Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
OPPDATERING 17. oktober 2023: Kolonnesøket forbedrer seg basert på tilbakemeldinger vi har fått. Du kan søke etter deler av ord i for eksempel beskrivelsesfelt, hvor det du søker ikke er nødt til å være i riktig rekkefølge. Tidligere anbefalte vi å benytte % mellom ord i søkefeltet, men dette er ikke lenger nødvendig. Du kan se et eksempel på dette her.   I versjon 9.64 har vi lansert en ny måte å søke etter ulike dokumenter på. Den nye søkefunksjonen finner du i mange av listevinduene, og du ser det enkelt av at kolonnene har fått en ny søkeboks under kolonneoverskriften. Eksempler på skjermbilder med ny søkefunksjon er Utgående faktura (AR3010PL), Inngående faktura (AR3010PL), Salgsordrer (SO3010PL) og mange fler. Til og med i egendefinerte forespørsler vil du se den nye søkefunksjonen.   Det nye kolonnesøket erstatter det gamle søkefeltet som tidligere lå øverst til høyre i disse listevinduene. Den nye måten å søke etter dokumenter på lar deg raskt og enkelt selv velge hvilke kolonner du skal søke etter, samt at det går betydelig raskere dersom du har veldig mange dokumenter.   For å søke kan du enkelt markere den hvite boksen under en av kolonnene, skrive inn det du ønsker å søke etter for så å trykke Enter. I bildet nedenfor har jeg i Utgående faktura (AR3010PL) enkelt markert den hvite boksen under Bilagsnr. og fylt ut 0002, samt trykket Enter. Listen vil da vise utgående fakturaer med bilagsnummer som inneholder "0002".    Dersom du trykker på kolonneteksten Fakturanr. vil du kunne endre utvalgsmetode, og for eksempel se på kun fakturaer som starter med "0002".   Etter dette kan jeg også velge å spisse søket enda nærmere, gjennom å for eksempel legge inn "10002" i feltet under Kundenr. Da vil jeg kun få opp fakturaer som inneholder "0002" i fakturanummeret, og som ligger på kundenr. 10002.   I enkelte av kolonnene (for eksempel Type, Status og Dato) vil du kunne filtrere som før dersom du klikker på den hvite boksen under disse kolonnene. I skjermbildet nedenfor har jeg trykket i den hvite boksen under kolonnen Status, og fjernet avmerkningshaken for Åpne fakturaer.    Du kan også enkelt velge å fjerne alle søk/filtre ved å klikke på X-en til venstre for kolonnene.   Eksempel om du ønsker å søke etter deler av en varebeskrivelse: I dette eksempelet har jeg søkt "deksel netphone" og finner da alle varer som inneholder ordene "deksel" og "netphone". Dersom jeg søker "netphone deksel" vil jeg få treff på de samme varene. Dersom du bruker % mellom ordene må ordene være sortert i riktig rekkefølge, og vi anbefaler derfor ikke lengre å bruke %.
Vis hele artikkelen
28-09-2023 15:14 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 30 Svar
 • 5 liker
 • 4204 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
16-05-2018 13:56 (Sist oppdatert 22-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 11788 Visninger
Har du avsluttet mva terminen, men ønsker føre tilleggsposteringer kan du gjøre dette måten beskrevet her. 
Vis hele artikkelen
01-02-2016 17:05 (Sist oppdatert 27-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3141 Visninger
Her vil vi gi en enkel forklaring på hvordan man kan bruke regnskapsperiodens sluttdato til å rapportere en avgift i Visma.net ERP.
Vis hele artikkelen
25-04-2018 10:51 (Sist oppdatert 29-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1006 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 19-08-2022)
 • 2 Svar
 • 2 liker
 • 3388 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Avgifter.    
