Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎05-07-2019 12:22
Visma Lønn GDPR informasjon finner du her     Kan jeg slette sluttede ansatte? Ja. Når oppbevaringsplikten er utløpt. Husk at alle personens data blir borte. Vi anbefaler at du leser dette .   Slettes sluttede ansatte automatisk når oppbevaringsplikten er utløpt? Nei. Men det er veldig enkelt å slette ansatte manuelt.   Kan jeg slette ikke oppbevaringspliktige ansattopplyssninger? Ja. Les om det her.   Kan "gammelt" fravær slettes? Fraværsregistrering er å anse som "sekundær informasjon" i hht regnskapsloven. Slik informasjon kan slettes etter 3,5 år. Det kan du slette i rutinen som beskrevet over, eller via skjermbildet som viser alt fravær sortert etter dato. Gå inn på "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering, alle". Søk frem eller sorter på dato, slik at du ser alle linjer som er 4 år eller mer. Merk linjene og trykk på "Delete".   MERK! sletting kan ta (lang) tid.   En ansatt vil ha innsyn i sine data - hva gjør jeg? Kjør ut alle rapporter i mappen “Personalrapporter” (unntatt “ansatt sluttet”). Disse kan lagres som pdf-filer  (via knappen “Eksport”).   Kan ansatte anonymiseres? I praksis står valget mellom å slette sluttede ansatte eller slette ikke oppbevaringspliktige data.   Hvordan kan vi se hvem som har tilgang til Visma Lønn? Du se hvem som har tilgang til Visma Lønn under “Verktøy | Administratorfunksjoner | Adgang | Brukeroppsett” NB! Benytter du VUD eller RAC, styres brukertilgangen der.   Sendes elektroniske lønnsslipper kryptert? Ja! Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Lønn. Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem.   Hva med rapporter jeg sender elektronisk til eksterne? Skal du sende rapporter til eksterne elektronisk, bør du ved generering angi at disse skal lages uten ansattes fødselsnummer. Rutinen i Visma Lønn for å sende rapporter til (avdelings)ledere, sendes alltid kryptert.      Jeg har et gammelt firma jeg ønsker å slette Det må du evt. gjøre i SQL (databasen), ikke i Visma Lønn. Du kan lese om det her .     Trenger vi en Databehandleravtale (DPA - Data processing Agreement) med Visma? Svaret på det finner du her https://www.visma.no/gdpr/   Hvor lagres våre data?  Er alle data kryptert? Visma Lønn data lagres i en SQL databasen (fra Microsoft). Sikkerheten av den er utenfor Vismas leveranse av Visma Lønn. Kontakt din IT-ansvarlig for mer informasjon.     Er Visma Lønn GDPR godkjent? Det finnes ingen slik betegnelse. Systemer får ikke et “godkjenningsstempel” fra EU eller norske myndigheter. Visma har tilpasset sine produkter og tjenester i forhold til hva vi mener er relevant i den nye personvernloven.   Garanterer Visma for at vi forholder oss til GDPR ved bruk av Visma Lønn? Nei. Det er deres eget ansvar å sørge for at personopplysninger blir behandlet i tråd med regelverket. Med Visma Lønn har du et verktøy som støtter dere i dette arbeidet.   Les mer generelt her      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎05-07-2019 10:54
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Du kan angi at tekst du legger inn i kolonnen “Tekst” på en transaksjon, skal skrives ut på lønnsslippene.   F.eks om du ønsker å kommentere en transaksjon utover bare lønnsartens navn.   Slik gjør du det: Skriv tekst i feltet "tekst" på aktuelle transaksjoner Angi på aktuelle lønnsarter at "fritekst" skal skrives på lønnsslipp   Slik henter du frem en kolonnen - slik som "Tekst" - i en tabell         Har du krysset i feltet og har kryss for "Samle på utskrift" på samme lønnsart blir antall/beløp samlet mens fritekst fra alle transaksjonene blir skrevet ut.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎03-07-2019 14:58
