Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Visste du at 90% av alle henvendelser tidlig i et purreløp (som betyr når en kunde mottar en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel) er spørsmål om fakturakopi? Kunden finner faktisk ikke fakturaen! Bruker du AutoInvoice og AutoCollect? Da kan vi hjelpe hverandre ved at vi får tilgang på fakturakopien!  Vi vet at dette sparer alle parter for tid og fører til raskere betaling av forfalt faktura. Andre fordeler: Vi får tilgang på fakturakopi på saker du har sendt oss for oppfølging med et enkelt tastetrykk i vårt produksjonssystem Fakturakopi på inkassosaken blir tilgjengelig for sluttkunden i vår sluttkundeportal "MinSide" Ved kontakt med sluttkunden bistår vi med fakturakopi Hvordan komme i gang om du har en klient / et firma?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Lagre Hvordan komme i gang om du har flere klienter / firmaer?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Trykk på “Flere firma” (liste med alle firmaer / klienter fremkommer) Trykk på knappen “Alle admin(xx)” (*xx* henviser til antall klienter) Lagre    Tada! Så enkelt og så effektfull!   PS! Lurer du på hva AutoCollect er? Bli kjent med tjenesten her AutoCollect - hvordan fungerer det?
Vis hele artikkelen
30-11-2022 12:36 (Sist oppdatert 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 480 Visninger
I MVA-melding fom 2022 er det i versjon 17.00 lagt inn en ny fane, ‘3 MVA-melding fom 2022 spesifisert oversikt’: I det skjermbildet vil du få en mer detaljert oversikt over hva som danner grunnlaget for den valgte mva-terminen. Du kan bruke denne oversikten til å avstemme mva-skattemeldingene dine.   Oversikten har fast sortering på SAF-T mvakode og SAF-T spesifikasjonskode og de forskjellige vises nedover, og ikke i kolonner. Du har kolonner for grunnlag, hva som er registrert for utgående og inngående mva og kolonner for kalkulert mva som er basert på hva som er registrert på grunnlag og mva prosent fra avgiftsklassen.  
Vis hele artikkelen
14-09-2022 14:24
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 593 Visninger
Arbeidsflyter i Visma.net Expense går ut på flyten mellom Visma.net Expense, lønnssystemet og regnskapssystemet. I Visma.net Expense har du valget mellom fire forskjellige arbeidsflyter. Du finner dem under “Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt”. Hvilke av disse kunden kan bruke er avhengig av hvilke andre systemer som kunden har lisens for. I dokumentet vedlagt beskriver vi de forskjellige arbeidsflytene, går igjennom oppsettet i forbindelse med disse og viser hvordan rutinene gjøres.   Oppsettet forutsetter at VCG allerede er på plass. Se denne community posten dersom du er usikker på hvordan det gjøres. 
Vis hele artikkelen
25-10-2019 15:47 (Sist oppdatert 19-04-2022)
 • 0 Svar
 • 8 liker
 • 4790 Visninger
Den nye SAF-T MVA-meldingen er implementert i Visma Global versjon 16.01.   Her følger en beskrivelse av den nye MVA-meldingen for Visma Global.    Ønsker du å se kurs vedr MVA-melding, kan du klikke her.   
Vis hele artikkelen
29-12-2021 15:14
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 6066 Visninger
Til versjon 16.00 er det nå mulig å sette opp automatisk oppdatering av bunter. Den tidsstyrte jobben settes opp under Verktøy / Administrator rutiner / System / Satsvise rutiner tidsstyrt. Under Journaler finner du «Oppdater buntjournal».    Som standard vil den oppdatere kun klargjorte bunter. Dersom du ønsker å oppdatere alle bunter, så er det et nytt parameter under Verktøy / Firmainstillinger / Økonomi. Under Tilleggsinstillinger finner du en ny knapp «Satsvise rutiner». Som standard står det avkrysset for «Oppdater kun klargjorte bunter», men dersom du fjerner haken så vil alle bunter oppdateres automatisk når den tidsstyrte rutinen kjøres. Bunter som ikke går i null, eller av annen årsak feiler, vil ikke bli oppdatert.
Vis hele artikkelen
02-07-2021 15:04
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 2089 Visninger
Fra versjon 15.10 er det mulig å gjøre enkel bankavstemming i Visma Global. Dokumentet under tar deg igjennom både oppsett og viser hvordan dette gjøres.
Vis hele artikkelen
05-03-2021 14:27
 • 4 Svar
 • 2 liker
 • 5747 Visninger
Kontoer som det har vært bevegelse på en gang i tiden, som nå er i null, blir med på rapporten  "Råbalanse" under Utskrifter.    Løsning: Ved å sette utvalg på Beløp <> 0 på rapporten, vil du ikke få linjer med bare 0 i beløp.     
Vis hele artikkelen
19-02-2021 14:15 (Sist oppdatert 19-02-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1014 Visninger
Onsdag 03.02.21 hadde vi problemer hvor XML-serveren var nede. Dette kan ha forårsaket at fakturaer til Autoinvoice har havnet i avvist-mappen i Aktiv EDI-sentral.   Vi anbefaler dere å ta en titt i Aktiv EDI-sentral, for å se om fakturaer har havnet der. Isåfall, prøv å høyreklikke og velge "Send faktura på nytt", da skal faktura gå til Autoinvoice om dette er grunnen til at den/de har feilet 😊
Vis hele artikkelen
05-02-2021 08:30
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 838 Visninger
I Visma Global under Verktøy / Importer data / Bunt, er det to av valgene for filformat som har støtte for at du samtidig kan få inn kundene. Det er "Fakturajournal: Rubicon standard format", og "Fakturajournal: Global format".     Merk: Du kan lese mer om hvordan filen må være bygget opp, ved å klikke F1 når du står i dette skjermbildet. Se under "Filformat" for de forskjellige formatene. Når et av disse to formatene er valgt, kan du i skjermbildet velge Kunde/adresseoppdatering: "Oppdater eksisterende og legg til nye" eller "Legg til nye".   Velger du "Oppdater eksisterende og legg til nye", blir Navn, Adresse 1 og 2, Postnr. og Poststed oppdatert i kunde- og fakturaadresse-registret. I tillegg blir også nye kunder lagt til. Navnet på fakturaadresseregistret blir ikke oppdatert. Velger du "Legg til nye", legger programmet til nye kunder.  
Vis hele artikkelen
12-10-2020 10:34
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1092 Visninger
Multirapport ligger lagret i tabellene på hver enkelt klientdatabase. De må eksporteres, og legges på ..\Programdata\Visma\Global\BaseReports. Deretter kan den enkelte klient startes, og velge "Hent rapport" ved å klikke på ikonet med de tre prikkene. Da søker den på rapporter som ligger i nevnte katalog.   NB: Utvalg blir ikke med ved eksport, så dersom dette ligger i rapporten vil det ikke bli med over til ny klient. Det kan eventuelt importeres hvis de eksporterer dette til et annet område enn nevnt over. Ved import kommer du i utforsker og kan hente inn filen.   Går du på "Design rapport", som du ser øverst til høyre i bildet, så kan du hente opp rapporten på den klienten den er laget. 1. Velg Design rapport 2. Velg Lagre, finn rapporten og markér den 3. Velg Eksporter 4. Lagre den på området
Vis hele artikkelen
14-09-2020 08:23
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1174 Visninger
Hvis du ønsker å jobbe med flere utvalg samtidig i Kontoforespørsel, kan du ha flere mapper med ulike kriterier. Dette gjør du ved å velge "Nytt utvalg" helt nederst i tabellen. I denne kan du sette nye kriterier. Hvis du ønsker å slette et utvalg (en lomme) høyreklikker du på navnet (lommen). Ved å dobbeltklikke på en lomme, kan du gi lommen et nytt navn som gjenspeiler utvalget som er gjort. Den nye lommen (utvalget) blir bare lagret så lenge du har skjermbildet oppe.
Vis hele artikkelen
23-06-2020 13:16 (Sist oppdatert 23-06-2020)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1128 Visninger
Dessverre ser vi at noen brukere har utfordringer med aktivering av 2FA fra remitteringsbildet i Visma Global.   Dere får feilmelding: Loading 2FA. Årsaken kan være problemer med "embedded" (innebygde) sider i Global for Autopay, når de benyttes i kombinasjon med 2FA.  Disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Det jobbes med å erstatte Internet Explorer med Microsoft Edge. Forhåpentligvis blir dette implementert i versjon 15.10.   Workaround blir å logge inn i Visma.Net AutoPay i nettleser utenfor Visma Global.
