avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Oppfølging av sykmeldte

16-04-2013 18:28 (Sist oppdatert 17-10-2018)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 767 Visninger

Visma Lønn kan du bruke som et godt hjelpemiddel vedrørende oppfølging av sykmeldte. Systemet har støtte for NAVs krav rundt aktiv oppfølging av langstidssykmeldte ansatte.

Utdrag av regelverket:

  • Oppfølgingsplanen skal være ferdig utarbeidet etter 4 uker. 
  • Dialogmøte 1 skal avholdes etter 7 uker. 
  • Dialogmøte med NAV skal avholdes etter 26 uker. 
  • Informasjonsmøte innen 52 uker

Varslingen (oppfølgingen) er basert på samme prinsipper som "Hendelsesstyrt varsling"(hvor du kan få Visma Lønn til å sende e-post i forkant av utløpt prøvetid, vikariat, permisjon, jubileer og lignende).

Du registrerer fraværet på vanlig måte, så sender løsningen ut e-post når fraværet når ulik lengde!  I oppsettet angir du hvem som skal få e-posten, for eksempel personalansvarlig eller den ansattes avdelingsleder.

Oppsett

Under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppfølging sykefravær" ligger det ferdig definert forslag til når fravær skal følges opp.  Du kan selv endre tekst eller antall uker (For eksempel når regelverket endres). Du kan legge inn inntil 6 varslinger (hendelser) pr. fraværstilfelle. Visma Lønn legger inn Oppfølgingsplan, Dialogmøte 1, Dialogmøte 2 NAV og Informasjonsmøte som standard i hendelse 1,3,4,7,10.

Fraværsregistrering

I fraværsregistrering er det lagt inn en ny fane "Oppfølging sykefravær". Har du registrert legemeldt sykefravær vises fraværet i denne fanen. Når du er ferdig med oppfølgingen av en hendelse, angir du dato for dette i feltet "Oppfølgingsplan dato".

Oppfølging av sykefravær

Automatisk oppfølging fra Visma Lønn baserer seg på rutinen ”Hendelsesstyrt varsling”.
I e-postvarselet legger du inn hvor lang tid i forveien du skal ha en påminnelse om at f.eks oppfølgingsplan må holdes.

Hvis du for eksempel angir 7 dager, vil det vedrørende. oppfølgingsplan (hvor siste frist er 4 uker), sendes en e-post når et fravær har vart i 3 uker.

Rapporten "Oppfølging sykefravær"

Rapporten  "Oppfølging sykefravær" finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter". Rapporten viser alt (legemeldt) sykefravær pr. dato som angis i utskriftsdialogen. Rapporten viser fraværets lengde per. dato (antall uker) og når siste frist for oppfølging av de ulike hendelser er. Når oppfølging er gjort (dato angitt), vises dette med et kryss (X) i rapporten.

Bidragsytere
Selvbetjening
Aktuelt brukertips