Vis hele artikkelen
28-06-2019 11:36 (Sist oppdatert 19-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1160 Visninger
I dette brukertipset viser vi deg hvordan du validerer og sender inn mva-melding fra 2022. Fremgangsmåten er i stor grad lik som tidligere. Nytt er merknader og vedlegg på linjenivå samt mulighet for validering før innsending.   Prosessen er kort fortalt som følger: Første steg er “Klargjør avgiftsrapport” (TX501000). Vi anbefaler å foreta avstemming etter at avgiftsoppgaven er klargjort.  Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S). Avstemming vil vi ikke bli gjennomgått i dette bruketipset. Når avstemming er gjennomført kan du validere og deretter levere mva-melding fra skjermbildet “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). Nedenfor gjennomgår vi klargjøring- og behandling av avgiftsrapporten. Ønsker du å se opptak fra webinar hvor vi gjennomgår prosessen, kan du klikke her.    Klargjør avgiftsrapport Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000): Velg riktig avgiftsleverandør, dette er i de fleste tilfeller “49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap” Velg rapporteringsperiode, siste åpne periode hentes automatisk  Huk gjerne av for “Skjul rader uten beløp” slik at du kun ser de linjene hvor det er transaksjoner  Klikk “Klargjør avgiftsrapport” og du tas nå automatisk videre til skjermbildet Behandle avgiftsrapport (TX502000).    Dersom du får advarsel om at det finnes uoppdaterte dokumenter når du klikker “Klargjør avgiftsrapport”, bør du ta stilling til disse før du går videre.      Klikk derfor nei, og velg “Uoppdaterte dokumenter” øverst i skjermbildet.     Rapporten “Alle uoppdaterte dokumenter med mva” åpnes i en ny fane. I eksempel under finnes det 1 oppdatert utgående faktura. Du kan klikke deg direkte inn på denne for og se nærmere på hvorvidt den skal oppdateres eller ikke.      Når du har gjennomgått de uoppdaterte dokumentene kan du lukke rapporten og fortsette i skjermbildet Klargjør avgiftsrapport (TX501000). Klikk “Klargjør avgiftsrapport” på nytt.    Behandle avgiftsrapport Du tas direkte til dette skjermbildet etter å ha klargjort avgiftsrapporten i forrige steg. Du kan også nå det fra Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Behandle avgiftsrapport (TX502000).   Kontroller at “Avgiftsleverandør” og “Rapporteringsperiode” er utfylt. Du kan klikke deg inn på hver enkelt linje for å se hvilke transaksjoner som er inkludert dersom du ønsker det. Du kan også legge inn kommentarer og vedlegg på linjenivå. Kommentar er blant annet et krav ved bruk av koder for justering og tilbakeføring.   Vi anbefaler at du avstemmer avgiftsrapporten før du går videre med validering og levering. Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S) som du finner fra Meny -> Flere valg -> Avgifter.   Når avgiftsrapporten er avstemt kan du klikke på “Valider” for å få kontrollert mva-meldingen mot Skatteetaten.      Du tas videre til Visma.net AutoReport. Første gang du skal validere eller sende inn mva-melding for 2022, må du logge inn via ID-porten (Altinn).     Etter å ha logget inn klikker du “Valider rapporten”.     Rapporten sendes til validering, for å se status klikk “Se rapporteringsstatus her”.     I eksempelet nedenfor ble mva-meldingen avslått av Skatteetaten. For å se tilbakemeldingen kan du klikke på “Last ned tilbakemelding”.   I dette tilfellet ble mva-meldingen avvist fordi det på avgiftskode 31 er benyttet motsatt fortegn for grunnlag og utgående merverdiavgift.     Lukk Visma.net AutoReport og gå tilbake til “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). I skjermbildet ser vi at grunnlaget og beløpet er negativt for avgiftskode 31.     Vi må derfor undersøke årsaken til at beløpet for utgående avgift er negativt. Normalt skulle det vært positive verdier.    For å korrigere må du annullere avgiftsrapporten fra “Behandlinger -> Annuller rapport” øverst i skjermbildet. Etter å ha foretatt korreksjon må du klargjøre avgiftsrapporten på nytt.    Dersom det er korrekt at beløpet skal være negativt, må du legge til en merknad på linjen ved å klikke på notisikonet.      Husk å lagre øverst i skjermbildet etter å ha lagt inn en merknad.     Vi kan nå validere på nytt som beskrevet over, denne gangen blir mva-meldingen godkjent.     Når mva-meldingen har bestått valideringen kan du klikke “Avslutt periode” øverst i skjermbildet og deretter “Send”. Husk at det kun er "Hovedrapport" som er gyldig fra 2022, "Tilleggsrapport" og "Korrigert rapport" skal kun brukes i 2021.      Du tas videre til AutoReport hvor du signerer og sender inn mva-meldingen. Dette foregår på samme måte som ved validering.   Betalingsinformasjon finner du i Visma.net AutoReport eller i Altinn etter av mva-meldingen er sendt inn og godkjent.     Husk at du må ha en av følgende roller i Altinn for å kunne sende inn: Regnskapsmedarbeider Regnskapsfører uten signeringsrett Revisormedarbeider Ansvarlig revisor For å kunne signere en mva-melding må du ha en av følgende roller: Begrenset signeringsrett Regnskapsfører med signeringsrett
Vis hele artikkelen
15-03-2022 09:51 (Sist oppdatert 16-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7680 Visninger
Denne artikkelen tar for seg hvordan du fører en inngående faktura som utelukkende består av moms/mva.   Eksemplet tar for seg høy mva (25%) og forutsetter at leverandøren er satt opp med avgiftssone "10 - Avgiftspliktig". I eksemplet brukes avgiftskode 1 på fakturaen. Dette fører til at momsen registreres på post 1 (1N) - høy mva på Skattemeldingen for merverdiavgift.    1. Gå til Inngående faktura (AP301000) 2. Velg leverandøren, og legg inn dato og fakturanr.  3. Gå til fanen Regnskapsdetaljer og sjekk at denne står til Netto.     4. Klikk + under Dokumenter for å lage en ny linje 5. Legg inn Antall "1" og skriv "MVA" i feltet Beskrivelse. Du skal ikke velge noen vare.  6. Sjekk at Avgiftskode står som 1, endre denne isåfall.  Det spiller ingen rolle hvilken konto som står som kostnadskonto.     7. Klikk på fanen Avgiftsdetaljer og legg inn summen på fakturaen i feltet Avgiftsbeløp.     8. Klikk Oppdater   På hovedboksbilaget (se link under fanen Regnskapsdetaljer) kan vi se at det kun er bokført på konto 2400 og mva-kontoen (i dette tilfellet 2711). Merk: bilaget har også en linje med kostnadskontoen, men beløpet står som 0, og saldoen blir altså ikke endret.  
Vis hele artikkelen
28-06-2019 14:58 (Sist oppdatert 16-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1557 Visninger
I Visma.net Financials kan man fra versjon 5 sette opp at man enten vil registrere beløp brutto eller netto ved registrering av inngående faktura. Da legger man inn beløpene enten med eller uten mva.
Vis hele artikkelen
31-08-2015 20:00 (Sist oppdatert 16-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1582 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du korrigerer avgiften på transaksjoner i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
15-02-2019 15:59 (Sist oppdatert 15-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2689 Visninger
Opplever at man ikke får valgt rapporteringsperiode når man står i bildet for klargjør avgiftsrapport.
Vis hele artikkelen
13-06-2018 10:36 (Sist oppdatert 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1348 Visninger
Hvor ofte du skal rapportere mva til Skatteetaten avgjøres av hva du har valgt i antall avgiftsterminer pr år. 
Vis hele artikkelen
27-04-2018 08:56 (Sist oppdatert 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1117 Visninger
For å føre mva bilag i bankstyringsmodulen er det viktig at du legger på en avgiftssone på posteringstypene du skal bruke for å føre mva.
Vis hele artikkelen
07-02-2017 20:50 (Sist oppdatert 04-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1787 Visninger
Skal du reversere bilag med MVA (kontoer med avgiftskode eller avgiftsnr) må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil ikke det reverserte bilaget komme med i mva-oppgaven.
Vis hele artikkelen
09-12-2016 20:53 (Sist oppdatert 11-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1386 Visninger
Du må aktivere feltet "Tillat bruk av avgiftskoder" for å kunne registrere bilag med mva via hovedbok. Noen opplever at dette feltet ikke er tilgjengelig i skjermbilde.