Vis hele artikkelen
05-06-2020 09:57 (Sist oppdatert 05-06-2020)
 • 1 Svar
 • 7 liker
 • 2019 Visninger
Fra versjon 14.10 av Visma Global, finner du parameteret "Nullstill grunnlagskonti ved avslutning mva-termin" under Verktøy / Firmainnstillinger / 3 Økonomi. Setter du et kryss her så aktiveres denne funksjonaliteten.   Dette vil føre til at rutinen som genererer bunten ved avslutning av mva-terminer, også inkluderer grunnlagskontiene, slik at de nullstilles på samme måte som MVA-kontoene.   Det er kun kontoene som er oppgitt på de ulike klassene som vil bli behandlet. Dette betyr at hvis du har endret grunnlagskonto på én av klassene, er det kun den som nå er oppført som blir automatisk behandlet.   Når du da avslutter en MVA-termin, vil MVA-oppgjørsbunten også inneholde nullstilling av grunnlagskontoene for import og omvendt skatteplikt.   En forutsetning for denne funksjonaliteten er at kontiene som er satt opp som grunnlagskonti på de ulike avgiftsklassene, ikke endres underveis.   Tips: Ønsker du å nulle ut tidligere terminers grunnlagskonti, eller tidligere oppgjør på en termin, så kan dette gjøres ved at de nødvendige linjene legges inn manuelt i en mva-oppgjørsbunt under de genererte linjene. Benytt da mva-kodene som slutter på 8 og 9, slik at du ved oppdatering av bunten ikke får satt momsrapportkode på disse linjene. Dette er viktig for at disse linjene ikke skal blandes med vanlige føringer på mva-oppgaven. Husk også på å endre posteringsdato/bilagsdato tilbake til den aktuelle perioden.  
Vis hele artikkelen
02-06-2020 14:39 (Sist oppdatert 02-06-2020)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1315 Visninger
På inkassoprofilen på kundekortet, finnes det en huke for "Betalingsvarsel per e-post". Avkryss denne hvis eventuelle betalingsvarsler skal sendes per e-post til de kundene som har denne inkassoprofilen. Hvis du velger betalingsvarsel pr. e-post, vil betalingsvarsler sendes med e-post til de kunder som har registrert e-postadresse. For kunder uten e-postadresse registrert i kunderegisteret, får du beskjed om dette og muligheten til å skrive ut blankettene til skriver.     Prioritering: Alt annet enn faktura går til e-postadressen under "Annen selskapsinfo", men det overstyres av den e-postadressen som settes under "Purring" under "Andre kontaktpersoner" på kundekortet. Du kan for eksempel legge en kontaktperson der, med samme e-postadresse som på fakturadresse.   Dersom både kunden og kundens hovedkontaktperson er registrert med e-postadresse, vil hovedkontaktpersonen motta e-posten. Dersom bare kunden er registrert med e-postadresse, sendes e-posten til denne adressen.
Vis hele artikkelen
23-04-2020 13:51 (Sist oppdatert 23-04-2020)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1316 Visninger
Her kommer tips til hva du kan gjøre hvis du får "Ugyldig periode ved oppdatering av bilagsbunt".   1. Sjekk at du ikke har sperret perioden du ønsker å oppdatere.   2. Er sist sperret periode lenge siden, sjekk antall åpne perioder.   Dette kan du gjøre ved å gå til Verktøy / Firmainstillinger / Økonomi   Dersom det står et annet tall enn 0 i ant. åpne perioder så vil tallet angi hvor mange perioder du får føre på etter sperret periode    
Vis hele artikkelen
27-03-2020 12:32 (Sist oppdatert 06-04-2020)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1094 Visninger
Vedlagt ligger en brukerveiledning og informasjon om SAF-T i Visma Global. 
