Mine områder
Hjelp

Årsverkrapport

23-03-2016 16:22 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 5793 Visninger

Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.

Årsverkrapporten finner du under "Rapportering / Utskrifter / Ansattrapporter / Årsverk".

Årsverkrapporten beregner ut årsverk for både timelønnede og fastlønnede.

Dersom en ansatt har avlønnignstype "Fast lønnet" er det bare stillingsbrøk soma avgjør antall årsverk.
Dersom en ansatt har avlønningstype "Timelønnet", hentes antall timer fra godkjent lønn på de timelønnsartene som er angitt i dialogen.

utskrift.PNG

For timelønnede skjer beregningen slik:
Antall timer ført på den ansatt (lønnsarten(e) du har angitt i utskriftsparametre) dividert på antall timer som ligger i fanen "Personalopplysninger / Pensjon/Oppsigelse".

Ansatt år.PNG

For fastlønnede skjer beregningen slik:
Aktuell stillingsbrøk benyttes. Om stillingsbrøk er endret i aktuell periode, tar rapporten hensyn til det (opplysninger fra ansattes historikken benyttes). 
For at beregningen skal skje korrekt må det ikke ligge noen overlappede linjer i fanen "Historikk / Lønn". 

Anniken.PNG

Eksempel
Hvis du gjort utvalg for utlønningsdato 01.01-31.01, er det 31 dager vi skal beregne for.
Dersom stillingsbrøken ligger til 100% hele den perioden, blir det beregnet til 0,032258 årsverk pr. dag.
Dette beregnes slik: 100/31 = 0,032258
Dersom du legger sammen dette 31 ganger, skal du få 1.

Årsverk.PNG

MERK! Dersom krysset for "Kun aktive i perioden" står på så vil dagene med permisjon i historikken trekkes i fra før summen beregnes.
Det tas ikke hensyn til permisjonsprosent. Alle dagene blir beregnet med 100% permisjon. 

 

NYTT I RAPPORTEN

Fra og med versjon 17.00 er det lagt inn tre nye valg på rapporten Årsverk, 'Kun ta med deltidsansatte', 'Min. grense fordeltid %' og sortering på Kjønn. Krysser du av i avkrysningsfelt 'Kun ta med deltidsansatte', kan du skrive ut hvilke ansatte som har årsverk < 1. 

Du kan lese mer om dette i "Nyheter og forbedringer" for versjon 17.00.

 

Spørsmål til support

  • Antall timer ser ut til å ta med seg antall fra andre lønnsart enn kun timelønn?
    Du har ikke lagt inn "riktig" lønnsart i feltet "Lønnsart timelønn". 
Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"