Mine områder
Hjelp

Avgiftsjustering

15-02-2019 15:59 (Sist oppdatert 15-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2560 Visninger

Problemstilling

 

Det er ført 100 banktransaksjoner feil i Bankstyring, men disse skulle ikke vært ført med mva fradrag. De er ført med avgiftskode 11 og sone 10 som gir 15 prosent mva fradrag og tilhørende føring på mvakonto 2713. Men i dette tilfellet er det altså ikke mva-fradrag alikevel. 

 

2019-02-12 14_12_52-2019-02-12 13_58_44-Transaksjoner.png - Paint.png

 

På bunten som er opprettet i Hovedbok kan vi se de 15 000 på konto 2713. Dette beløpet ønskes flyttet til kostnadskonto 5910.

 

2019-02-12 14_17_21-Hovedbokstransaksjoner.png

 

På avgiftsoppgaven (som nå er klargjort) ser vi at kunden har 100 000  på linje 43 og 15 000 på linje 44. Disse beløpene skulle ikke vært på avgiftsoppgaven. 

 

2019-02-12 14_54_58-2019_02_12_14_53_20_Klargjør_avgiftsrapport.png - Paint.png

 

Vi ønsker altså å flytte føringen på mvakonto 2713 til kostnadskonto 5910, samtidig som avgiftsoppgaven blir korrekt. Er dette mulig uten å reversere alle bilag og bokføre alt på nytt?

Løsning

 

Det er mulig å endre på en avgiftsoppgave som er klargjort (ikke avsluttet) via skjermbildet Avgiftsjustering (TX301000). Merk: Transaksjoner (korrigeringer) her blir ikke linket til de opprinnelige dokumentene til mva føringene, siden en korrigerer rett på avgiftsnummer i avgiftsoppgaven. Føringer via dette skjermbildet har altså lite sporbarhet i forhold til hvilke dokumenter korrigeringen gjelder. Vi anbefaler derfor å beskrive avgiftsjusteringen godt (i feltet Beskrivelse)

 

Merk: Gitt at det er et mindre antall dokumenter som skal korrigeres er det enklest å bare reversere dokumentene i den modulen de er ført i (og føre dem på nytt).  

 

Før en kan justere en avgiftsoppgave må den altså være klargjort. Velg periode og klikk på Klargjør Avgiftsrapport" for å klargjøre den.

 

2019-02-12 15_11_35-Klargjør avgiftsrapport.png

 

 1. Gå til Avgiftsjustering (TX301000)
 2. I dette tilfellet justerer vi mva. på innkjøp. Velg derfor type Juster mva på innkjøp (punkt 3). 
 3. Velg standard avgiftsleverandør (punkt 4)
 4. Velg mva-termin som skal justeres (punkt 5)
 5. Velg datoen det skal justeres på (punkt 6)
 6. Legg inn relevant Avgiftsnr (punkt 7), i dette tilfellet 15
 7. Legg inn Avgiftspliktig beløp (punkt 8), i dette tilfellet -100 000 (husk minus foran)
 8. Legg inn Avgiftsbeløp (punkt 9), i dette tilfellet -15 000 (husk minus foran)
 9. Velg Avgiftssone (punkt 10), i dette tilfellet sone 10
 10. Velg Konto (mva-konto) (punkt 11), i dette tilfellet 2713.
 11. Velg Kostnadsbærer (punkt 12), i dette tilfellet 000-000
 12. Legg inn en Beskrivelse (punkt 13).
 13. Velg Periode (regnskapsperiode) (punkt 14), i dette tilfellet 03-2019.
 14. Velg Justeringskonto (punkt 15), i dette tilfellet 5910, altså kostnadskontoen det skulle vært ført på. 
 15. Velg Kostnadsbærer for justering (punkt 16).
 16. Legg inn avgiftsbeløpet i feltet Beløp for å validere (punkt 17), i dette tilfellet -15000.
 17. Oppdater bilaget. 

2019-02-12 14_26_11-Avgiftsjustering.png

 

Under ser vi hvordan avgiftsjusteringen blir bokført på Hovedbokstransaksjoner. Avgiftsbeløpet blir kreditert 2713 og debitert 5910, altså overført fra 2713 til 5910. 

 

2019-02-12 15_28_10-Hovedbokstransaksjoner.png

 

På den klargjorte avgiftsrapporten ser vi at de relevante beløpene nå er nullet ut.

 

2019-02-12 15_32_08-Behandle avgiftsrapport.png

 

Se også 

 

Kjent feil - manglende lenker til avgiftsjustering

Reversere avgiftsjustering

Samleside om MVA

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"