Mine områder
Hjelp

Oppstart / Hittilverdier

09-04-2013 16:48 (Sist oppdatert 08-03-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 11346 Visninger

Oppstart av Visma Lønn i begynnelsen eller midt i året

 1. Hvis du skal starte opp med Visma Lønn ved begynnelsen av året før feriepenger er utbetalt, må du registrere  feriepengene som er opptjent som skal utbetales via Visma Lønn. Når man skal legge inn feripengegrunnlag fra i fjor, må man opprette en lønnskjøring på fjoråret og legge inn grunnlaget på de aktuelle ansatte med lønnsart 299 / 6500. Les mer her.
 2. Dersom dere starter med Visma Lønn midt i året registrerer du alle hittilverdiene fra gammelt lønnssystem inn på en lønnskjøring i Visma Lønn. Les mer under:

 

Slik registrerer du hittilverdikjøring når det er "enkle" hittilverdier

Denne fremgangsmåten kan du benytte når det kun er utbetalt lønn, feriepenger, godtgjørelser.

Har du ansatte med firmabil, fagforeningstrekk må du gjøre som beskrevet under.

 1. Hvis det er utbetalt feriepenger, start med å lage en kopi av lønnsart 292. På den nye lønnsarten endre "Behandlingsregel" til beløp.
 2. Opprett en lønnskjøring og legg inn en passende tekst på lønnskjøringen, for eksempel "Hittilverdier". Legg inn utlønningsdato i en avsluttet termin. I feltet "Trekkode" velger du "Trekkfritt". 
 3. Registrer inn de verdier som er brukt i tidligere lønnssystem. Du finner disse verdiene ved å hente ut avstemmingsskjema A07. Eller fra tidligere regnskapsfører. Utbetalte feriepenger registrerer du på lønnsarten fra pkt. 1. Hvis det er utbetalt sluttoppgjør, må du i tillegg til lønnsarten for sluttoppgjør også benytte lønnsarten fra pkt. 1 for feriepengene opptjent ifjor.
 4. Kjør lønnsberegning og utskrifter som normalt. Banklisten skal ikke sendes til bank, og regnskapsbunt skal ikke opprettes og a-melding skal ikke sendes inn. Godkjenn kjøringen.

Slik registrerer du hittilverdikjøring når det er mer "kompliserte" transaksjoner

 1. Opprett en lønnskjøring og legg inn en passende tekst på lønnskjøringen, for eksempel "Hittilverdier". Legg inn utlønningsdato i en avsluttet termin. I feltet "Trekkode" velger du "Trekkfritt". 
 2. Lukk skjermbildet, svar "Ja" til å lagre. 
 3. Gå inn på skjermbildet "Status lønnskjøringer" som du finner i menyen under "Forespørsel / Status Lønnskjøringer". Sett kryss i feltet "Hittilverdier" på lønnskjøringen du har opprettet. Trykk piltast ned for å lagre endringen.
 4. Gå tilbake til lønnsregistreringsbildet og velg lønnsregistreringen du nettopp opprettet. 
 5. Klikk på knappen "Overfør faste transaksjoner" og trykk "OK". Du får overført alle faste transaksjoner med null i beløp. Legg inn hittilbeløpene med riktig fortegn. Registrer så de variable transaksjonene som f.eks. timelønn, overtid osv. 
 6. Registrer skattetrekket med lønnsart "Korrigering / ekstra skattetrekk" (lønnsart 500 / 9250).
 7. Legg eventuelt inn feriepengegrunnlag for i fjor, dette registrerer du på lønnsarten "Korrigering av feriepengegrunnlag i fjor" (lønnsart 294). I feltet "Beløp" taster du inn grunnlaget fra i fjor. Har dere allerede kjørt feriepenger for året, kan utbetalt beløp legges inn med en lønnsarten som er lik feriepengelønnsarten. Ta f.eks. kopi av lønnsart 292. Les mer her for hvordan kopiere lønnsart, Til slutt kjører du lønnsberegning, lønnsslipp, regnskapsbilag, bankliste og til slutt godkjenning som vanlig.

Merk! Når du registrerer hittilverdier er det viktig at lønnsarter som er trekklønnsarter har negativt fortegn ved hittilverdibeløpene. Systemet setter automatisk negativt fortegn når du legger inn beløp så du skal slippe å huske på dette selv, f.eks ved fagforeningstrekk og lunchtrekk. Har du fått refusjon for sykepenger i løpet av året, og du skal bruke lønnsarten for dette i kjøringen din, må du angi negativt fortegn manuelt.


Du kan ikke registrere sluttoppgjør i en lønnskjøring som er merket som en hittilverdier kjøring. Hvis du har utbetalt sluttoppgjør, må dette registreres i enn egen lønnskjøring etter at hittilverdikjøringen er godkjent. 

Relaterte brukertips

Lønnskjøring

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"