Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Ola Odden VISMA
Kalkulatoren for formuesverdi av boligeiendommer er nå tilgjengelig på Skatteetatens nettsider. Visma FINALE Årsoppgjør fikk oppdatert boligkalkulatoren i automatisk programoppdatering nr 8.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt særskilte regler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skal anses som utbytte. Finansdepartementet har den 05.02.2016 fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene.
Vis hele artikkelen
av Mads Ove Johnsen VISMA
Regnskapsregisteret endrer varslingsmåte ved manglende innsendelse av årsregnskaper. Dette medfører at den innsendingspliktige får varsling tidligere, men stiller større krav til de som kan bli pålagt gebyrer ved at elektronisk adresse må være oppdatert i Altinn for at meldingen skal komme frem til mottakeren.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Revisorforeningen har i sin spørretjeneste gitt et svar på følgende spørsmål: Ved regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt, hvilken effekt får den endrede skattesatsen f.o.m. 2016 på regnskapsføring av konsernbidrag i årsregnskapet for 2015?
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Her er en oversikt over konti som brukes til utbytte.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Det er kommet ny funksjonalitet for registrering av grunnlagsdata for boligsameie og boligselskaper. Den tidligere funksjonen er fjernet fra eierregisteret. Det er kommet både nye datastrukturer og nye registreringsbilder for boligselskaper og boligsameie. Funksjonen er den samme men tilpasser automatisk til selskapstypen, og støtter både boligselskaper (borettslag), boligaksjeselskaper og boligsameie.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Du trenger ikke vente til desember for å sende inn aksjonærregisteroppgavene. Skatteetaten har endret RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven slik at innsendelse av oppgaver for 2015 kan foretas allerede nå.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Denne artikkelen omhandler regnskapsføring av tilvirkningskontrakter for korrekt regnskapsmessig presentasjon og behandling i ligningsoppgaven RF-1217 Forskjeller post 21, 22 og 23.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Feltet for likningsverdi blir fylt ut av FINALE Årsoppgjør i de tilfeller der det fremkommer transaksjoner som medfører omberegnet likningsverdi pr aksje på grunn av (a) selskapet er stiftet i siste inntektsår, (2) selskapet har fått omberegnet likningsverdi fra 31.12.2013 pga. splitt / spleis / fondsemisjon eller (3) selskapet har hatt kapitalendringer med innbetalinger fra eller utbetalinger til en eller flere aksjonærer.
Vis hele artikkelen
av Ola Odden VISMA
Vær oppmerksom på filvedlegg i Excel som sendes sammen med årsregnskapet må håndteres korrekt for at Regnskapsregisteret skal kunne anvende informasjonen korrekt.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Vi gjør oppmerksom på at selskaper innenfor fritaksmetoden kun skal fylle ut realisasjonsoppgave for aksjer (RF-1059) for skattepliktige aksjegevinster og fradragsberettigede aksjetap, dvs, aksjegevinster som faller utenfor fritaksmetoden og skal inn i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0650 eller 0850. Aksjegevinster fra og med 07.10.2008 innenfor fritaksmetoden skal derfor ikke med på RF-1059 Realisasjonsoppgave. Man må derfor beregne skattefri inntekt etter fritaksmetoden særskilt utenfor skjemaene, og registrere 3 % av en netto gevinst direkte i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0653.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Skatteetatens skjema RF-1113 Søknad om utsettelse med innsendelse av ligningsoppgaverbrukes for søknader via Altinn-portalen. FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt inneholder funksjonalitet for å levere søknadene elektronisk direkte fra klientoversikten i programmene.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker