten du ønsker i nedtrekksmenyen og videre åpne vinduet du ønsker å åpne. Legg merke til at klientnavn og klientnr på det aktive vinduet vil fortsatt stå inntil du åpner det nye vinduet.     Hvilken klient er vinduet åpent på? I Visma Business kan du ha flere vinduer åpent på forskjellige klienter. For å raskt se hvilken klient som vinduet gjelder kan du peke på vinduet med musepekeren. Da vil du kunne se både klientnr og klientnavn.      
Vis hele artikkelen
06-05-2021 09:27 (Sist oppdatert 06-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 957 Visninger
Avskriv restbeløp   Du kan avskrive restbeløp som ligger i åpen kundeposttabellen ved å høyreklikke – avskriv betalinger. Det blir da produsert avskrivingsbilag for fakturaer     Du har noen settinger i bedriftsopplysninger vedr dette Maks betalingsavvik annet og maks betalingsavvik kontantrabatt Betaling avskrivingskonto annet og og betalings avskrivings konto kontantrabatt Betaling avskrivingsserie   Du har også tre settinger i regnskapsbehandling i bedriftsopplysninger : avskriv restbeløp istedenfor betalingsavvik avskriv negative beløp kjør avskriv betalinger etter oppdatering av bunt Sistnevnte gjør at avskriving blir kjørt automatisk etter oppdatering så du slipper å kjøre dette fra åpen posttabell     Alle rader i tabellen åpen kundepost vil bli behandlet, det er dessverre ingen mulighet for å markere kun en rad (Dersom Avskriv restbeløp i stedet for betalingsavvik ikke er valgt vil feltet Bet.avvik annet bli benyttet for avskrivningsbilaget, og kun valgte rader vil bli behandlet.)    
Vis hele artikkelen
06-05-2021 07:25 (Sist oppdatert 06-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1099 Visninger
Med Visma.net AutoPay kan man motta innbetalinger både med og uten KID. For å motta disse filene fra banken, må det legges opp et Factoringselskap med "Fact.behandling" 2. OCR/KID definisjon. Her må feltene "Bankkonto" og "OCR bankkontonr" (hovedbok) fylles ut.     Dersom KID benyttes: I feltet KID kunde/lev.-sifre fylles ut antall siffer i kundenummeret. I feltet KID ref.nr.-sifre fylles ut antall siffer i fakturanummeret. I feltet factoring ID kan du definere hvor i KIDen kundenummer og fakturanummer ligger. Ekspempel hvis KID er 9876501234567: - Kundenummer: 98765 - Fakturanummer: 123456 - Factoring ID blir da 1;7 Dersom du ikke fyller ut antall siffer i kundenummer og fakturanummer kan du skrive 0;0 i Factoring ID feltet, da tolkes KID i sin helhet. Dersom det faktureres med ulike KID-oppsett, er det bare å legge opp flere linjer i Factoringselskap, en for hver KID-definisjon.   Det siste som må fylles ut er feltet "Betalingsbehandling" (se boks i bildet over). Her kan du krysse preferanser for bokføring, oppslag i reskontrotabeller, matching, KID-kontroll m.m. Du kan også krysse av for spesielle tilfeller av KID hvor f.eks fakturanummer kommer før kundenummer, eller KID kun består av fakturanummer.    Når en innbetaling kommer i bilagsregistreringen, kan du alltid se hvilken informasjon om betaler som har kommet med filen. Det gjør du ved å velge "Behandling" og "Vis betalingsinformasjon". Denne er særlig nyttig for innbetalinger uten KID.   Du kan også se alle innbetalinger i Visma.net AutoPay, ved å laste ned PDF innbetalingsfil under "Nedlastninger" i oversiktsfanen dersom du har rollen "AutoPay Accountant" i Visma.net. 