Vis hele artikkelen
11-01-2017 18:02 (Sist oppdatert 11-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1568 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du fører bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner.
Vis hele artikkelen
11-11-2016 18:42 (Sist oppdatert 11-07-2022)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 5178 Visninger
Tjenester kjøpt fra utlandet med forholdsmessig fradrag for mva. Ekstrakostnaden for mva som ikke er fradragsberettiget posteres mot kostnadskontoen for tjenesten. Hva trenger vi av avgiftsnummer?
Vis hele artikkelen
07-06-2018 09:41 (Sist oppdatert 29-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1906 Visninger
For å kunne sende mva-melding elektronisk fra Visma.net ERP må AutoReport kobles til Altinn. I dette brukertipset viser vi deg hvordan det gjøres.
Vis hele artikkelen
11-11-2021 09:30 (Sist oppdatert 14-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1924 Visninger
Oversikt over avgiftskoder, avgiftsnummer og tilhørende avgiftssoner som gjelder fra 01.01.2022.
Vis hele artikkelen
02-03-2017 18:21 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 6666 Visninger
I forbindelse med nytt avgiftsoppsett for 2022, kan det være enkelte tilfeller hvor transaksjoner med MVA ikke er inkludert i avgiftsrapporten. Dette skyldes som regel gamle avgiftsnummer som ikke lengre er gyldig på bilagene.    Problemet kan ha oppstått dersom: Du har flyttet bilag fra en periode i 2021 til en periode i 2022 uten å endre dato til 2022 på bilaget, enten manuelt eller ved hjelp av "Klargjør for avslutning" (AP50700S) Du har endret på "Ikke gyldig etter" på et eller flere avgiftsnummer Du har bokført bilag i 2022 før du fikk nytt avgiftsoppsett i versjon 8.76 den 12. desember Hvordan vet jeg om dette gjelder meg? Når du klargjør avgiftsrapporten, vil du få et advarsel om manglende konfigurasjon på et eller flere avgiftsnummer. Dette kan skyldes at det finnes bilag i en senere termin hvor avgiftsnummeret ikke lengre er gyldig.    Dette vil ikke ha innvirkning på avgiftsrapporten for 2021 og du kan levere som normalt. Du må derimot rette det opp før du leverer for termin 01-2022. Ved levering i 2022 vil avgiftsrapporten feile ved validering.    I eksempelet under er det ført et eller flere bilag i 2022 med avgiftsnummer 14 som er terminert 31.12.2021: Hvordan korrigerer jeg bilagene som har fått feil avgiftsnummer? I skjermbildet "Behandle avgiftsrapport" (TX502000) velger du Behandlinger -> Annuller rapport.     Gå deretter til skjermbildet "Endre utsatte avgiftsnr." (TX40501S). Dette når du kun ved å endre URL-adressen i nettleseren. Du erstatter gjeldende ScreenId med TX40501S og trykker Enter på tastaturet.     I skjermbildet gjør du følgende: Velg "Avgiftsleverandør" 49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap Sett "Avgiftsår" til 2022 Angi avgiftsnummeret du fikk varsel om i feltet "Avgiftsnr." I listen får du opp alle transaksjonene som er ført med det terminerte avgiftsnummeret. I eksempelet under er det 3 faktura med avgiftsnummer 14 i 2022.  Velg avgiftsnummeret du ønsker å endre til i feltet "New Tax ID" Huk av for de du vil endre og klikk "Behandle" eller velg å "Behandle alle" En oversikt over nye og gamle avgiftsnummer finner du her.   Hvis du mangler avgiftsår 2022, må du gå til Avgiftsperioder (TX207000). Velg avgiftsleverandøren og avgiftsår 2022. Deretter klikker du lagre øverst i skjermbildet. Gå tilbake til "Change Suspended Tax ID" (TX40501S) og foreta korrigeringen.     Etter du har endret avgiftsnummer går du til "Klargjør avgiftsrapport" (TX501000) og behandler denne på nytt. 
Vis hele artikkelen
31-01-2022 12:15 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 2593 Visninger