Mine områder
Hjelp

Innberetning skattefri organisasjon

04-04-2013 21:47 (Sist oppdatert 04-08-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3621 Visninger

Oversikt over innberetningsgrensene for ideelle organisasjoner og skattefrie selskaper.

Ideelle organisasjoner og skattefrie selskaper har andre grenser for lønnsinnberetning enn vanlige arbeidsgivere. Generelt har disse selskapene en høyere grenser for innberetningsplikt. 

Grensene for lønnsinnberetning er forskjellige for lønn, og trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Når det gjelder trekkfrie utgiftsgodtgjørelser skilles det også på medlemmer  og ikke-medlemmer, og om personen er lønnet eller ikke-lønnet. Se tabell lenger ned.

I dette dokumentet har vi satt opp hva som inngår i de forskjellige grensene. 

Lønn og skattepliktige naturalytelser

Her er det en grense på kr 10.000 for skattefrie selskaper og organisasjoner.

Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser

Her foreligger det forskjellige grenser avhengig av personens forhold til organisasjonen. Se tabell lenger ned.

Forholdet til organisasjonen/selskapet

Lønnsforhold

I tillegg må det skilles mellom personer som er:

  • Lønnet eller
  • Ikke-lønnet

En lønnet person, er en person som har lønn på mer enn kr 10.000 i året , dvs. som får innberettet lønn fra organisasjonen. 

Har personen fått lønn som ikke overstiger kr 10.000, vil vedkommende ansees som ikke lønnet.

Grenser for fritak ifbm innberetningen

Hva kan dekkes innenfor grensene for innberetningsfritak ?

Lønn

Medlemskap

Fritak

Lønnede personer (dvs lønn kr 10001 eller mer)

Medlem

Fritak for innberetning av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser inntil kr 10.000 

Lønnede personer (dvs lønn kr 10001 eller mer)

Ikke medlem

Fritak for innberetning av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser til transport til og fra arrangementer¹ inntil kr 10.000. 

Ikke-lønnede personer (dvs lønn til og med kr 10.000)

Medlem

1.Fritak for innberetning av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser inntil kr 10.000 

2.Fritak for innberetning av godtgjørelser til kost og losji inntil 50 reisedøgn (diett og nattillegg) etter statlig regulativ 

Ikke-lønnede personer (dvs lønn til og med kr 10.000)

Ikke medlem

Fritak for innberetning av godtgjørelser til kost og losji inntil 50 reisedøgn (diett og nattillegg) etter statlig regulativ 

Et arrangement kan for eksempel være et stevne idrettsforeningen deltar på. For andre skattefrie organisasjoner kan f eks deltakelse på messer, konferanser, el. være å anse som arrangement.

Deltakelse på kurs, møter el. kan ikke defineres som et arrangement, selv om det skjer annet sted enn foreningens lokaler. Reiseutgifter til slike steder behandles etter ordinære regler.

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"