Vis hele artikkelen
02-05-2021 22:36
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1416 Visninger
Etter tids bruk av Visma Business vil det være behov for vedlikehold og opprydding av utgåtte ansvarsenheter. Det er da lurt å legge på verdier slik at disse hindres i å bli benyttet ved feil valg.   Mulighetene for en slik opprydding kan gjøres slik:       Her har jeg gjort følgende: Status: Satt på ønsket status, f.eks: 3 [Avsluttet], dette kan brukes i etterkant for selektering ved utskrift av tilsvarende ansvarsenheter. Start og slutt dato: Dette benyttes for å angi når en tenker å starte med, og senere avslutte med en ansvarsenhet. I tillegg kan en legge inn de virkelige datoene som dette skjer på   Så har vi det feltet som er kanskje mest viktig i tilfelle for å hindre bruk, nemlig ansvarsenhetsbehandling.     Ved å sette på Sperret så hindrer dette at ansvarsenheten blir benyttet, og i Visma Business får brukeren varsel om at dette er sperret. Dette vil også gjøre at denne ansvarsenheten ikke dukker opp i søk i dokumentsenter.
Vis hele artikkelen
22-04-2021 11:06
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 927 Visninger
Her skal vi etter beste evne forsøke å gi noen tips for å unngå at faktura via Autoinvoice kommer i retur med en feilmelding. Vi oppdaterer fortløpende.
Vis hele artikkelen
13-11-2020 10:29 (Sist oppdatert 20-04-2021)
 • 10 Svar
 • 8 liker
 • 15835 Visninger
Oppsett i Visma Business   For å sende MVA-oppgave via AutoReport, må følgende felt være riktig utfylt (Regnskap - Regnskapsrapporter - Regnskapsrapporter - fane Skattemelding - Logger og oppsett av AutoReport i Visma Business - AutoReport oppsett):   Org.nr. i tabellen for firmaopplysninger MVA reg.nr. (obligatorisk før versjon 13.01.0) Adresselinje 1 Postnr. Poststed E-postadresse Telefonnr. Bankkonto Leverandørnr. Avgiftsoppgjør AutoReport behandling    Her kan du velge følgende: Send til AutoReport: vil bli forhåndsvalgt ved sending av MVA-rapporter Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk: Visma Business vil da automatisk behandle meldinger fra Altinn og generere bunt med posteringer mot leverandørreskontro på leverandøren som er angitt i feltet Leverandørnr. Avgiftsoppgjør mot hovedbokskonto definert i Avg.oppgj.konto fra Bedriftsopplysninger.  Automatisk oppdatering av bunter for behandling av mva: Betalingsbunt mottatt fra Altinn bokføres automatisk.      Oppsett i Visma.net   Tjenesten AutoReport må aktiveres på aktuelt firma i Visma.net Admin   Brukere som skal sende MVA-oppgave må tildeles rollen “AutoReport user” i kolonnen for AutoReport i Visma.net Admin Dersom brukeren nå logger seg ut og inn av Visma.net, vil de få opp ikonet for Visma.net AutoReport i Visma.net Home.      Registrere datasystem i Altinn for innsending av omsetningsoppgave   Altinn må ha informasjon om hvilket datasystem som skal sende inn omsetningsoppgave. Logg deg inn i Altinn, velg administrasjon, og legg inn Visma Business i nedtrekksmenyen for “Datasystem type”. Når dette er gjort, vil du få tildelt en unik Datasystem ID og angi et Datasystem passord. Byrå kan bruke en felles Datasystem ID.    Disse verdiene må du ta med deg tilbake til Visma.net Autoreport og legge inn under fanen “Innstillinger”. Byrå kan bruke en felles Datasystem ID.      Du er nå klart for å sende MVA-melding direkte til Altinn fra Visma Business!
Vis hele artikkelen
16-04-2021 13:01 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5086 Visninger
Feilmelding i hjelpetekster, Script Error Vi beklager dette og jobber med en endring til versjon 16. Meldingen har ingen betydning for tilgang til hjelp men er jo irriterende. Svar ja for å gå videre. Løsning for å fjerne feilmeldingen ser du under. Dette må dessverre endres på klient pc / Citrix klient / TS.   Løsningen er å legge til en ny verdi i Registry (regedit). NB! Dette bør gjøres av it ansvarlig eller driftsleverandør.   Endring i Registry. Adresse:    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION DWORD value: Visma.HelpViewer.exe = 11001 (decimal)  
Vis hele artikkelen
23-03-2021 13:37
 • 1 Svar
 • 3 liker
 • 1947 Visninger
Dersom en Visma.net klient skal flyttes fra et byrå til et annet byrå, eller dersom en Visma.net klient skal flyttes fra en virksomhet til en annen virksomhet. Og dette inkluderer bytte av kundenummer. Vil det for Visma.net autopay bety en endring som man bør være oppmerksom på.   Dersom en i Visma.net Autopay inn under bankavtalen, ikke får endret / lagret kundenummer på følgende sted:     Da må Visma kontaktes via Support, eller så må en ta kontakt med din Visma Partner slik at en får åpnet opp for å endre dette. Selve endringen må skje av Visma sentralt.   Dette vil ikke gjelde hvis kunden har egen nettbank (og ikke er tilknyttet byråavtale). Det vil da være mulig å endre Kunde ID. KundeID er mulig å endre dersom det benyttes egen nettbank eller andre banker som henvist over.     Skjema for bestilling av Visma.net tjenester for flytting fra et kundenummer til et annet kundenummer, finner du i denne lenken. Bestilling av dette, bør gå via din Visma Partner. Skjema skal alltid benyttes for overføring av et Visma.net firma med historikk for selskap, og brukere.   Vi jobber med å få inn dette som et eget punkt i skjema. Dersom en ikke finner dette i skjemaet, benytt et av de ekstra feltene. Husk å oppgi company id / Firma id for firmaet det gjelder.  
Vis hele artikkelen
09-03-2021 08:36 (Sist oppdatert 09-03-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1458 Visninger
Synkronisering av innbetalinger fra Visma Business til Webfaktura hentes ut fra tabellen "Åpen kundepost" i Visma Business dersom det i byråinnstillinger i Webfaktura er huket av for "Vis innbetalte poster". Denne tabellen blir overført til Webfaktura, og gir grunnlag for hvilke poster som skal vises som åpne i Webfaktura. Ved innbetaling av kundepost i Visma Business var det tidligere viktig å benytte kolonnen "Motref" for å matche innbetalingen mot faktura, dette er nå lenger ikke et krav for at posten skal vises betalt i Webfaktura.    Der hvor åpne kundeposter i Webfaktura ikke samsvarer med Visma Business vil anbefaling være å åpne tabellen "Åpen kundepost" i Visma Business, og ved hjelp av behandlingsmenyvalget "Avslutt post" avslutte de postene som er oppgjort. Det vil si poster som har 0,00 i restbeløp kolonnen, og som er oppgjort. 
Vis hele artikkelen
01-03-2021 16:48
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 749 Visninger
OneStop Reporting Light for Visma Business   Som tidligere varslet så har Visma Reporting nådd sitt end of life, og vil bli erstattet av OneStop Reporting. For de kunder som har benyttet grunnpakken til Visma Reporting vil OneStop Reporting light erstatte dette.   Det har kommet en del forespørsler på hvordan dette kan gjøres for de som ikke har siste versjon av Visma Business. Det er nå laget en beskrivelse på hvordan komme i gang.   For å få en fullverdig beskrivelse så følg denne linken: https://help.onestopreporting.com/nb/brukerdokumentasjon-onestop-reporting-light/#post-18340-_u0j47xw0ocbc Denne tar for seg disse tre mulighetene: Kom i gang med OneStop Reporting Light Det er hovedsakelig tre måter å komme i gang med OneStop Reporting Light: Fra Visma Business versjon 15.10 installer Fra registreringssiden Fra fullversjonsløsningen Det er også en del som ønsker mer informasjon rundt hva OneStop er og hvilke muligheter dette gir, for de som ønsker å vite litt mer rundt det så foreligger dette webinaret som tar for seg dette:  OneStop Reporting for Visma Business, Light vs Fullversjon https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Business-og/OneStop-Reporting-for-Visma-Business-Light-vs-Fullversjon/ba-p/362590
Vis hele artikkelen
26-02-2021 09:48
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1599 Visninger
Ved betaling av skatt og avgifter til Kemner krever mange banker en kode 'TAX' ved remittering via Visma.net AutoPay   Denne koden blir automatisk generert ved remittering direkte fra lønnssystem, eks Visma Lønn, men mangler dersom man remitterer uten korrekt oppsett fra Visma Business. Oppdrag vil i slike tilfeller avvises med meldingen FF06 - Invalid category purpose code   For å kunne remittere skatt og avgifter fra Visma Business må man sette leverandørpreferanse Betalingsmottaker skatt   
Vis hele artikkelen
24-02-2021 07:26
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1143 Visninger
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Business (VB) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)
Vis hele artikkelen
17-01-2017 23:00 (Sist oppdatert 16-02-2021)
 • 4 Svar
 • 2 liker
 • 10855 Visninger
En enkel beskrivelse av hva som må gjøres for å komme i gang med Visma.net Autopay i kombinasjon med Visma Business.
Vis hele artikkelen
07-07-2017 15:44 (Sist oppdatert 16-02-2021)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 16985 Visninger
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Business (VB) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI) Med Visma.net AutoInvoice kan du fakturere privatkunder på følgende måte: Sende eFaktura rett i nettbanken og til Vipps Sende på e-post til de du oppgir en e-postadresse på Skrive ut, pakke og sende fakturaen på papir til en lav kostnad Her er de 6 punktene du må igjennom for å komme i gang. Hvis du allerede sender fakturaer til bedrifter via AutoInvoice, så kan du hoppe rett til punkt 5. 1. Lisens Så godt som alle skal ha AutoInvoice i sin Visma Business lisens. Hvis dere får problemer med punkt 3 (koble AutoInvoice til deres fakturasystem), så kan dette komme av manglende lisens. I så fall kontakt kundesenteret@visma.com.  2. Registrer ditt firma i AutoInvoice Dere må ha registrert deres firma i AutoInvoice. Hvis dere tidligere har brukt AutoInvoice mot deres firma, så har dere allerede en registrering der som dere kan bruke videre. Hvis dere ikke har det, så kan du registrere dere i AutoInvoice slik: Vi anbefaler å bruke den automatiske registreringen i AutoInvoice. Men det går også an å følge denne oppskriften: Følg denne oppskriften 3. Koble AutoInvoice til ditt Visma økonomisystem For dere som fulgte den automatiske registreringen i versjon 11.01 eller nyere, så er AutoInvoice allerede koblet mot ditt økonomisystem. Oppskrift for dere som registrerte dere manuelt eller allerede har en konto i AutoInvoice: Kopiere nøkler fra AI over til VB   Logg inn i AI-portalen, http://autoinvoice.visma.com med den brukeren du vil skal stå som avsender av fakturaene Klikk på Innstillinger oppe til høyre Da ser du to nøkler som du skal kopiere inn i VB Start VB og gå inn i dialogen for bedriftsopplysninger. Denne ligger blant annet under administrasjonsmenyen. Hent frem de skjulte feltene “AutoInvoice Firma UUID” og “AutoInvoice Standardbruker API nøkkel”, hvis du ikke allerede har disse fremme (Ctrl + U for å hente frem skjulte felter). Kopier over nøklene fra AI-portalen Husk å lagre 4. Sjekk innstillingene i økonomisystemet for ditt firma Start Visma Business og gå inn i dialogen for bedriftsopplysninger. Denne ligger blant annet under administrasjonsmenyen.       Følgende felter må være korrekt utfylt Orgnummer EU mva reg.nr, skal fylles ut hvis du er MVA-pliktig og skal fakturerer MVA. Organisasjonstype: Hvis du er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene så skal du skrive inn «foretaksregisteret» her. Bankkonto: Her skal bankkontonummer være fylt ut (eventuelt kan bankforb.nr. brukes). IBAN/BIC: Må være fylt ut hvis du skal sende fakturaer utenlands. Hvis feltet er utfylt, så må det være korrekt. Landkode må være fylt ut på adressen. 5. Aktiver avtale om B2C (eFaktura til privatpersoner) Aktiver avtale om eFaktura Slik aktivere du avtalen om å sende elektronisk faktura rett i nettbank til privatpersoner     Logg deg inn i AutoInvoice-portalen for det firmaet som skal sende e-faktura til privatpersoner Velg innstillinger oppe til høyre. Deretter velger du “Fakturering av privatpersoner (B2C)” i menyen til venstre Kryss av for "Aktiver elektronisk fakturering av privatpersoner (B2C)" Hvis du har en OCR-avtale med banken din og bruker KID-nummer på fakturaene dine, så kan du aktivere at forespørsel om eFaktura dukker opp når kunden betaler fakturaen manuelt i sin nettbank. Dette kalles avtalefangst. Kundenummeret må være en del av KID'en.  Da må følgende tre felter fylles ut: Ditt bankkontonummer Lengden på KID-nummeret Plasseringen av kundenummeret i KID: Hvis du har kundenummeret først i KID'en og den består av 5 siffer, så skriv 1-5 i dette feltet. Hvis det derimot kommer etter fakturanummeret som også er på 5 siffer, så skriver du 6-10. Prefix - Dette skal ikke fylles ut med mindre du vet at du har dette behovet. Trykk på “Aktiver avtale” 6. Merk privatkunder for sending via AutoInvoice For at systemet skal sende fakturaen via AutoInvoice er det to felter man må kjenne til: Mottakerens elektroniske fakturaadressen (som er eFakturareferansen for B2C-fakturer) Mottakerens operatørnummer (som er sendemåten) I tillegg til dette må man angi at sendemåte skal være AutoInvoice (på samme måte som B2B).   Hvis man har sendt eFaktura tidligere, vil eksisterende kunder ha en eFaktura-referanse. For å beholde disse avtalene, må man legge denne referansen  inn som elektronisk fakturaadresse på hver kunde. NB! Hvis du har tillatelse til å lagre personnumre på kunden, så må dette ikke lagres i orgnummer-feltet. Fordi dette da vil komme med på fakturaen i den elektroniske filen, noe som ikke er lov å sende ut.   Visma Business, fra versjon 13.10 Hvis man sender i standard format (dvs Peppol Bis 3) så gjelder følgende: Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen: Sendemåte for dok1 = AutoInvoice Under Kundepref, må det være krysset av for "Privatperson" Hvis man har annen eFaktura-referanse enn kundenummeret, må denne legges inn i "AutoInvoice endepunkt-ID" Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut for å få flest mulige fakturaer sendt som eFaktura. Mobilnummer legges i “Tlf.nr.” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette. Hvis man har krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i Bedriftsinformasjon-tabellen, så bruk samme oppskrift som for versjoner før 13.10.   Visma Business, før versjon 13.10 Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen: Versjon 12 eller nyere: Kryss av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling"-feltet i Bedriftsinformasjon-tabellen. Sendemåte for dok1 = AutoInvoice "AutoInvoice operatørnr" må være B2CNO Hvis man har annen eFaktura-referanse enn kundenummeret, må denne legges inn i "GLN/GS1"-feltet Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut for å få flest mulige fakturaer sendt som eFaktura. Mobilnummer legges i “Tlf.nr.” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.
Vis hele artikkelen
26-10-2020 17:07 (Sist oppdatert 16-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3482 Visninger
Følgende kan bekreftes: Bruker har alle modul rettigheter i Visma Business for firmaet. Bruker har firma administrator rolle i Visma.net ( via brukergrupper i Visma.net) Bruker har rollen VUD superuser. Bruker har opprettet firma før med riktige tilganger, før aktivering av Visma.net innlogging for Visma Business. Bruker er logget inn i Visma Business med Visma.Net innlogging Noe av det første en må sjekke, er om denne brukeren i Visma.net er medlem / har tilgang via brukergrupper i Visma.net. Dette fordi VUD ikke anerkjenner rollen "Kundeadministrator" hvis den er gitt via brukergruppen.
