avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Kildeskatt

09-01-2019 09:56 (Sist oppdatert 21-06-2021)
 • 0 Svar
 • 4 Liker
 • 6763 Visninger

 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen:

<tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>. Dette er noe den ansatte selv må søke om.

Denne skatten har en fast prosent - 25%.

Ansattkortet

Ved innlesing av skattekort i Visma Lønn så vil ansatte med kildeskatt få haken på for "Kildeskatt på lønn". Skattesatsen blir lagt til i kolonnen "Skatt %Kildeskatt.PNG

Feriepenger

Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning.

Dersom dette ikke skjer hos deg så må du kontrollere at lønnsart 499 ligger i “Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger" -

 

kildeskatt grunndata.PNG

 

Dersom du det ikke ligger noen verdi i dette feltet hos deg, så kan det være at du har benyttet lønnsart 499 til noe annet tidligere.

Gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger".

Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.

 

Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:

LA499.PNG

 

MERK! Fra og med versjon 16.00 er det også lagt inn et ny kolonne som heter "Antall måneder for trekk". Verdien i denne kolonnen blir oppdatert ved innlesing av skattekort på ansatte som har "Tabelltrekk" i kolonnen "Forskuddstrekk". 

Alle ansatte som har 12 i den nye kolonnen vil få skattetrekk i alle 12 månedene.

Lønnskjøring med halv skatt - november / desember

Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember.

Fra versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk.

Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning.

Spørsmål til support

 • Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til?
  Dette valget benyttes for
  "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)". 
 • Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene
  • Fagforeningstrekk
   Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien.
   Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner".
  • Pensjonstrekk egen andel
   Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien.
   Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner".
 • Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling?
  Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen.
  Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk
 • Jeg har ansatte som har kildeskatt på pensjon, hva skal jeg gjøre i Visma Lønn?
  Les mer om dette her.
Selvbetjening
Aktuelt brukertips