avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Nina Bredholt VISMA
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎15-01-2019 12:31
Har du en faktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.   Du kan velge om du vil reversere uten å matche mot opprinnelig faktura, eller om du vil reversere og automatisk matche mot opprinnelig faktura slik at reskontro blir oppgjort.   Vi skal se på de to variantene.   Reversering uten automatisk matching: Du har registrert en faktura du ønsker å kreditere uten annen behandling. Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser. Det blir opprettet en kreditnota som du kan oppdatere. Når du reverserer på denne måten opprettes en kreditnota, men ingen matching foregår. Både kreditnota og faktura står som åpne dokumenter.   Reversering med automatisk matching: Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser og bruk på nota.   Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura og kreditnota settes til Avsluttet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-12-2018 14:20
På varen så finnes det et felt som heter Produktarbeidsgruppe. Her kan du fylle ut hvem som er ansvarlig for varen.        Den er knyttet til ansatte så det første vi må opprette er en ansatt og koble denne til en bruker.       For at feltet ansattinnlogging skal fylles ut, må vi knytte den ansatte til en bruker. Dette gjøres under skjermbildet Brukere. Brukeren er koblet til eposten så det er viktig at den fylles ut på ansatte.      Når vi har fylt ut bruker så ser vi at feltet ansattinnlogging automatisk fylles ut.        For å få opp produktarbeidsgrupper på varen må dette defineres i skjermbildet Firmatre.      Her trykker du på + først på Liste over grupper og legger inn beskrivelse.  Under Gruppemedlemmer kan du legge til bruker(e). Her ser vi at gruppemedlemmer er koblet til brukere og ansatte som vi opprettet tidligere.  Den brukeren som du ønsker skal vises på varen må ha feltet Eier aktivert.    Når vi står på en vare som vi ønsker skal ha en produktarbeidsgruppe trykker vi på forstørrelsesglasset på dette feltet og da ser vi at listen over grupper kommer opp, samt ansattnavn.  Da velger vi hvilken gruppe vi ønsker skal være knyttet til denne varen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎12-12-2018 09:53
Vi har begynt å få henvendelser om Vipps kan benyttes i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer.  Det er mulig å splitte innbetalingen mot dokumenter på samme kunde, annen kunde, leverandører og bankstyring. Viser først et eksempel hvor innbetalingen gjelder to åpne fakturaer på en og samme kunde. Faktura 000014 på kr 10000,- og faktura 000015 på kr 4000,-   Du har mottatt en innbetaling på kr 14000,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot de to åpne fakturaene som innbetalingen gjelder. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". I dette skjermbildet vises innbetalingen.   Du skal nå opprette betalingsbilag og matche mot fakturaene. Det gjør du via  fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul = "Kundereskontro", velg kunden det gjelder og Dokumenttype = "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000015 på kr 10000,-.   Da gjenstår kr 4000,- som ikke er matchet mot noen fakturaer enda. Velg knappen "Del opp" for å opprette resterende betalingsbilag og matching.    Betalingen splittes og du får en egen betalingslinje for restsummen. Når du går til den nye linjen, vises faktura 000014 og du kan aktivere feltet "Match" for å linke resterende del av betalingene til faktura 000014. Velg "Behandle" for å oppdatere.    Reskontro viser da at betaling 400004 er opprettet på kr 10000 og matchet mot faktura 000015.  Betaling 400005 er opprettet på restbeløpet, kr 4000,-, og matchet mot faktura 000014.     Vi viser et annet eksempel hvor du har mottatt en betaling som gjelder innbetaling av faktura til to forskjellige kunder og en kreditnota fra leverandør. Du har mottatt en innbetaling på kr 1900,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot to åpne fakturaer på henholdsvis kunde 10009 og 10010 og kreditnota fra leverandør 50003. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". Her vises innbetalingen.   Vi skal opprette betaling for den første fakturaen. Det gjør du via  fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder - her kunde 10009 - og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000011 på kr 400,-.  Velg knappen Del opp.    Nå gjenstår det kr 1500,- som skal fordeles. Stå på linjen som viser restsummen på kr 1500,-. Velg "Opprett dokument" og  klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder (i vårt eksempel kunde 10010) og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000012 på kr 500,-.  Velg knappen "Del opp". Nå gjenstår kr 1000,-. Denne gjelder innbetaling av kreditnota fra leverandør og skal matches mot kreditnota.  Stå på linjen som viser restsummen på kr 1000,-. Velg "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Leverandøreskontro", leverandøren det gjelder (i vårt eksempel leverandør 50003) og dokumenttype "Inngående kreditnota". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne kreditnotaer på denne leverandøren. Vi velger kreditnota 000013 på kr 1000,-. Nå er ikke knappen "Del opp" tilgjengelig fordi du har fordelt hele betalingen. Oppdater ved å velge "Behandle". Da blir det opprettet tre betalingsbilag og dokumentene det er matchet mot blir avsluttet.   NB! I forbindelse med bankavstemming vil det vises en samlesum på kontoutdraget fra bank, mens på hovedbokskontoen i Visma.net ERP vieses som tre betalinger. Dette er greit å være klar over.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎20-11-2018 11:26
  Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt.
