Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Dersom du ønsker å skrive ut to eksemplarer av en blankett, f.eks. Tilbudsbekreftelse, kan du gjøre dette i Design studio.    Hent frem blanketten i Design studio Dobbeltklikk på blanketten, og gå på fanen "Egenskaper" Her kan du endre på feltet "Antall kopier"  
Vis hele artikkelen
12-12-2019 10:39
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1105 Visninger
Denne rutinen finner du i Global ved å gå på Rutiner / Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivning.    Denne rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger, og den skal også være til hjelp for å lage avskrivninger.   Per i dag støttes kun lineære, regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Rutinen er foreløpig kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global, og benytter standard bilagsregistrering for manuell registrering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.   For å komme i gang med rutinen: Informasjon om driftsmiddel, driftsmiddel gruppe, driftsmiddel saldogruppe og driftsmiddel parameter fylles inn på fane 2-5. Dette danner grunnlaget for forslaget som genereres på fane 1.   Sørg for at bilagsarter er opprettet under fane 5   Aktiver så driftsmiddel og fyll inn leverandørnummer   Gjør et innkjøp med bilagsart 8600, D 1230 (balansekonto under kontoinformasjon fane 2, den er ofte også 1280) og K Leverandør. Husk å legge inn driftsmiddel.   Ser så at driftsmiddelet oppdateres med anskaffelsesbeløp   Rutinen Avskrivning er ment som et hjelpemiddel for generering av avskrivninger for et eller flere driftsmidler.   Angi perioden du ønsker å beregne avskrivningene til. Hvilken dato rutinen setter som "fra" finner du god forklaring på i F1-hjelpen. Du kan gjøre en rekke begrensninger av hva som skal tas hensyn til i forslaget. Enten ved å angi det som et intervall, eller en bestemt driftsmiddelgruppe, saldokode og/eller driftsmiddel. Deretter genererer du forslaget ved å klikke "Generer forslag". Ønsker du at noen av linjene slettes fra forslaget, kan du markere linjen(e) og trykke på Delete-tasten.   På venstresiden kan du også velge bunt typen du ønsker, for så å velge "Generer bunt" og få generert en bunt av avskrivningsforslaget. Når bunten er ferdig generert, kan du gå til Rapportering / Journaler for å oppdatere bunten.   "Status og meldinger" viser status for rutinen og eventuelle meldinger hvis feil oppstår.   Mer utfyllende og generell informasjon om hele denne rutinen finner du i F1-hjelpen.
Vis hele artikkelen
01-11-2019 10:00
 • 1 Svar
 • 5 liker
 • 2078 Visninger
Hvis du har klokkeslett med formatet 12.30, og ønsker 12:30 (eller motsatt), kan det endres under Windowstast + X / Innstillinger / Tid og språk / Under "Formater". Velg Endre dato- og klokkeslettformater og bytt ut HH.mm med HH:mm, og HH.mm.ss med HH:mm:ss.  
Vis hele artikkelen
20-09-2019 15:15
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 1123 Visninger
Under "verktøy" i Visma Global har du mulighet til å se på loggfiler som genereres av systemet. Dette kan være svært nyttig i forhold til feilsøking dersom du opplever at noe ikke virker slik det skal. For å få opp skjermbildet for loggfiler går man på "Verktøy" -> "System Loggfiler". Her kan du velge mellom forskjellige typer logger.     
Vis hele artikkelen
16-09-2019 11:50 (Sist oppdatert 16-09-2019)
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 1351 Visninger
GDPR I Visma Global så har vi i forbindelse med innføring av GDPR (regler for personvern) laget funksjonalitet som gjør det mulig å anonymisere personlige opplysninger, dersom plikten til å slette data foreligger og det ikke lenger er formålstjenlig å beholde dataene. I menyen Verktøy / GDRP / Søk.   Her kan du søke etter aktuelle kontaktpersoner/kunder/leverandører/medarbeidere og skrive ut en rapport til Epost/Pdf eller skriver for å oppfylle retten for den registrerte til å motta en rapport om personopplysningene. Søk opp og marker vedkommende, velg utskriftsmåte i nedtrekksmenyen og Skriv ut. Dersom E-post er valgt så vil Outlook åpnes med vedlagt Pdf rapport som kan sendes til vedkommende som har forespurt sine personopplysninger. Når betingelsene for sletting er oppfylt kan du markere personen/personene du vil slette personlig informasjon fra og velg deretter 'Slett personlig data'.     Rutinen vil da fjerne personlig informasjon fra den forekomsten og erstatte informasjon med GDPR delete.     I menyen Verktøy / GDPR / Logg.     Her vil det loggføres bruker/dato for hvem som slettet informasjonen, samt navnet på den forekomsten som ble erstattet med GDPR delete.   Utfyllende informasjon om GDPR i Visma Global finner dere også under F1 Hjelp.