Vis hele artikkelen
20-12-2019 12:32
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 7532 Visninger
Etter flere henvendelser om spesifikasjoner på ulike moduler i Visma Global, legger vi på kundesenteret ut en enkel oversikt: Du kan også finne informasjon om modulene i F1 hjelpen i Visma Global.  Kostnadsbærere. – (Modul) (Produkt og ekstra 1-4 er tilleggsmoduler. Resten er i standard) Visma Global kan håndtere inntil 8 kostnadsbærere(dimensjoner/kontostreng). Hvor mange man skal ha tilgjengelig styres av hvor mange man har kjøpt lisens for. Kostnadsbærerstrukturen er gjennomgående for hele systemet og hver bærer vil være tilgjengelig i alle aktuelle rutiner. For eksempel er avdelingsbegrepet tilgjengelig i alle registreringsrutiner som tilbud, ordre, fakturering, regnskap og selvfølgelig for selektering i alle lister og rapporter. De ferdig definerte bærerne er avdeling, prosjekt, produkt, medarbeider og ekstra1-4. Navn på kostnadsbærerne kan enkelt endres og endringer vil fremkomme i hele systemet for alle brukere. Kostnadsbærerne avdeling, prosjekt, medarbeider, bilagsart og konto ligger standard i systemet.  Adgangskontroll  Ved hjelp av adgangsbegrensinger kan man effektivt begrense medarbeidernes tilgang til ulike rutiner i Visma Global. Hver enkelt bruker knyttes til en adgangsgruppe. For hver enkelt adgangsgruppe kan man for de ulike funksjonene definere full tilgang, lesetilgang eller ingen tilgang. I tillegg til adgangskontroll har man en utvidet adgangskontroll hvor man har en unik mulighet til ytterligere å begrense tilgangen til de ulike funksjonene i Visma Global. Man kan f.eks gi en brukergruppe tilgang til et begrenset antall kunder. På denne måten har man unike muligheter til å gi hver enkelt bruker kun tilgang til de kundene han er ansvarlig for. Adgangskontrollrutinene i Visma Global bygger på NT-Security. Selve brukeren må defineres i windows nettverket(domene) og kobles videre til en adgangsgruppe i Visma Global. Man trenger da ikke å ha et eget brukernavn og passord for å logge seg på Visma Global.  Designstudio - Design Editor  Design Editor gir deg mulighet til å redigere eller lage nye, lister, rapporter og blanketter i standardsystemet. Man kan enkelt hente inn nye datafelter innenfor samme oppgave til eksisterende lister, rapporter og blanketter. Man kan endre på utseende, legge på logo, lage streker og bokser, endre ledetekster, legge inn andre språk osv. Et godt utvalg av ferdige lister, rapporter og blanketter ligger ferdig i systemet. Disse kan man evnt. bruke som grunnlag for de man ønsker å definere selv. Design Editor kan også brukes til å gjøre justeringer i skjermbildene. Man kan flytte, ta bort eller legge til felter. Man kan også bruke Design Editor til å endre på systemets rollebaserte menystruktur. Man man også legge til egne menyvalg som peker til skjermbilder i systemet eller eksterne applikasjoner. Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjonen er elektronisk og direkte tilgjengelig fra Visma Global ved hjelp av F1 tasten. REGNSKAP (Ligger i regnskapsbrukeren) Driftsregnskap inneholder de grunnleggende regnskapsrutiner som bilagsregistrering, kontoforespørsel, mva. oppgave, registervedlikehold og flere rapporteringsverktøy. I driftsregnskapsmodulen ligger kostnadsbærerne konto, bilagsart, avdeling, prosjekt og medarbeider. Det er her mulig å supplere med inntil 5 kostnadsbærere etter behov. Rutinene som inngår i driftsregnskap er beskrevet nedenfor.   