Registrerer du mange timelister, ferie og fravær manuelt i Visma Lønn? Da kan du ha mye å hente på integrerte løsninger!   Med Visma.net Time & Absence registrerer ansatte sine timer og fravær selv. Gjerne ved bruk av mobiltelefonen.   Hva er enklere enn det?  Før fravær i det det oppstår, bedriften varsles automatisk - og virksomheten er sikker på at fraværstilfellet fanges opp av Visma Lønn!   Glem skjema som må fylles ut når den ansatte er tilbake i jobb, glem unødvendig tidsbruk for å forsikre deg om at alle skjema leveres inn.   Løsningen har selvfølgelig kontroll på antall feriedager tilgode, antall egenmeldinger brukt, og fravær som følge av syke barn (ut fra barnas alder, antall barn osv)!   Ansatt kan registrere både normale timer, samt timer som skal godtgjøres ekstra. Enten det er overtid 50%, 100% - fleksitid - eller hva det nå enn er.   Løsningen sørger for at ansattes timelister sendes elektronisk til godkjenning - slik bedriften ønsker det. Typisk først til avdelingsleder, så til lønn/HR. Deretter trykker du på en knapp, og alle godkjente timelister hentes inn til ønsket lønnskjøring (og til fravær).   Ledere (for ansatte de er leder for) og lønn/HR vil forøvrig til enhver tid ha oversikt over ansattes registreringer, se skjermbildet under!   Høres dette spennende ut?   Du kan se og høre mer ved å melde deg på gratis weminar. Det tar 1 time - og du deltar fra din egen PC. Se seminaroversikt her!    Du kan også lese mer om Time & Absence her.              
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎21-06-2019 13:17
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.  Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata, Ansvarsenheter", hent frem via tabelloppsett, "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarslig]. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   NB! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎22-05-2019 09:54
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2019 være:    2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63   62 2. kvartal 58   60 3. kvartal 66   63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251   249 Ferie 25   25 Dager netto 226   224 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1695   1680   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.   3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.   Relaterte artikler: OTP rapportering.  
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
De fleste importerer ansvarsenheter (avdelinger, prosjekter m.m) og kontoplan fra et Visma økonomisystem. Det er også mulig å importere opplysningene fra fil.   Om du ikke har ansvarsenheter og kontoplan integrert, er det selvfølgelig viktig at du ikke bruker elementer som ikke finnes i økonomisystemet ditt.    Hvordan du setter opp integrasjon med et Visma økonomisystem, kan du lese om her    Visma Lønn har 6 "nivåer", avdeling, prosjekt og 4 til. Det visuelle navnet på dem er gitt av Visma Lønn. Vi anbefaler at du gir elementene numerisk ID (selv om løsningen støtter alfanumerisk).   Du kan angi at element er sperret (en avdeling, et prosjekt). Da får du ikke registrert transaksjoner tilknyttet elementet. Angir du en sluttdato (på prosjektet), får du likevel registrert - men du får en advarsel.            
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Det finnes en rekke ansattlister / ansattrapporter i Visma Lønn.   Start gjerne under "Utskrifter | Ansattrapporter", der finner du mye   I tillegg til det, kan du se under "Rapportering | Tabellutskrifter"   Du kan også stå i en ansattabell, høyre muse-klikk i tabellen, og velg "Tabelloppsett". Der kan du hente frem, og evt fjerne kolonner. Det kan være at du må gå i fane 2 i tabelloppsettet, som heter "Alle felt" - for å finne feltet du er på jakt etter. Feltet etter normalt det samme som ledeteksten i ansattregisteret.   Du kan også eksportere dataene fra tabellen, til excel - og evt fjerne kolonner der. Om du f.eks ønsker å printe ut, eller sende oversikt til kolleger.   Med disse muligheter, er det lett å lage akkurat den ansattrapporten du måtte ønske.
