Mine områder
Hjelp

A-melding - kontrollrapporter

03-02-2015 03:57 (Sist oppdatert 21-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 14763 Visninger

 

Rapporter i Visma Lønn du kan bruke i forbindelse med A-melding

A-meldingsrapportene finner du under "Utskrifter / Kontrollrapporter A-melding".

 

A-melding Avstemming:

Denne rapporten viser hva som er sendt i A-meldingen og hva som ligger i godkjent lønn. Er det avvik på A-meldingsbeløp og godkjent lønn, vil dette være markert i rødt på rapporten, og det står også mulig årsak til avviket.

A-melding avstemming.PNG

I utskiftsparameteren er det mulig å sette på huker for å få rapporten mer detaljert.

Utskrift.PNG

 

A-melding rapportering:

Denne rapporten viser hva som blir rapportert i A-meldingen til altinn.

Rapportering.PNG

A-melding, ansatte og arbeidsforhold som ikke blir rapportert:

Denne rapporten viser hvilke ansatte som ikke blir rapportert for valgt rapporteringsår/måned. Denne skriver blant annet ut ansatte som har sluttet og ikke har utbetalinger i rapporteringsmåneden.

Ansatte.PNG

A-melding, ansatte uten lønn i perioden som blir rapportert inn som "aktiv" til AA-registeret

Uten lønn.PNG

Her må du oppgi lønnsår og kjørenummer. Dersom det finnes ansatte som blir rapportert inn med arbeidsforhold uten sluttdato som ikke har fått lønn i de valgte kjøringene, blir disse skrevet ut på rapporten. Dette vil gi deg en oversikt over ansatte som vil bli sendt inn i a-meldingen og AAregisteret. Hvis dere er et regnskapsbyrå, eller har et stort firma med mange avdelinger, kan denne sendes ut til bedriften / avdelingene for å kontrollere om de ansatte på rapporten har sluttet, og da burde sluttmeldes.

A-melding, arbeidsforhold

Arbeidsforhold.PNG

Rapporten viser hvilke ansatte og arbeidsforhold som rapporteres inn til Altinn for valgt lønnskjøring, eller valgt rapporteringsperiode.

 

A-melding, arbeidsforhold med permisjon / permittering

arb forhold med perm.PNG

Rapporten "A-melding , arbeidsforhold med permisjon /permittering" skriver ut det samme som rapporten "A-melding arbeidsforhold", i tillegg skrives permisjon/permittering ut på
arbeidsforholdet.

A-melding, kontrolliste før innsending:

 

Kontrolliste.PNG

Denne rapporten tar for seg en del foretningsregler som A-ordningen har satt opp. Dette må løses opp i for at du ikke skal få feil i tilbakemeldingen.

A-melding, kontrolliste inntektskombinasjoner:

Inntektskombinasjoner.PNG

Denne rapporten tar for seg de ulike inntektskombinasjonene / A-meldingsnummerne og hvilke krav hver av de har.
I eksempelet er det registrert firmabil, men bilregistreringsnummer mangler i "Godkjent lønn". Dette ville du fått feil på i A-meldingen og du må derfor rette dette. 

 

A-melding, permisjon / permitteringer

perm.PNG

Denne rapporten gir deg en oversikt over hvilke ansatte som er registrert med permisjon / permittert hvor disse opplysningene blir sendt inn i A-meldingen. 

A-melding, permisjon / permittering med arbeidsforhold

perm med arb.forhold.PNG

Rapporten "A-melding, permisjon/permittering med arbeidsforhold" skriver ut arbeidsforhold-id, startdato, eventuell sluttdato og yrke for arbeidsforholdet som permisjon/permittering blir knyttet til ved innsending.

A-melding, rapportert lønn

Rapportert lønn.PNG

Rapporten gir en rask oversikt over hvilke ansatte som har fått fastlønn eller timelønn. Eventuell skattetrekk og arbeidsgiveravgift av dette. Her oppgir du lønnsår og kjørenummer, men du må også taste inn rapporteringsår og måned. Rapporten viser alle ansatte under de virksomhetene de blir rapportert inn for, som gjelder inntastet rapporteringsår/måned. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og forskuddstrekk blir summert for hver ansatt og på de virksomhetene de har blitt rapportert inn for.

 

Beregnet arbeidsgiveravgift

Denne rapporten kan du ta ut per kjørenummer, eller per termin.

Den vil vise "Avgiftsgrunnlag" og "Beregnet avgift" per arbeidssted.  Du vil også få opp "Sone" og "Sats", og hva slags type avgiftsgrunnlag det gjelder.

 

beregnet aga.PNG

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"