Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎11-07-2018 13:26
På satsvise rutiner fakturering er det mulig å både skrive ut fakturautskrift - reprint og fakturakopi utskrift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎11-07-2018 11:15
Mange kunder ønsker nå å motta faktura på e post og det er mulig fra Visma Global.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎11-07-2018 10:56
 Dersom du har en ordre hvor du skal levere 10, men bare får levert 8, hvordan få en oversikt over hva som ikke har blitt levert på ordren?   En slik oversikt finner du under: "Rapportering / Utskrifter / Rapporter / Ordrestatistikk / I ordre pr. artikkelnummer"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎11-07-2018 10:54
Når man både benytter  vanlig fakturering og fakturering via factoring er det lurt å sette opp fakturajournal factoring.  "Verktøy / Firma innstillinger / Fane 9. Oppsett syst. rapporter". Velg: Rapporttype:  Fakturajournal Rapport: Fakturajournal factoring
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎11-07-2018 10:53
Man har mulighet for å opprette en NY ORDRE direkte fra kundekortet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 14:53
På utskriftsprofilen på kundekortet i Visma Global, kan man styre om man vil ha utskrift til printer, annet medium eller ingen utskrift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 14:46
For å slette en ordre i Visma Global, går du inn på "Rutiner"→ "Ordre/Faktura" og velger ønsket ordregruppe (salgsordre/innkjøpsordre osv).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 14:11
Hvis man vil vite hva en eller flere kunder har handlet for i en gitt periode, kan man bruke saldoticker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 14:06
Det er mulig å sette fast verdi i feltene Vår medarbeider og Vår referanse i ordrehodet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 13:55
Fra 1. januar 2018 endres Lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12 %. Husk å legg til ny linje med nye %-satsen på avgiftsklassen.    Gå på "Verktøy / Firma instillinger / 7 Avgift". Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabellen som angir %-sats fra dato - stå på siste linje og tast enter gjennom linjen så får du en ny linje og du kan da registrere dato 01.01.18  %-sats 12  slik du ser det står 10 på linjen over. Deretter enter gjennom til du kommer på neste ledige linje før du lagrer. Som vist på vedlegget.    Les mer om gjeldende  satser for merverdiavgift og særavgifter på denne linken https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2018/id2575160/  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 13:47
Ved utfakturering til e-post direkte fra Visma Global  - Satsvis eller direkte kan du lage en egendefinert tekst til mailen på utskriftprofilen til kunden.    Gå inn på en kunde via "Grunndata / Vedlikehold registre" Dobbeltklikk på utskriftsprofilen  I kolonnen "E-post meldingskonfignr." har du en nedtrekksliste - om du vil opprette ny kan du velge "Ny verdi" Gi den et fornuftig navn slik at du kjenner den igjen Videre kan du formatere emne, e-post innhold og alt. svaradresse      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 13:38
Spørsmål Når jeg oppretter en ny kunde og velger Land Norge så får kunden automatisk på Nok Valuta.  Jeg ønsker ikke at Norske kunder skal ha NOK valuta på seg så man må da fjerne det igjen.   Svar  Huk av for standard på landet Norge.  (Grunndata-vedlikehold registre - standardregistre land) Da vil du få land Norge satt default på alle nye kunder men de får ikke satt valuta på seg.  Nye utenlandske kunder må du uansett velge land manuelt og da får du korriget fra landet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 12:54
Bruk Bizweb for å kvalitetssikre dine data på kunder og leverandører i Visma Global.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎09-07-2018 13:02
Har du artikler som ikke har definert noen "Plassering" og ønsker å få en oversikt over disse kan du gjøre følgende. Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre / Artikkel" Velg "Skrift til tabell" Hent frem kolonnen "Plassering" via "Tabelloppsett" Trykk på "Utvalg" (trakten) Ta utvalg på "Plassering" til "NULL" Når du da trykker "OK" vil du kun se artikler uten "Plassering" i listen     Merk! Om du ønsker å fjerne utvalget igjen går du på nytt inn på "Utvalg" og velger "Blank" og "Ok". 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎09-07-2018 12:54
I ordreregistreringsrutinen er det mulig å hurtigregistrere ordrelinjer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:54
Fordringsoversikt gir deg oversikt over de kundeposter og leverandørposter som forfaller fram i tid. Du finner rutinen under Forespørsel → Fordringsoversikt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:48
Hvis man bruker artikkelstruktur og ønsker at beløp fra hovedkomponenet skal vises på faktura, må det være hake på ”Påvirk. Salg” på hovedkomponenten under "Grunndata / Vedlikehold registre / Artikkelstruktur".   Påvirker salg: Du krysser i feltet "Påvirker salg på nivå 1" på de artiklene som skal styre omsetningen for artikkelstrukturen. Hvis du krysser i feltet "Påvirker salg på nivå 1" er det ikke mulig å merke for det samme på nivå 2. Dette fordi både hovedkomponentens verdi (samlet verdi av alle komponenter) og underkomponentenes verdi ikke skal regnes samtidig, det vil si dobbelt opp. Hvis du lar underkomponentene styre omsetningen kan du unnta de linjene du måtte ønske fra omsetningen. Statis-Ticker baserer seg på tall fra tabellen Statistikk og denne tabellen blir oppdatert på følgende måte: Ikke kryss i Påvirker salg: - Antall blir oppdatert - Innpris og salgspris blir ikke akkumulert til tabellen Kryss i Påvirker salg: - Antall blir oppdatere - Innpris og salgspris blir akkumulert til tabellen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:39
 Dersom du ønsker en infomelding da du registrer en ordre på en bestemt kunde (se bildet under)   Da må du tilføye denne på kundekortet (se bildet under) Info-feltet gir deg også mulighet til å knytte et notat til aktiv kunde, men forskjellen fra Notat er at Info-notat vil vises som en popup-melding når du registrerer ordrer på kunden i ordreregistrering. Denne funksjonaliteten er fin når man har informasjon om kunden som alle som registrerer ordrer bør se.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:38
Vi har ikke noen forfallsdato på inkassovarselblanketten.   Løsningen er evt. å lage en blankettekst på inkassovarselet som sier f.eks. at de må betale innen 14 dager fra dato på dette varsel.   Grunnen til at du ikke får beregnet disse 14 dagene, er at forfallsdato i Global beregnes utifra definert betalingsbetingelse på kunden. Du må altså løse det med tekst, og velge om du vil ha teksten både på giroen og lenger opp på blanketten. Hvis du vil ha teksten oppe på blanketten, kan du bruke rutinen for blankettekst inne på blankettprofilen.   Hvis du vil ha tekst på selve giroen, må du hardkode det på blanketten i design studio som din Visma Partner evt. kan hjelpe deg med.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 11:32
For å lette og effektivisere arbeidet gir Visma Global mulighet til å bruke roller i systemet.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Prøv Visma Sign