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Prøv 5 siste sifre av ansattes bankkontonr.   Om du synes det er for "åpent", kan det angis et annet på hver enkelt ansatt i Visma Lønn. Les mer om lønnsslipp på e-post her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎03-05-2019 12:46
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.   Tips fra support vedrørende utbetaling av feriepenger til ansatte med kildeskatt   Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger"   For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny".     Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt   Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus".     Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata / Ansatte / Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer".     Deretter oppretter du en lønnskjøring for utbetaling av feriepenger, lagre denne og gå så til Rutiner / Registrering / Generering feriepenger. Velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok.     Åpne lønnskjøringen du lagde, hvis dere trekker 25 feriedager må du også overføre fast lønn. Beregn deretter 25% av skattegrunnlaget og legg inn dette på standard lønnsart 500 / 9250 Korrigering/ekstra skattetrekk.       MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er  Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode  Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk.     Når du er ferdig med feriepengene og registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, kjører du rutinen for å generere feriepenger på Alle ansatte.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? - Pr. nå er følgende mulig - 1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser.  2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt".  Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 (sommer 2019).    Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter  "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? - Dette valget benyttes for " tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".      Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon, les mer om dette her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 09:11
Man kan skjule ansatte som har sluttet slik at man ikke ser de i ansattregister.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:37
Visma Lønn har en smart rutine for lønnsendring / lønnsjustering   Med det kan du også operere med lønnstrinn på ansatte, samt også regulativ. Løsningen bør kun benyttes i nært samarbeid med en sertifisert konsulenter.   NB! Benytt aldri muligheten uten først å ta en sikkerhetskopi av dine data!   Foruten det du ser via linken over, kan du bl.a angi lønnstrinn på ansatte - og i rutinen angi hva årslønn er pr lønnstrinn.   Således smidig gjøre lønnsendringer for mange samtidig.   Du finner rutinen under: Rutiner | Registrering | Lønnsjustering (Excel)       MERK! Denne funksjonen krever at du har Excel / office 32 bit versjon installert.   
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
I Visma Lønn kan du knytte dokumenter, bilder og notater til f.eks. en ansatt, en transaksjon, osv. Knyttingen kan gjøres i alle registre og tabeller.   Dokumenttilknytningen har symbol av et ark:   Du knytter dokumenter ved å trykke på symbolet i aktuelt register. Legg inn navnet du ønsker på dokumentet. Trykk på fanen for "Bilde" eller "Vedlegg". Slett brukernavnet som ligger i "Bruker" dersom flere brukere skal ha tilgang til vedlegget. Trykk deretter på ikonet for å åpne mappe på verktøylinjen. Finn riktig dokument og legg ved. Trykk "Lagre" ikonet.   Du vil i ansattlister se at det ligger en binders på den ansatte når det er tilknyttet noe:   Eller i lønnsregistreringen:   Du kan dobbeltklikke på bindersen for å få opp vedlegget.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎10-08-2018 09:47
Hvordan registrere bidragstrekk i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-05-2018 13:22
Visma Lønn har en generell rutine hvor du kan eksportere data. Du finner den under "Verktøy" I dette tilfelle lager vi csv-fil med enkle ansattopplysninger. Finn tabellen "ansatt" - og "dra med" deg ønskede felter til høyre del av skjermbildet (se eksempel). Når det er gjort, angir du hva filen skal hete, og hvor den skal legges (på maskin/server).   Det finnes mange andre rutiner for eksport også, Det kan være ditt behov bør løses på en annen måte enn ihht denne beskrivelse, så kontakt gjerne din partner for rådgivning.    I filen vil samtlige ansatte eksporteres. Gjør du dette med tanke på GDPR - og kompabilitet, "ta med seg data" - kan også alternativet under være et alternativ.   Velg ønsket felter i tabelloppsettet under "Ansattlister", finn aktuell person, klikk høyre-mus i tabellen, og velg kopier til excel NB! I dette skjermbildet har vi tatt med fødselsnummer og bankkontonr. I hvert fall fødselsnummer er sensitiv informasjon, og anbefales utelatt    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker