Mine områder
Hjelp

Sikkerhetskopi / backup

09-04-2013 18:21 (Sist oppdatert 13-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6596 Visninger

Hvordan ta ekstra backup av lønnssystemet

Visma anbefaler at det er satt opp automatisk backup, som går daglig. Disse backupene bør oppbevares brannsikkert eller på et annet sted. Oppsett av en slik løsning kan din forhandler bistå med.

For ekstra backup kan funksjonen Utkopiering eller Sikkerhetskopiering brukes. Du finner disse under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Sikkerhetskopiering / Utkopiering". Trykk på knappen "Finn" og søk frem et område du vil legge sikkerhetskopien på  (du må ha skriverettigheter på dette området). Du må angi et passord når lager sikkerhetskopi. Dette samme passordet må angis når du skal leses tilbake sikkerhetskopien. Passordet må våre på minimum 8 tegn. 
Trykk deretter på "Start", så snart sikkerhetskopien er ferdig gir systemet deg beskjed om dette.

Skal du kopiere / flytte et datasett fra en maskin til en annen anbefaler vi at gjøre dette via valget "Verktøy / Adminstratorfunksjoner / Utkopiering / Utkopiering", det vil da gå raskere å få lest inn datasettet på den nye maskinen. Husk imidlertid at det er kun med sikkerhetskopi du får en fullstendig SQL-kopi. Filen som du leser ut vil få navn som består av klient- /firmanavn + dagens dato og ende med .BAK, eks "Re Bil -01012011.BAK". Når du skal lese inn en Sikkerhetskopi / Utkopiering skal du stå inne på lønnsklienten som du skal lese inn datasettet (opprettet som "normalt" på ny pc /server). Gå på "Verktøy / Administratorfunksjoner / Ut/Innkopiering / Innkopiering", klikk på "Finn" og søk opp filen som du skal lese inn, klikk "OK" og "Start".

Har du tatt en Sikkerhetskopi/ Utkopiering og lest inn på ny maskin, må du enten opprette ny LogonUser i SQL, eller bruke programmet LogonDeleter for å komme inn i Visma Lønn på den nye maskinen.

Sikkerhetskopi virker ikke

Når sikkerhetskopien skal kjøres må følgende være gjort:

 • Bruker (brukeren av Visma Lønn, windows bruker) må ha rettigheter på SQL. Dette gjøres med knappen "Sett backup-rettigheter"- "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt". Kan også tildeles manuelt i SQL. 
 • Når sikkerhetskopien startes, mellomlagres SQL backup filen som standard på datamaskinen hvor SQL er installert. Mappen C: \ Visma.backup. Denne mappen må alle brukere av Visma Lønn ha skriverettigheter til. Alternativ mappe kan angis under endres under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt". Hvis du ønsker å bruke en annen maskin, må stien angis med UNC-path.
 • Brukere må ha skrive rettigheter både på mellomlagringsmappe og valgt mappe.

Hva hvis kun SQL kopi fra en annen maskin finnes

 • Opprett firmaet med nøyaktig samme navn i Visma Lønn
 • Avslutt Visma Lønn etter at firmaet er opprettet på nytt.
 • Kjør SQL restore på databasen.
 • Følgende kommando kjøres i SQL Server Management Studio "New Query" (bytt ut "VismaLnnAS" med det som passer for ditt firma)

sp_change_users_login 'update_one', 'VismaLnnAS', 'VismaLnnAS'

 

 • Får du feilmelding som gjelder feil brukernavn og passord ved oppstart av Visma Lønn, må du enten opprette ny LogonUser og LogonUserInGroup i SQL, eller bruke programmet LogonDeleter for å komme inn.

 

Vi ønsker ikke lenger å ha egen server- hvilke muligheter tilbyr Visma?

Flere regnskapsbyråer ønsker ikke lenger å ha egen server, vær da kjent med at Visma har et tilbud til dere. Les mer om Visma Accountancy Cloud her. Dette gir enkel overgang fra lokal server, til server driftet av Visma. Alltid oppdatert programvare og stabil drift.  

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"