cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Ansattes "antall timer pr år i 100% stilling" - pensjonsrapportering

15-01-2019 10:41 (Updated 18-05-2020)
  • 0 Replies
  • 2 kudos
  • 17985 Views

Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det.

Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.

 

Det er flere ordinære arbeidsdager i 2020 enn det var i 2019. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.

 

I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.

 

1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte.

Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2020 være: 

  2019 Kommentar 2020
1. kvartal 63   64
2. kvartal 58   59
3. kvartal 66   66
4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 65
Totalt brutto 251   254
Ferie 25   25
Dager netto 226   229
Timer pr dag 7,5   7,5
Timer pr. år eks. ferie 1695   1717,5

 

2. Oppdater opplysningene i Grunndata

Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser".

Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...".

Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.

 

Timer per år.PNG

 

3. Endre antall timer på eksisterende ansatte

Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".

Timer ansatt.PNG

 

MERK! 

Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste".

  • Høyreklikk og velg tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt".
  • Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus. 
  • Legg inn riktig antall.
  • Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte
  • Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne". 
  • Les igjennom hva som står
  • Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter". 

 

timer år FNO ansatt tabelloversikt.JPG

 

timer år FNO ansatt tabelloversikt endre alle.JPG

 

Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.

 

Relaterte artikler:

OTP rapportering.

 

Lønnsforum Høst
Featured Article