Mine områder
Hjelp

Del 2: Opprett budsjett hovedbok

02-05-2018 11:50 (Sist oppdatert 06-09-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2773 Visninger

 

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om budsjett. 

 

Det er i Financials lagt opp fire hovedbøker (databaser) fra default. Informasjon kan altså føres inn i ulike databaser. Hvor mye en bruker de ulike hovedbøkene er opp til den enkelte bruker. Den viktigste hovedboken (databasen) er den som heter “Faktisk”.  I den “Faktisk” hovedboken havner alle regnskapsmessige føringer som føres i ERP systemet.

 

FIG 6.png

Bilde 1- Her ser du default hovedbøkene som ligger i systemet fra oppstart - fire stykker. Gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Innstillinger > hovedbok for å komme til dette skjermbildet.

 

De andre hovedbøkene har som deres navn tilsier funksjon vedrørende Budsjett, Rapportering og Statistikk.  I Norge er det bare "Faktisk" og "Budsjett" som brukes av de fleste. En kan også opprette hovedbøker utover disse fire hvis ønskelig.

Faktisk

Den “Faktiske” hovedboken er kjernen, hver transaksjon flyter gjennom denne hovedboken. Hovedbokstransajsonene i “Faktisk” hovedbok viser alle finansielle transaksjoner som er ført i ERP systemet.  

Budsjett
Hovedboktype “Budsjett” er en spesiell type hovedbok for å lagre budsjettinformasjon. Skal det opprettes både driftsbudsjett og resultatbudsjett for samme regnskapsår så må det opprettes flere budsjetthovedbøker. Dette kan også brukes for å opprette et revidert budsjett (i tillegg til det opprinnelige). Se mer informasjon vedrørende dette nedenfor.

 

FIG 7.pngBilde 2 - Stegene for å opprette to nye hovedbøker for budsjettering - steg 1 til 9

 

 1. Trykk på plusstegnet
 2. Legge opp hovedbok nummer 5
 3. Beskrivelse “Resultatbudsjett”
 4. Saldotype “Budsjett”
 5. Valuta “NOK”
 6. Gjenta de samme i punktene 6 til 9 for å opprette hovedbok seks for resultatbudsjett

 

NB!

Skulle du ha problemer med å få opp hovedbøker i andre skjermbilder så kan det ha sammenheng hvilken “Saldotype” som er valgt for hovedbok. I budsjetteringsvindu (Hovedbok > Arbeidsområde > Registrering > Budsjett) så er det kun hovedbøker som kun har “Saldotype Faktisk" og "Virkelige" som er tilgjengelige.

Kommentarer
Benjamin0108Oliver2002
CONTRIBUTOR **
av Benjamin0108Oliver2002

Skal man sette "faktisk" på saldotype på budsjetter for å kunne legge inn budsjett tall?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei Benjamin,

 

Det er kun mulig å ha en Faktisk hovedbok - som du ser av bilde 1 nedenfor.

Videre regner jeg med at du står i skjermbilde Budsjett (GL302010) og opplever det som bilde 2 viser (løsning for dette følger nedenfor - bilde 3). 

Bilde 22.png

Bilde 1

 

PROBLEMSTILLING:

24.png

Bilde 2 

 

LØSNING:

 1. Trykk på plusstegn
 2. Velg et ledig hoveboksnummer
 3. Gi beskrivelsel
 4. Velg saldo type
 5. Trykk på plusstegn
 6. Velg firma
 7. Trykk på lagre

23.png

Bilde 3

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"