Vis hele artikkelen
28-01-2021 10:45
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1069 Visninger
Når man godkjenner en faktura i Approval, kan man i samme steg også forhåndsgodkjenne betalingen av denne i Visma.net AutoPay. Når betalingen av fakturaen går fra Visma Business til Visma.net AutoPay, vil denne allerede være godkjent og sendes direkte til bank.   For å kunne forhåndsgodkjenne betaling av faktura, må du ha: Visma.net Approval for godkjenning av fakturaer på flyt fra Visma Document Center. Visma.net AutoPay med bankavtale for remittering fra Visma Business. Godkjenneren må ha to roller i Visma.net: Invoice Approver i Approval. AutoPay Approver i AutoPay.     Under "Administrasjon" i AutoPay ligger en fane som heter "Firma". Her må det krysses av i haken for “Tillat forhåndsgodkjenning”.       Når ovennevnte er på plass, og en ny faktura er sendt fra Visma Document Center til godkjenning i Approval, vil fakturaen legge seg som normalt under "Mine oppgaver". Når du åpner oppgaven, vil det nederst i høyre hjørne dukke opp to alternativ, “Godkjenn” og “Godkjenn og betal”. Du kan også enkelt velge godkjenning på flere fakturaer samtidig, også for ulike firma.     Velger du “Godkjenn og betal” vil fakturaen legge seg som en bunt øverst i “Mine oppgaver”.   Her kan du velge å godkjenne og betale fakturaen. Dersom du angrer, kan du enkelt kansellere godkjenningen, og fakturaen vil legge seg tilbake i oppgavelisten.   Ved godkjenning, vil Approval be om signering på betalingen. Du skriver inn ditt Visma.net-brukernavn, passord og engangskode fra Authenticator Appen. Dersom din bank krever signering med Bank-ID på din Visma.net AutoPay-avtale, vil dette bli forespurt i signeringsprosessen. Når signeringen er utført, vil du tas tilbake til oppgavelisten, og en bekreftelse dukker opp øverst i vinduet.   Når denne betalingen sendes til Visma.net AutoPay fra Visma Business, vil denne gå direkte til bank, og det er ikke nødvendig med ytterligere godkjenning. Du kan se at betalingen er forhåndsgodkjent under "Oversikt" i AutoPay, ved å klikke på betalingen og "Vis hendelser".        
Vis hele artikkelen
17-01-2021 21:43
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2345 Visninger
Dette er en beskrivelse for hvilken informasjon som må ligge på kundene for at AutoInvoice skal kunne sende elektronisk til dem. Beskrivelsen gjelder både for Norge og andre land.
Vis hele artikkelen
12-02-2020 09:11 (Sist oppdatert 16-11-2020)
 • 12 Svar
 • 4 liker
 • 9941 Visninger
Etter oppgradering til Visma Business v.14 opplever noen at Message Queue stopper og får denne feilmeldingen ved manuell henting av returdata på enkelte klienter   Dette skyldes forsøk på nedlasting av en ''tom kontoutskrift'' (inneholder kun saldo) på klientene som får meldingen (løst i VB 15.01)   Løsning for VB v 14.x: Gå inn i visma.net autopay / fanen Oversikt. Hent fram kontoutskrifter som ikke har nedlastingsdato og merk disse som nedlastet Restart MQ og hent manuelt på nytt, denne meldingen vil da forsvinne   Anbefaler alle som ikke har tatt i bruk bankavstemmingsmodulen i Visma Business om å slå av nedlasting av kontoutskrifter på avtalen i autopay (fane: Velg tjenester) fram til Bankavstemmingsmodulen tas i bruk
Vis hele artikkelen
05-10-2020 10:00
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1387 Visninger