avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
av Renate Martensson VISMA
Vi på support har erfart at noen av våre kunder har fått brev fra NAV om at de innrapporterer ansatte med mange arbeidsforhold i samme virksomhet.   Hvis du har mottatt dette brevet kan du gjøre følgende:   Gå på "Ansatte" / Finn gjeldene ansatt / Gå til fanen "Arbeidsforhold" Hvis du har flere linjer i denne fanen uten "Til dato", må "Til dato" legges til manuelt her. Legg inn en til dato som ikke overlapper med neste arbeidsforholdslinje, i eksempelet her legg inn "Til dato" 31.07.19, på linje med "Fra dato" 01.07.19.   Har du flere linjer med samme "Fra dato", legger du inn samme dato i "Til dato" på det arbeidsforholdet som ikke skal være gjeldene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-02-2020 11:47
Support ser at mange kunder har fått brev fra Skatteetaten om "R apportert null i antall døgn eller kilometer i 2019".    Grunnen til det er at transaksjonene under "Forespørsel / Godkjent lønn" mangler antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn".  Brevet refererer til at det må korrigeres tilbake på den måneden rapporteringen skjedde.    Sett riktig antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn" under "Forespørsel / Godkjent lønn". Videre må de lønnskjøringene hvor antall ikke har blitt rapporteres erstattes i A-meldingen.  Les mer her hvordan du sender erstaningsmelding.   Grunnen til at antallet ikke har blitt rapportert inn for 2019 kan være at lønnsarten du har bruk har på huke for "Sette verdi i antall T1 og beløp T1 til 0".  Denne huken er fjernet når du oppgraderte til versjon 14.10. Slik at dette blir korrekt for 2020.   Det er også viktig at lønnsarter som skal rapportere antall til A-meldingen har behandlingsregel 3- sats*faktor*antall. Står lønnsarten med behandlingsregel 1- beløp vil Visma Lønn kun sende inn beløp. Samme fremgangsmåte som over for å rette antall under "Forespørsel / Godkjent lønn".   For tidligere år har ikke Skatteetaten reagert på at antall ikke har blitt rapportert inn.    Spørsmål til support Vi har nå sendt inn for eksempelvis måned 5 (mai) i 2019. I tilbakemeldingen får vi da åpent arbeidsforhold på måned 6 (juni) på en ansatt som har begynt hos oss i november? I slike tilfeller må i tillegg sende inn a-melding hvor du har krysset av for "Kun ansattopplysninger" og send inn for månedene 6-10 (juni - oktober).   Vi har mange ansatte og vil mest sannsynlig få mye problemer ved å sende nye A-meldinger tilbake i tid. Hva kan jeg gjøre? Visma support har vært i kontakt med A-ordningen og fått følgende tilbakemelding: I de tilfeller der opplysningspliktig har mange ansatte, ikke klarer å korrigere og det vil være byrdefullt å korrigere tilbake i tid (12 mnd) så har vi opplyst til opplysningspliktig at de kan korrigere antall døgn/km i a-meldingen for 2019-12 (slik at det blir riktig på inntektsmottakers skattemelding for 2019). Dersom du ønsker å korrigere på denne måten kan du gjøre følgende: 1. Opprett en trekkfri lønnskjøring for desember 2019. 2. Registrer med lønnsarten det gjelder (nattillegg, diett eller kilometergodtgjørelse) det antallet som skulle vært rapportert inn og overstyr beløpet til 0,01. 3. Godkjenn denne lønnskjøringen og send en A-melding for desember 2019.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-02-2020 11:42
I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎31-01-2020 15:52
Oversikt over felter med betydning og viktigheten med dette
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎27-01-2020 09:05
Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎27-01-2020 08:35
I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-01-2020 10:32
Med Visma Lønn kan du sende inn A-melding direkte til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-01-2020 10:30
Ny elektronisk skattekortløsning
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-01-2020 10:28
Tilbakemeldinger - kjente problemer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎17-01-2020 15:00
Veldedige og ideelle organisasjoner er skattefrie organisasjoner som er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om det totale beløpet. Det skal da beskattes for kr 10 000 og beløpet som overskrides.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-01-2020 08:40
Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.   Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.   1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:   1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019. 2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder 3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted" 4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".   2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:   1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019. 2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne. 3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene. 4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne. 5.Send a-melding som vanlig for februar.   MERK! Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.   MERK! Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.   Spørsmål til support: Jeg har endret til virksomhetsnummer i november, og alt er ok for denne måneden. Senere måtte jeg sende erstatningsmelding i juni, og jeg glemte å endre til juridisk org. nummer før jeg sendte erstatningsmelding. Jeg får åpne arbeidsforhold, hvordan får jeg rettet dette? Vi har to muligheter for å rette dette i Visma Lønn. 1. Legg inn det juridiske org.nummeret på virksomhetsnummeret nå, og send en erstatningsmelding til på juni. 2. La virksomhetsnummeret stå på arbeidsstedet, og erstatt alle a-meldinger fra juni og ut året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎18-12-2019 14:45
Altinn endrer portalen for innsendinger som gjør at alle må legge inn vedlagt fil for at innsending av skattekort, A-melding og innhenting av meldinger i Altinn meldingsboks skal fungere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎06-12-2019 10:11
Det er ikke tillatt å sende inn positivt forskuddstrekk per ansatt per måned i a-meldingen. Du vil nå få feilmelding ved innsending av a-melding hvis en ansatt har positivt skattetrekk for en måned.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-12-2019 12:07
Vi har blitt gjort oppmerksomme fra Skatteetaten at negativ lønnsbeskrivelse totalt for året trolig ikke kommer med i Skattemeldingen. Resultatet kan bli at inntekstmottakeren kan få for høy inntekt i Skattemelding som følge av rapporteringsfeilen. Eneste lønnsbeskrivelse man kan ha negativ i løpet av året er 9300 - Trekk i lønn for ferie Se nyhetsbrev fra a-ordningen.   Vi vil anbefale at dere tar ut lønnsoppgaven for de ansatte, og ser om de har negative beløp på noen inntektsbeskrivelser og da korrigere dette.   Eksempel: En ansatt med fastlønn har blitt trukket i timer pga fravær. Totalt for året har det blitt et negativt beløp på beskrivelse Timelønn.   For å korrigere lager du en trekkfri kjøring i desember, der du tar beløpet som er negativt i pluss, og negativt beløp på en inntektsbeskrivelse som ikke blir negativ totalt for året, sånn at kjøringen går i null.     Lønnsberegn, se på rapportene og godkjenn kjøringen. Send a-melding på denne kjøringen i periode 12.   For spørsmål og henvendelser angående negativ lønnsbeskrivelse totalt for året, ta kontakt med Skatteetaten 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-12-2019 10:22
 Når pensjon utbetales til en tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert), skal skattetrekket merkes i a-meldingen med "Kildeskatt på pensjon".    Det er lagt inn to nye felt i "Forskuddstrekk- og feriepengeopplysninger", en sjekkboks for "Kildeskatt pensjon" og "Kildeskatt % pensjon". Begge felt må du oppdateres manuelt (blir ikke oppdatert ved innlesing av skattekort).     Kildeskatt på lønn kan du lese mer om her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-12-2019 07:59
Innberetning av forsikringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-11-2019 10:57
Fusjon er når to eller flere selskaper (juridiske enheter) slår seg sammen til ett selskap. Ett selskap (overtagende selskap) tar over virksomheten til ett eller flere selskaper (overdragende selskaper). Hva du må gjøre? Ved fusjon må: Overdragende selskap oppgi sluttdato på arbeidsforholdene Overtagende selskap oppgir startdato på de nye arbeidsforholdene Les mer i veiledningen til a-meldingen.   Mange av de firmaer som fusjonerer ønsker å beholde historikken, dette lar seg gjøre med følgende fremgangsmåte: Ta en sikkerhetskopi. Endre arb.status på alle ansatte til sluttet, legg inn sluttdato. Send inn A-melding (kun arb.forhold hvis det ikke har vært noen lønnskjøring). Ta en ny sikkerhetskopi + utkopiering. Denne utkopieringen kan benyttes hvis det er behov for å rette a-melding tilbake i tid. Beste løsning vil da være å opprette et nytt firma i Visma Lønn, hvor utkopiering fra pkt. 4 lese inn. Du vil da ha 2 firmaer, et med det gamle org.nr og et med det nye. Legg tilbake sikkerhetskopien fra pkt. 1. Endre org.nr. i firmaopplysninger og virksomhetsnr. på arb.sted. Etter veiledningen skal det nå endres ansattdato, men det skaper ingen feil for a-meldingen  hvis du lar opprinnelig start dato stå. Hvis du ønsker å endre ansattdato (gjør at utvalg må endres på bl.a. jubileums listen) så må det i tillegg til å endre ansattdato på fanen "Ansattopplysninger" også endre fra dato under "Arbeidsforhold".   Hvis ditt firma ikke ønsker historikken, men ønsker å opprette nytt firma og kun importere ansatte. Da har du mulighet for dette, ved å følge fremgangsmåten i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-11-2019 10:31
Innrapportering av utenlandske pendlere i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-11-2019 10:29
I dette brukertipset vil du finne en veiledning på hvordan du kan rapportere lønn til utenlandsk ansatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-11-2019 12:26
Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender