Mine områder
Hjelp

Meldinger i steget Kan firma flyttes - ved migrering fra Visma Lønn til Payroll

27-12-2023 11:21 (Sist oppdatert 02-02-2024)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 461 Visninger

I steget Kan firma flyttes gjøres en rekke sjekker for å klargjøre firmaet ditt til flytting. I dette steget får du både informasjonsmeldinger - som du kan rette opp. Og advarsler - som må rettes opp.

 

Informasjon:

Sjekk på om det finnes åpne lønnskjøringer i forrige eller inneværende år.

Anbefaler at du godkjenner eller sletter kjøringen.

Slett kjøring under Forespørsel / Status lønnskjøring, marker linjen og trykk på “Delete” på tastaturet.

RenateMartensson_0-1703671755404.png

 

 

Informasjon:

Sjekk på om det er integrasjon mellom økonomisystem og visma.net, synkronisering må gjøres fra det systemet.

RenateMartensson_1-1703671755428.png

 

Informasjon:

Fast transaksjonstype 6 - Trekk med saldo støttes ikke i Payroll og blir ikke overført. Når du har fått tilgang til firmaet ditt i Payroll kan du registrere dette som et Fast forskudd, der du regner ut hvor mange måneder trekk dette utgjør og legger inn sluttdato på denne transaksjonen utifra det.

RenateMartensson_2-1703671755402.png

 

 

Informasjon: 

Utbetalingsmåte 1 - Via reskontro i økonomisystem / Ubetalingsmåte 3 - Utland Autopay /  Manuell er ikke støttet i Payroll, blir satt til Kontant.

RenateMartensson_3-1703671755437.png

 

           

RenateMartensson_4-1703671755425.png

 

 

Informasjon om yrkeskoder:

Denne kommer på alle firmaer. Vet du at du har vært under Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Yrkeskoder og lagt inn egne koder her, så må du sjekke at du ikke har lagt disse kodene på ansatte. De må da endres.

RenateMartensson_6-1703671755413.png

 

            

Advarsel:

Samme e-post på flere ansatte må korrigeres før flytting til Payroll.

RenateMartensson_7-1703671755438.png

 

Advarsel:

Integrasjon mot visma.net og dokumenter som ikke er godkjent. Du må gå inn i Approval og godkjenne (eller avvise) dokumenter som ikke er godkjent. Hvis du velger og godkjenne må timer/utlegg/fravær som ble godkjent leses inn / importeres i Visma Lønn før du fortsetter.

RenateMartensson_18-1703672071863.png

 

Advarsel: 

Ansatt som har fast transaksjonstype 3,4 eller 5 med både sats og beløp. Fjern sats eller beløp.

RenateMartensson_8-1703671755431.png

 

Advarsel:

Calendar krever at barn er registrert på de ansatte for at de skal få registrert barn syk. Får du denne meldingen må du gå på den/de ansatte du får opp i fanen Personalopplysninger / Pårørende og registrere barn i tabellen Barn.

Eventuelt, om du ikke skal ha med fravær kan du gå i Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering, alle. Gjør søk på kode 10 - Barn syk, marker alle linjene og slett de.

RenateMartensson_0-1706879707496.png

 

Advarsel:

Telefonnummer har ugyldig telefon/mobilnummer. Gå på den ansatte og fanen Personalopplysninger og korriger før flytting til Payroll.

RenateMartensson_9-1703671755411.png


Advarsel:

Ansatt har overlappende firmabiler. Gå på den ansatte og fanen Faste transaksjoner, rydd opp i overlappende datoer.

RenateMartensson_10-1703671755430.png

 

Advarsel:

Faste transaksjoner som har kostnadsbærer med Til dato blir ikke flyttet, dette må rettes opp. Fjern til dato på kostnadsbærer eller sett til dato på den faste transaksjonen. 

RenateMartensson_11-1703671755438.png

 

Advarsel:

Arbeidsted mangler verdi, dette må rettes før flytting til Payroll. Gå til Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidssteder og legg inn virksomhetsnummer og/eller kommunenummer. Hvis du har hatt ambulerende virksomhet, så er ikke disse arb.stedene knyttet til ansatte, og vil ikke bli opprettet i Payroll. Du kan da bruke org.nr 960993144 på det ambulerende arbeidsstedet. (Har du flere kan du bruke 960993145 på neste osv. her får du varsel om at det er ugyldig, men du får lagret uansett).

RenateMartensson_12-1703671755417.png

 

Advarsel:

Ansatt har ikke gyldig arbeidstidsordning. Dette må rettes på den ansatte før flytting kan gjennomføres. 

RenateMartensson_13-1703671755443.png

 

Advarsel: 

Maks antall tegn beløp på fagforening, dette må rettes før flytting til Payroll. Korriger dette under Grunndata / Fordringshavere.

RenateMartensson_14-1703671755425.png

 

Advarsel:

Det finnes dokumenter som ikke er godkjent i Apporval. Det omfatter reiser/utlegg, fravær og timer. Dette må godkjennes i Approval og overføres til Visma Lønn og behandles der før du kan gå videre. Dokumenter til behandling er som følger.

RenateMartensson_15-1703671755427.png

 


Hvis du har advarsler (gul trekant) MÅ disse rettes før migrering kan fortsette. Etter du har rettet det som må rettes, går du tilbake til Flytt til Payroll bildet. 

Trykk på Tøm meldinger og Kan firma flyttes på nytt.

RenateMartensson_16-1703671755441.png

 

 Relatert brukertips

Flytt til Payroll

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"