Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA for 8 timer siden
Oppsett for omsorgspenger fra NAV i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud for 9 timer siden
Hvordan føre Pleie/opplæring i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud for 9 timer siden
Mal for hvordan man fører svangerskapspenger (fra NAV) i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA for 12 timer siden
Dersom du har sendt en inntektsmelding med f.eks. feil beløp i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" så kan du sende en endring ved å følge denne rutinen:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA for 12 timer siden
Under "Grunndata / Fravær" finner du "Fraværsbetingelser". Fraværsbetingelsene på den ansatte overstyrer standardverdiene som ligger på fraværskodene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA for 12 timer siden
Oppsett for omsorgspenger i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:56
Oppsett for Velferdspermisjon i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:02
Oppsett for ikke legitimert fravær
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:43
Oppsett for sykemelding uten arbeidsgiverperiode i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 13:41
Innføring i hvordan man kan legge til permisjon ved millitærtjeneste i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎18-07-2019 15:33
Helligdager i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎16-07-2019 15:54
Oppsett for Fravær i timer - Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎16-07-2019 14:50
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 15:24
Digital inntektsmelding - Her finner du en forklaring av felter i inntektsmeldingen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
Fra og med versjon 14 av Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % redusert fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % redusert fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%. Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎05-07-2019 08:31
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎03-07-2019 14:58
Registrerer du mange timelister, ferie og fravær manuelt i Visma Lønn? Da kan du ha mye å hente på integrerte løsninger!   Med Visma.net Time & Absence registrerer ansatte sine timer og fravær selv. Gjerne ved bruk av mobiltelefonen.   Hva er enklere enn det?  Før fravær i det det oppstår, bedriften varsles automatisk - og virksomheten er sikker på at fraværstilfellet fanges opp av Visma Lønn!   Glem skjema som må fylles ut når den ansatte er tilbake i jobb, glem unødvendig tidsbruk for å forsikre deg om at alle skjema leveres inn.   Løsningen har selvfølgelig kontroll på antall feriedager tilgode, antall egenmeldinger brukt, og fravær som følge av syke barn (ut fra barnas alder, antall barn osv)!   Ansatt kan registrere både normale timer, samt timer som skal godtgjøres ekstra. Enten det er overtid 50%, 100% - fleksitid - eller hva det nå enn er.   Løsningen sørger for at ansattes timelister sendes elektronisk til godkjenning - slik bedriften ønsker det. Typisk først til avdelingsleder, så til lønn/HR. Deretter trykker du på en knapp, og alle godkjente timelister hentes inn til ønsket lønnskjøring (og til fravær).   Ledere (for ansatte de er leder for) og lønn/HR vil forøvrig til enhver tid ha oversikt over ansattes registreringer, se skjermbildet under!   Høres dette spennende ut?   Du kan se og høre mer ved å melde deg på gratis weminar. Det tar 1 time - og du deltar fra din egen PC. Se seminaroversikt her!    Du kan også lese mer om Time & Absence her.              
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:34
Vi har sett at ved utbetaling av feriepenger klarer ikke Visma Lønn og beregne riktig trekk på "Utleggstrekk for skatt og avgift" og "Andre pålagte trekk", når trekket er prosenttrekk.   Omgåelse ved utbetaling av feriepenger er å regne ut beløpet på utleggstrekket / andre pålagte trekk manuelt på lønnskjøringer med feriepenger. Dette beløpet legges inn på den faste transaksjonen på den ansatte. Fjern sats, og overfør faste transaksjoner i lønnsregistreringen. Når lønnen er godkjent, fjerner du beløpet og legger tilbake satsen på transaksjonen.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎21-06-2019 13:17
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.  Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata, Ansvarsenheter", hent frem via tabelloppsett, "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarslig]. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   NB! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎11-06-2019 16:15
I versjon 14 har du mulighet til å ta ut fraværsstatistikker som som tar hensyn til stillingsbrøken til de ansatte istedenfor å lage egne fraværsmaler.    Lønnshistorikk ansatt  Før du starter med denne funksjonen må ansattes historikk være riktig da beregning av fridager blir satt ut i fra stillingsbrøken som ligger under arkfane "8- Historikk / Lønn".    Kjør rapporten "Kontroll av stillingsbrøk i lønnshistorikk" som du finner under "Utksrifter / Kontrollrapporter".  Lønnshistorikken må være riktig for at Visma Lønn skal lage en fraværsmal ut i fra stillingsbrøken til de ansatte.   Rapporten skriver ut stillingsbrøk på ansatt i valgt periode (dato fra/til) i utskriftsparamteret. Dersom rapporten skriver ut "Stillingsbrøk er ulik ansatt" må du sjekke lønnshistorikken "8- Historikk / Lønn". Her må du kontrollere at ingen linjer har overlapp med datoer eller at det står to linjer uten en "Til dato".   Ansatt Du må krysse av i nytt felt på ansatt "Lag kalender ut fra stillingsbrøk" som du ser på arkfane "7- Personalopplysninger". Angir du huke her blir fraværskalenderen kopiert ut på ansatt.    MERK! Har en ansatt f.eks 80% stilling og fri en dag i uken må du fortsatt opprette egen fraværsmal på den ansatte som før, for at statistikker skal bli 100% korrekt. Huken på ansatt vil angi i dette tilfelle 20% fri mandag til fredag.    Du kan endre på eksisterende ansatte eller utvalgte ansatte. Skal du angi huken på alle ansatte kan du gjøre det i "Ansattlister". Hent frem kolonnen "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" med tabelloppsett. Videre kan du masseoppdatere på samtlige ansatte.  Masseoppdaterer du, må du kjøre en rapport "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" for å kopiere ut fraværsmal på valgte ansatte. Rapporten finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter".    Vil du at feltet på ansatt "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" skal bli automatisk satt på når du oppretter nyansatt kan du velge det på "Lønnsopplysninger" under "Grunndata / Firmaopplysninger".    Relaterte brukertips: Fraværsrapporter
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker