Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
23-06-2016 19:07 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7906 Visninger
Lønnstrekk kommer kun for ansatte som ligger med fast transaksjon "Fastlønn"
Vis hele artikkelen
08-04-2013 20:43 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 16941 Visninger
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.    Registrere leder som "Ansvarlig" Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata / Ansvarsenheter". Hent frem via kolonnene "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarlig] via tabelloppsett. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Rapporter som kan sendes via e-post Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   MERK! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.
Vis hele artikkelen
03-05-2018 14:49 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1411 Visninger
Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
06-06-2016 17:00 (Sist oppdatert 14-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 55125 Visninger
Oppskrift på utbetaling av sluttoppgjør i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 24:00 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 13712 Visninger
I dette brukertipset gjennomgår vi hvordan du kan registrere eller endre feriepengegrunnlag på en ansatt.
Vis hele artikkelen
08-04-2013 20:37 (Sist oppdatert 18-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 11413 Visninger
Support får ofte spørsmål om hvordan gjøre når en ansatt ikke har full opptjening i firmaet. Hvordan gjennomføre trekk i lønn for feriedagene?
Vis hele artikkelen
03-05-2018 15:23 (Sist oppdatert 25-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5814 Visninger
Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen.    I Visma Lønn har du to muligheter for rapportering av permittering, fra ansattkortet eller via fraværsregistreringen. 
Vis hele artikkelen
23-02-2021 11:10 (Sist oppdatert 23-02-2021)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 14014 Visninger
Hvilke lønnsytelser skal med i inntektsmeldingen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
20-12-2018 15:27 (Sist oppdatert 04-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3202 Visninger
I tabellen under finner du en oversikt over standard fraværskoder. Klikk på numrene for å se hvordan de ulike fraværskodene er bygget opp.
Vis hele artikkelen
24-04-2013 01:35 (Sist oppdatert 03-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 9564 Visninger
Mal til føring av Pleie-/opplæring (fra NAV) i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:26 (Sist oppdatert 03-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 841 Visninger
Oppsett for utdanningspermisjon i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
23-05-2018 13:44 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 934 Visninger
Oppsett for omsorgspenger fra NAV i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:26 (Sist oppdatert 10-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 925 Visninger
Hvordan føre Pleie/opplæring i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:27 (Sist oppdatert 03-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 894 Visninger
Mal for hvordan man fører svangerskapspenger (fra NAV) i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:27 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1011 Visninger
Dersom du har sendt en inntektsmelding med f.eks. feil beløp i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" så kan du sende en endring ved å følge denne rutinen:
Vis hele artikkelen
18-03-2019 15:47 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1297 Visninger
Oppsett for omsorgspenger i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:29 (Sist oppdatert 10-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1172 Visninger
Oppsett for Velferdspermisjon i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
23-05-2018 14:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1353 Visninger
Oppsett for sykemelding uten arbeidsgiverperiode i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:31 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1078 Visninger
Innføring i hvordan man kan legge til permisjon ved millitærtjeneste i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
23-05-2018 13:45 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1147 Visninger