Bilagsregistrering Bilagsregistreringsrutinen er en fleskibel registreringsrutine og danner grunnlaget for all manuell føring av bilag inn mot regnskap og reskontro i Visma Global. Noen av funksjonene er:   Føring på flere perioder/år i samme bunt Debet/kredit på en eller flere linjer, valgfritt Ubegrenset antall bilagsnummer serier Posteringsmaler for forhåndsdefinering av bilagstyper Delsummering for bilagsnr. som går over flere linjer Valgfritt tabelloppsett i forhold til ønsket bruk av kostnadsbærere Automatiske %vise fordelingsnøkler  Full søk mot alle underliggende registre(debet, kredit, avdeling osv) Valutahåndtering Full tilgang for vedlikehold på alle underliggende registre Motpostautomatikk med søk ved manuell føring av inn-/utbetalinger Mulighet for mellomlagring av bunter før oppdatering Papirløs arkivering. Alle bunter kan hentes opp på skjerm eller skrives ut på nytt etter oppdatering   Kontoforespørsel En felles rutine for spørring mot kunde, leverandør og hovedbok. All historikk er tilgjengelig til i et oversiktlig skjermbilde. Noen av funksjonene er:   Flere forespørsler oppe på en gang Spørring på flere konti på en gang(intervalller) Kraftig filterfunksjon for raskere gjennfinning av data Søk på beløp og fritekst på konto eller kontogrupper Tabellsortering på alle kolonner i søkebildet Enkel rutine for automatisk korreksjonsføring Mulighet for manuell kjeding/oppheving av kjede  Mulighet for å endre div. opplysninger som forfallsdato, renteberegning, purrekoder mm. på oppdaterte transer. Direkte link fra transaksjon til fakturaarkiv og innkjøpsarkiv Mulighet for å se hele føringen pr. bilagsnr. Direkte utskrift av kontoutdrag på papir, fax eller e-mail.   Det er også mulighet for å kjøre batchrutiner for automatisk kjeding av åpne poster og øredifferanser.   Rapporteringsverktøy Visma Global inneholder flere rapporteringsvektøy for forskjellige behov. Felles for alle rapporteringsverktøyene er full drilldown mulighet, slik at man alltid enkelt kan grave seg ned til de underliggende tallene i rapportene. Alle rapportene kjøres rett på skjerm, men kan også skrives ut til papir eller e-post.   Dynamisk rapportering er et rapporteringsverktøy først og fremst for resultat og balanserapporter. Her bygger man opp rapporten med de kontoer/kontoklasser/delsummer/delsummeringer man ønsker, og kan straks hente den frem på skjermen. Med utgangspunkt i rapporten man har laget kan man velge den periodiseringen man ønsker. Man har tilgang til inntil 10 år samtidig og har også mulighet for avanserte filtere for å kjøre rapportene på avdeling, prosjekt og alle andre kostnadsbærere. Man har selvfølgelig mulighet for sammenstilling mot budsjett og kan lage egne formler i rapportkolonnene.   StatisTicker er et svært dynamisk spørre/rapportverktøy som kan brukes mot ordreregister, salgstatistikk, innkjøpsstatistikk, lagerstatistikk og regnskap. Her kan man for de forskjellige datagruppene velge mellom en rekke detaljnivåer, som kan slåes av og på og uavhengig av hverandre bytte om på rekkefølgen. Eksempelvis kan man på salgstatistikk velge mellom 15 nivåer. Dette gir flere millioner kombinasjoner bare på salgstatistikker. Man kan fritt velge periodisering helt ned på ukenivå, sammenligne over flere år, lage egne formler osv. På regnskapssiden er Statis-Ticker spesielt godt egnet til råblanse/gruppesummering på tvers av kostnadsbærere, feks. prosjektregnskap.   Elektronisk journalarkiv Visma Global er tilpasset det papirløse kontor. Man har til en hver tid full oversikt over alle uoppdaterte og oppdaterte journaler. Alle fakturajournaler og buntjournaler lagres elektronisk og kan når som helst skrives ut eller vises på skjerm. Oppdaterte journaler kan også reverseres for korreksjonsføringer. Alle korreksjonsføringer taes vare på i egne journaler. Budsjett  Budsjettmodulen gir mulighet for å registere budsjett på konto, avdelingsnivå eller på de andre kostnadsbærerne man bruker  i systemet. I Visma Global kan du registrere 3 budsjetter: opprinnelig, revidert og alternativt budsjett. Budsjettfordelingsgrupper gjør det enkelt å definere maler for budsjettering med flere muligheter for fordeling mellom de ulike periodene. Man kan også sammenligne budsjetter med tidligere års historikk og bruke dette som grunnlag for de nye. Dette kan gjøres automatisk med oppjustering i % eller manuelt. Man har også mulighet for opprette rene salgs-/innkjøpsbudsjetter som i utgangspunktet ikke berører regnskapsdelen av systemet. Her kan man blant annet budsjettere ned på varenivå. Salgbudsjetter på varenivå kan overføres til regnskapsbudsjetter utifra hvilke kontoer(posteringsmaler) de enkelte varene er koblet mot. Budsjettering kan også gjøres via Excel med direkte link mot Visma Global. Dette krever modulen Visma Global SDK Runtime. Purre-/Inkasso  Inkassomodulen inneholder purre- og renterutiner. Purre og renteforslag kan genereres automatisk og redigeres før den endelige purringen sendes kunden. Man har også her en kraftig filterfunksjon for å genere purre-/renteforslag for kun en del av reskontroen.  