avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
av Hermod Gundersen VISMA
Ved innsendelse av data til Altinn-portalen, har Finale's programvare behov for å identifisere seg overfor Altinn-portalen ved overføring av data.
Vis hele artikkelen
av Hermod Gundersen VISMA
Dersom det kommer melding "Manglde rettigheter" så finner du informasjon her som kan hjelpe deg.
Vis hele artikkelen
av Hermod Gundersen VISMA
Informasjon til ligningsmyndighetene om SkatteFUNN fylles ut på skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Her er informasjon om hvordan beregnet skattefradrag regnskapsføres. Denne artikkelen tar for seg behandlingen i Visma Finale Årsoppgjør.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Her er en oversikt over nødvendige rettigheter i Altinn gjeldende fra og med februar 2013, og innsendelse av selvangivelser, selskapsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Betalinger fra næringsdrivende til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, skal rapporteres på ny måte fra og med inntektsåret 2015. Frist for rapportering er 15. februar 2016.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
FINALE Konsolidering vil få en ny funksjon for visning av importerte data og kobling mellom selskapets kontoplan og konsernets kontoplan. Denne funksjonen kommer i versjon 26.0.0.76 i automatisk programoppdatering nr 9.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Her kan du søke på eiendommer etter adresse og finne matrikkelnumrene. Bruk "Vis mer informasjon om eiendommen" for å se informasjon om enkeltleiligheter.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Skatt Midt-Norge har i brev av 19. feb. 2014 kommet med informasjon om skattemessige lineæravskrivninger. Ut fra formuleringene i dette brevet har det vært tolket at leietakers påkostninger på leide lokaler i de tilfeller de etter skattereglene skal fordeles over gjenværende leietid, ikke skulle medtas i RF-1084 Avskrivninger side 2 selv om avskrivningene skattemessig foretas lineært. Skatt Midt-Norge har kommet med en presisering av dette i et nytt brev datert 12. mars 2013 om anvendelse av RF-1084 Avskrivninger, post 120 (side 2).
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Du trenger ikke vente til desember for å sende inn aksjonærregisteroppgavene. Skatteetaten har endret RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven slik at innsendelse av oppgaver for 2015 kan foretas allerede nå.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips