avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Import variable lønnsdata - standard filformat

09-04-2013 17:46 (Sist oppdatert 05-08-2020)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 6677 Visninger

Visma Lønn har en rutine for å importere variable lønnsdata til en lønnskjøring.

Det vanligste er å importere timer, overtid o.l - men alle variable data kan importeres, slik som f.eks bonus.

 

De fleste timeregistreringssystemer i Norge leverer fil ihht. Visma Lønns standard definisjoner. 

Det betyr at filene kan importeres direkte inn i denne rutinen.

 

Innlesing gjøres fra "Rutiner / Registrering / Import variable lønnsdata".

Du må først opprette en lønnskjøring i Visma Lønn.

I dette bildet finner du filen fra maskinen din og velger riktig format ut i fra hvordan filen er bygd opp.

 

 

Du finner beskrivelse av formatene i F1 hjelp i Visma Lønn.

 

Valget "Lønnsregistrering standard format" er basert på følgende fil

  

Forklaring til kolonnene :

WgRegLn.WgYr

=

Lønnsår

Nummerisk

WgRegLn.RunNo

=

Lønnskjørenr.

Nummeriks

WgRegLn.EmpNo

=

Ansattnr.

Nummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.WgSrt

=

Lønnsart

Nummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.Bas

=

Grunnlag

Nummerisk

WgRegLn.Qty

=

Antall

Nummerisk

WgRegLn.Rate

=

Sats

Nummerisk

WgRegLn.Am

=

Beløp

Nummerisk

WgRegLn.AcNo

=

Kontonr.

Nummerisk

WgRegLn.AgAcNo

=

Motkonto

Nummerisk

WgRegLn.R1

=

Avdeling

Alfanummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.R2

=

Prosjekt, 

Alfanummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.R3

=

Ekstra 1

Alfanummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.R4

=

Ekstra 2

Alfanummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.R5

=

Ekstra 3

Alfanummerisk -maks 9 tegn

WgRegLn.R6

=

Kampanje

Alfanummerisk

WgRegLn.DedCd

=

Trekkode (skatt)

Nummerisk

Generelt om ASCII-filen

 • Alle felt skal være adskilt med semikolon ;.
 • Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ")
 • Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere.
 • Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn.
 • Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet.
  Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90 
 • Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer.
  Eksempel: -250.00
 • Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank. 
  Eksempel:;0; eller ; ; 

Slik ser fila "Lønnsregistrering Standard format.ifs" ut :

WgRegLn,CSV;"WgRegLn.WgYr";"WgRegLn.RunNo";"WgRegLn.EmpNo";"WgRegLn.WgSrt";"
WgRegLn.Bas";"WgRegLn.Qty";"WgRegLn.Rate";"WgRegLn.Am";"
WgRegLn.AcNo";"WgRegLn.AgAcNo";"WgRegLn.R1";"WgRegLn.R2";"
WgRegLn.R3";"WgRegLn.R4";"WgRegLn.R5";"WgRegLn.R6";"WgRegLn.DedCd"
#ENDFORMAT

 

Eksempel på fil i henhold til ovennevnte

0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;0;0;"";"";"";"";"";"";0
0;0;1;50;0.00;;0.00;3750.00;0;0;"2";"";"";"";"";"";1
0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;5100;0;"";"2018";"";"";"";"";2
0;0;2;5;0.00;10;300.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 

 

Trans 1:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, fult skattetrekk

Trans 2:  Ansatt 1, lønnsart 50, beløp 3750,- avdeling 2, halvt skattetrekk.

Trans 3:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, konto 5100, prosjekt 2018, trekkfritt

Trans 4:  Ansatt 2, lønnsart 5, antall 10, sats 300, skattetrekk i hht. hva som ligger på lønnskjøringen.

Forretningslogikk: om ikke avdeling er angitt i filen, hentes den som ligger på den ansatte. Gjelder alle ansvarsenhetsfelt.

 

Verdier i kolonnene:

 • Lønnsår kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette.
 • Lønnskjørenr kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette.

Kolonner som må ha verdi:

 • Ansattnr.
 • Lønnsartnr.
 • Antall eller beløp  (om ikke lønnsarten det henvises til er helt spesiell)

Kolonner som kan ha verdi:

 • Konto, Motkonto, Ansvarsenehet 1, Ansvarsenehet 2, Ansvarsenehet 3, Ansvarsenehet 4, Ansvarsenehet 5, Ansvarsenehet 6 kan lese inn hvis disse avviker fra registrerte verdier på Lønnsarten, Ansattopplysninger eller Ansatte Faste transaksjoner.
 • Trekkode velger du når du opprette lønnskjøringen i Visma Lønn, denne kan derfor stå med ingen verdi

Detalj 

Visma Lønn kan benytte inntil 15 + 2 tegn i feltene beløp, antall og grunnlag.

I feltene sats og faktor kan Visma Lønn benyttet 14 + 4 tegn.

 

Har du en fil som ser annerledes ut, kan du få dette tilpasset.

Definisjon av hvordan filen som skal leses inn, er angitt i en IFS-fil.

 

Under "/Programdata /Visma lønn / Sys" – katalogen ligger filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs". Denne filen viser hvilke kolonner rutinen "Innlesing av lønnsregistreringer" forsøker å lese inn.

 

Filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs" kan editeres slik at fila du skal lese inn kan inneholde færre eller flere kolonner. Se F1-hjelp for mer informasjon om endring av IFS filen.

 

Endrer du ifs-filen, anbefaler vi deg på det sterkeste å kalle den noe annet. 

Da vil angitt navn kommet opp som et import alternativ, jfr skjermbildet over.

 

Relaterte brukertips:

Innlesing / import av data til Visma Lønn (excel)

Selvbetjening
Aktuelt brukertips