Parametre som styrer betalingsvarsler, rentefot osv. settes opp på kundens inkassoprofil. Man kan her valgfritt velge hvordan kunden skal motta sine purringer, pr. post eller pr. e-mail. Rentenota og purringen sendes automatisk til kunden via e-mail hvis dette er valgt.     Full justeringsmulighet av purre-/renteforslag på skjerm Direkte link fra transaksjon til fakturaarkiv Direkte mulighet for kjeding/oppheving av kjeder fra justeringsrutinen Valgfri utskrift av blanketter Mulighet for automatisk utsendelse av blanketter pr. mail Oversikt over poster til inkasso Integrasjon med inkassobyrå Beregning av renter for hele måneder Overføring av purregebyr og renter til ordre Elektronisk remittering  Elektronisk remittering automatiserer prosessen rundt utbetalinger til leverandører og kunder. Rutinen er laget rundt samme konsept som inkassorutinen og har samme type funksjonalitet. Man kan enkelt generere et remitteringsforslag som kan redigeres på skjerm før filen sendes elektronisk til banken. Avregnings- og betalingsretur leses inn i Visma Global slik at de åpne postene lukkes automatisk. Visma Global støtter blant annet telepay og BBS som standarder for elektronisk betaling. Remitteringsrutinen kan også brukes mot kunder for remittering av kreditnotaer. Remitteringsrutinen har støtte for valuta og automatisk føring av agio/disagio.   Full justeringsmulighet av remitteringsforslag på skjerm Direkte link fra transaksjon til innkjøpsarkiv/dokumentarkiv. Direkte mulighet for kjeding/oppheving av kjeder fra justeringsrutinen Mulighet for endring av enkelttransaksjoner(delbetaling, forfallsdato mm.) Oversikt over poster til godkjenning/attestasjon Håndtering av kreditnotater Remittering mot kunder Valutahåndtering Støtte for rene valutakonti Støtter remittering fra flere kontier(samme avtale)   Kundereskontro  Kundereskontro gir en komplett oversikt over kunderegister og fleksible oppfølgingsmuligheter på reskontronivå. Automatisk motpostføring og aldersfordelte lister gir fleksible løsninger for vedlikehold av reskontroen. Spørrerutiner etc. er beskrevet under modulen driftsregnskap. Modulen inneholder også en skjermbasert alderfordelt saldoliste. Her her kan man selv spesifisere alderfordelingen, kalkulere tilbake i tid, foreta drilldown og velge forskjellige brudd mm. Det er også mulighet for å generere nøkkeltall på reskontrohistorikk med tanke på gjennomsnittelig kreditt tid mm. Leverandørreskontro  Leverandørreskontro gir en komplett oversikt over kunderegister og fleksible oppfølgingsmuligheter på reskontronivå. Automatisk motpostføring og aldersfordelte lister gir fleksible løsninger for vedlikehold av reskontroen. Spørrerutiner etc. er beskrevet under modulen driftsregnskap. Modulen inneholder også en skjermbasert alderfordelt saldoliste. Her her kan man selv spesifisere alderfordelingen, kalkulere tilbake i tid, foreta drilldown og velge forskjellige brudd mm.   Valuta Valutamodulen gir mulighet for å bruke valuta i regnskap, reskontro og remitteringsrutinen. Grunnlaget for valutarutinen er valutaregisteret hvor man registrer kjøp, salg og gjenomsnittskurser. Man kan også registrere kurs mot Euro. Standard valutaregister ligger ferdig i Visma Global. Man har også muligheten for å operere med valutahistorikk slik at alle registrerte kurser lagres automatisk. Ved føring av inn-/utbetalinger samt via remitteringsrutinen har man automatisk føring av agio/disagio. Remitteringsrutinen håndterer valuta med rene valutakontoer og omregning til Euro. I kontoforespørsel, lister og rapportering er også valuta integrert. Valutakurser kan settes opp til nattlige oppdateringer. Kursene som importeres kommer fra Norges Bank. TILLEGGSMODULER REGNSKAP:   Utvidet mva-håndtering, produktnr. – (Modul) Utvidet mva-håndtering er en modul for håndtering av blandet/avvikende merverdiavgift. Med fullstendig håndtering menes: Bilagsregistrering med flere MVA-satser, automatisk håndtering av fradragsberettighet MVA ved føring av inngående fakturaer samt fullstendig mva-oppgave pr. avgiftsklasse. I Visma Global finnes det et avgiftsklasse-register som knyttes til hovedbokskonto. Dette registeret benyttes for å definere kontoer for mva-behandling, samt avgrense kontointervall for salg og kjøp. Her kan det også settes opp hvilke kontointervall som faller utenfor mva-området. Det er mulig å sette opp egne avgiftsklasser bl.a. for bedrifter som har avtale med fylkesskattekontoret om avvik fra standardreglene. Man trenger ikke denne modulen for å oppfylle standardkrav som 8% , 14% og 25% mva.   Attestasjon, produktnr. – (Modul) Attestasjonsrutinen inneholder komplette funksjoner for forhåndsregistrering og godkjenning av registrerte bilag. Inngående fakturaer registrereres som attesteringsbilag via vanlig bilagsregistrering og oppdateres direkte mot resultatregnskapet. Man kan så i en egen attestasjonsrutine anvise fakturaene når de er godkjent. Enten kan man godkjenne en transaksjon som den er, eller man kan gjøre de endringer man ønsker før anvisning.    Man har også en rutine for attesjonsoversikt med følgende muligher:   Oversikt over poster som ikke er attestert, viser alle poster som ligger til attestering. Oversikt over attesterte poster, viser alle poster for alle leverandører som er attestert. Leverandørvis ikke attestert, viser en sum pr leverandør med poster til attestering. Medarbeidervis ikke attestert, viser en sum pr. medarbeider med poster til attestering. Mulighet for automatisk påminnelse pr. mail til attestasjonsansvarlig   NB! Det er sjelden bruk for denne modulen hvis kunden benytter Visma Dokument Senter.   Enhetsregnskap. - (Modul) Enhetsregnskap gjør det mulig å registrere mengde/antall på alle kostnadsbærere man benytter i systemet. Dette brukes av og til i forbindelse med timeregnskap og i spesielle næringer som feks. skogbruk og landbruk.    Gyldighetskontroll. – (Modul) Gyldighetskontrollmodulen skal sikre riktig føring av regnskapet. I gyldighetskontroll opprettes ulike kombinasjoner av kontoer og kostnadsbærere, som kan være lovlige eller ulovlige. Det er mulig å velge om ulovlige kombinasjoner skal kunne overstyres i bilagsregistreringen. Gyldighetskombinasjoner kan føres på kontogrupper og kostnadsbærergrupper.   Automatposteringer. – (Modul) Rutine for å sette opp automatposteringer som skal foretaes når bestemte kombinasjoner av kontoer og kostnadsbærere inngår i en bunt. Automatposteringer kan oppdateres batchvis på grunnlag av allerede oppdaterte bunter eller direkte ved oppdatering av bunten. Posteringene kan også genereres til flere klienter/firmaer på en gang. I motsetning til fordelingsnøkler som brukes ved bilagsregistrering pr. transaksjon som gjøres automatposteringene på grunnlag av saldoen i hele bunten.  
Vis hele artikkelen
31-10-2019 16:01 (Sist oppdatert 07-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2096 Visninger
Noen kunder kommer opp med ! Varsel 1 istedenfor bare Varsel 1.
Vis hele artikkelen
13-12-2016 18:46 (Sist oppdatert 10-10-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1480 Visninger
Fra versjon 10.10 av Visma Global er det mulig å importere fakturajournal GBAT10 format. Merk: Kundenummer og mva koder kan ha forskjellig antall siffer / intervall i Visma Global og det systemet det eksporteres fra. Se hjelpen F1 når du står i skjermbildet.
Vis hele artikkelen
11-04-2016 19:51 (Sist oppdatert 10-10-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2091 Visninger
Når revisor vil ha råbalanse med desimaler, kan du lage listen i Statis-Ticker.
Vis hele artikkelen
18-03-2014 20:21 (Sist oppdatert 30-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1355 Visninger