Vis hele artikkelen
10-09-2019 10:42
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 1253 Visninger
I ERP Pos finner du feltet "Kommentar" på ordrelinjen, som du enten kan fylle ut selv i ERP Pos eller som kommer ferdig utfylt fra Global.   Dette feltet i ERP Pos henger sammen med "Annet navn" i ordreregistreringen i Global. Hvis du i Global henter frem "Annet navn" fra tabelloppsettet og skriver inn ønskelig kommentar, så er det også denne kommentaren som vil dukke opp på ordrelinjen når du henter opp ordren i ERP Pos.      
Vis hele artikkelen
23-08-2019 12:57
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 1099 Visninger
Visma ERP Pos er en kasseløsning for mindre kjeder og frittstående butikker.   Mange bedrifter har kassesalg som en viktig inntektskilde uten at de trenger mange store og profesjonelle kasser. De har mye å hente på å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet.   Visma ERP Pos er: Integrert med Visma Global Lett å bruke og administrere Full sporbarhet Fleksibel betalingshåndtering       Vil du vite mer? Om du kunne tenke deg å høre mer om ERP Pos kan du kontakte din Visma Partner
Vis hele artikkelen
20-11-2018 08:53 (Sist oppdatert 20-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2996 Visninger
Fra 1. januar 2018 endres Lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12 %. Husk å legg til ny linje med nye %-satsen på avgiftsklassen.    Gå på "Verktøy / Firma instillinger / 7 Avgift". Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabellen som angir %-sats fra dato - stå på siste linje og tast enter gjennom linjen så får du en ny linje og du kan da registrere dato 01.01.18  %-sats 12  slik du ser det står 10 på linjen over. Deretter enter gjennom til du kommer på neste ledige linje før du lagrer. Som vist på vedlegget.    Les mer om gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter på denne linken https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2018/id2575160/  
Vis hele artikkelen
31-12-2017 17:17 (Sist oppdatert 10-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1687 Visninger
Hvis du kjører med bilagsnummer serie pr år må du definere nummerserie for nytt år. Hvis ikke vil du få feilmelding om at nummerserie ikke er satt.   Bilagsnummerserie er koblet til bilagsart. Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre / Kostnadsbærere / Bilagsart / Bilagsgruppe". Trykk F12 for å se dine bilagsgrupper. Gå så inn på hver enkelt og sett inn rett år og hvilken nummerserie du vil bruke Merk! Du må gjerne opprette bilagsnummer serie for flere år fremover slik at du slipper å gjøre dette igjen neste år  
Vis hele artikkelen
06-11-2017 11:09 (Sist oppdatert 18-12-2018)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 3338 Visninger
Spørsmål Er det mulig å få med tekslinjer fra ordre i Visma Global til en faktura som sendes til Visma.net Autoinvoice på EHF - format? Eventuelt hvordan gjøres dette? Svar  Legg inn tekst i artikkelnavn feltet, så skal det vises i XML fil og i EHF faktura
Vis hele artikkelen
16-10-2017 13:30 (Sist oppdatert 27-03-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1931 Visninger
 Problem: Har man flere Hovedbokskontoer eller Kostnadsbærere i Visma.net Approval en man har i global. Kan være man har slettet Hovedbokskontoer eller Kostnadsbærere  i Visma Global.    Løsning: Da må man kjøre en Restor av Hovedbokskontoer og Kostnadsbærere fra Visma Global.   Menyvalg i Visma Global: Verktøy - Visma.net Innstillinger- Fane 6 Master Data Managment I versjon 14.04 og eldre Trykk Legg tilbake Hovedbokskonto og Kostnadsbærere til Visma.net I versjon 12.00 og nyere  Kan du velge å bare synke Hovedbokskontoer  eller bare Kostnadsbærere
Vis hele artikkelen
28-09-2017 10:24
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1009 Visninger
Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres.
Vis hele artikkelen
26-09-2017 15:57 (Sist oppdatert 14-03-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4958 Visninger