Mine områder
Hjelp

Skattefri organisasjon / ideell org.

12-10-2015 19:30 (Sist oppdatert 30-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 10013 Visninger

Veldedige og ideelle organisasjoner er skattefrie organisasjoner som er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om det totale beløpet. Det skal da beskattes for kr 10 000 og beløpet som overskrides.

Skatteetaten har presisert at de håndterer beløp under innberetningsgrensen ved bruk av skatte -

og avgiftsregelen "SkattefriOrganisasjon".

 

I Visma Lønn må du gjøre følgende:

Gå inn i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".

Ideell.PNG

 

Når denne huken er på så vil alle lønnstransaksjoner som gjelder utbetaling av lønn automatisk få teksten "SkattefriOrganisasjon" i kolonnen "Skatte- og avgiftsregel".
Denne kolonnen kan du se i Forespørsel / Godkjent lønn, eller hente inn kolonnen via Tabelloppsett i lønnsregistreringen.

 

Ved bruk av denne skatte- og avgiftsregelen så vil Skatteetaten ta hensyn til om denne ansatte har fått lønnsutbetaling over grensen for innberetning. Skatteetaten vil da bruke dette for å avgjøre om lønnsutbetalingen skal være med på skattemeldingen eller ikke.
NB! Den nye skatte -og avgiftsregelen gjelder ikke for trekkfrie godtgjørelser. 

Disse har en adskilt grense på kr 10 000. Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at det ikke er nødvendig med denne skatte- og avgiftsregelen på trekkfrie godtgjørelser.

 

Visma Lønn vil automatisk håndtere trekkfritaket på kr. 10 000. Dette betyr at det ikke blir beregnet forskuddstrekk før lønn på den ansatte er overskredet kr. 10 000.

 

Ønsker den ansatte å få beregnet forskuddstrekk fra første krone så kan du hente inn kolonnen "Skattefri org. alltid trekke skatt" på den ansatte i tabellen "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger". Her kan du sette hake for denne kolonnen.

 

Skattefriorg1410.png

Det er ikke nødvendig å opprette noen egne lønnsarter for skattefrie organisasjoner.

 

Ideell organisasjon uten arbeidsgiveravgift

Vær oppmerksom på at plikten til å betale arbeidsgiveravgift skal gjelde selv om beløpet er under kr 10000.
I tilfeller der skattefrie institusjoner og organisasjoner anses som veldedige og allmennyttige skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Dette fritaket gjelder bare dersom den totale lønnsutgiften er opp til kr 800 000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 80 000 per ansatt. Lønnsutgifter til næringsvirksomhet inngår ikke i grensebeløpet.
Hvis din organisasjon er innen for disse reglene må du bruk en lønnsart med a-meldingsnummer 5862.

Eksempel på lønnsart som kan brukes finner du her.  Ideelle organisasjoner kan bruke forenklet a-melding. Dette støttes ikke av Visma Lønn og innsending gjøres vi vanlig a-melding. 

 

Spørsmål til support:

 

Hva med trekkfrie ytelser som diett og bilgodtgjørelse?

Trekkfri ytelser påvirker ikke skatteberegning til de ansatte og ei heller arbeidsgiveravgift. 

Trekkpliktig diett og km-godtgjørelse regnes med i ovennevnte grenser. 

 

Hva må en ideell organisasjon gjøre når ansatt eller organisasjonen går over grensene?

Her må alle ytelser føres tilbake. Hvis dette bare gjelder en ansatt og organisasjon fortsatt er under grensen så må tilbakeføringen gjøres kun på denne ansatte. Hvis organisasjonen går over grensen må tilbakeføring gjøres på alle ansatte.

Dette gjøres ved å opprette en ny lønnskjøring og føre alt som er ført på lønnsart med a-meldingsnr. 5862 i minus, så inn på en lønnsart med "vanlig" a-meldingsnr. som det da også vil beregnes arbeidsgiveravgift av. 

Les mer om veien til Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"