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Hvis du f.eks har en innkjøpsordre eller en salgsordre som ikke har blitt sendt av en grunn, så fins det et valg for å sende denne eposten på nytt manuelt.  I utgangspunktet så skal epostene bli sendt, så blir de ikke sendt så må dere se hvordan mailoppsettet deres ser ut og evt rette på dette.    For å sende epostene fra en salgsordre på nytt manuelt så kan dette gjøres under Meny- Flere valg- System- Behandling- Ubehandlet epost.  Her ser du alle epostene som ligger som ubehandlet. Her kan du markere en eller flere eposter og trykke Behandle eller Behandle alle.          For å sende epostene fra en innkjøpsordre på nytt manuelt så kan dette gjøres under Meny- Kjøp-Behandling- Skriv ut og send innkjøpsordre på epost.      I feltet Behandling velger du Send innkjøpsordre på epost.  Her ser vi status står som ventende på epost.  Her ser du alle epostene som ligger som ubehandlet. Her kan du markere en eller flere eposter og trykke Behandle eller Behandle alle.        På innkjøpsordren vil da status endre seg fra Ventende på epost til åpen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎13-11-2018 14:55
Viser her hvordan en kan skjule  banktransaksjoner fra Autopay som ligger i skjermbilde "Behandle inngående betalinger" eller "Behandle banktransaksjoner"
Vis hele artikkelen
av Knut Andreassen1 VISMA
Ser her på valget Hent saldo fra bank i menyvalget behandle betalinger i leverandørreskontro.  Denne knappen har per dags dato ingen fusjon i det norske markedet.    Gitt at norske banker begynner å støtte dette, må en ha tjeneste i Autopay bankavtale for å kunne hente saldo fra nettbank med den knappen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎07-11-2018 09:03
  Vi ser her på hvordan en kan beregne skattemessigverdi av anleggsmidler i Visma.net. Det første en må gjøre er å opprette en avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger. Detaljer vedrørende dette følger nedenfor.      Figur 1 - Trykk på plusstegnet for å opprette nye avskrivingsbok (1). Legg inn nummer på avskrivningsbok (2), beskrivelse (3), ingen hake for bokføring til hovedbok (4). Videre velg fast dag for halv periode metode (5) og velg 0 for Dag i halv periode (6). Trykk på lagre (7), og deretter på kalender (8).     Figure 2 - Oppsett av avskrivningskalender for avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger.  Trykk på drilldownpil for periodetype (9), velg egendefinerte antall perioder (10), og sett antall perioder til en (11). Videre trykk på generere perioder (12) og lagre (13).     Figur 3 - Huk av for å generere kalender for driftsmidler for avskrivningsbok nr 2 og trykk på behandle.     Figure 4 - Neste steg er å gå til FA2010PL (driftsmidler klasser). Trykk deg så inn på klasser som skal avskrives skattemessige også.  Viser her hva en må gjøre for klasse A - velger klasse (15) og fane Avskrivningsinnstillinger (16). Deretter må en trykke på plusstegnet på fanen du står på (17) og legge opp avskrivningrivningsbok nr 2 (18) som er opprettet. Kontrollere at økonomisk levetid er korrekt (19). Pass på at avskrivningsbok nummer 2 ikke har hake for oppdatering til hovedbok (20). Videre må du legge på Klassemetode (21); legger her opp  SA33 (22) - 33 prosent saldomessige avskriving ved årestslutt. Punkt 23, 24, 25 og 26 viser resterende steg.   Viktig å påpekte at valgt klassemetode ikke er er konsistent med skatteloven for driftsmiddel klasse. Detaljer vedrørende skattemessige avskrivninger finner du her.     Se her for detaljer vedrørende hvordan en gjør selve avskrivningen.     
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Hvis du ønsker kan du endre antall oppføringer per side i oversiktsbildene i Financials. Dette gjelder både salgsordre, kunder, leverandører ol.   I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du endrer det på salgsordrelisten.  I mitt skjermbilde vises kun 26 salgsordrer om gangen av totalt 254 salgsordrer.      Disse oversiktsbildene er en egendefinerbar forespørsel og da kan dette endres.  Hvis vi går til skjermbildet  egendefinerbar forespørsel og på feltet Forespørselstittel velger SO-Salesorder kan vi endre oversiktsbildet til salgsordren. I feltet Oppføringer per side kan vi f.eks sette 250. Lagre.         Når vi går tilbake til oversiktsbilde til salgsordren ser vi nå at det vises 250 stk om gangen per side.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎06-11-2018 12:41
I Visma.net ERP kan du definere automatiske avrundingsregler. Her skal vi se på hvor du definerer avrundingsregler for reskontro.   Kundereskontro: På kundereskontro definers avrunding under Kundeinnstillinger. I feltet "Avrundingsregel for faktura" velger du type avrunding. Valget "Bruk valutapresisjon"  vil si ingen automatisk avrunding. I feltet "Avrundingspresisjon" velges til hva det skal avrundes.   Vi har valgt til nærmeste hele krone. Utgående faktura registrert fra kundemodulen vil bli avrundet til nærmeste krone.     Leverandørreskontro: Innstillingen for avrunding på leverandørreskontro finner vi  på den enkelte leverandør. Under fanen "Generell informasjon" og feltene "Avrundingsregel for faktura" og "Avrundingspresisjon".      Ved registrering av faktura i leverandørmodulen vil bilaget automatisk bli avrundet opp til nærmeste hele krone.   Avrunding kan også defineres på den enkelte valuta. Se hvordan dette settes opp her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Avrunding-pr-valuta-pa-faktura/ta-p/176390    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎06-11-2018 09:04
  I rutinen "Behandle inngående betalinger" (skjermbilde AR305000) har du mulighet for å avskrive saldo på reskontro ved å benytte årsakskode.    I denne rutinen opprettes betalinger på grunnlag av innbetalinger via AutoPay. Betalingen matches mot faktura. Betaler kunde mindre enn fakturaens pålydende, vil det føre til en åpen post. Er denne differansen på noen øre, kan det være naturlig å legge inn årsakskode, og foreta en avskrivning på dette beløpet direkte slik at innbetalingen og faktura balanserer.   Viktig å merke seg at det kun er støtte for årsakskode med debet avskrivning noe som betyr at kunden har betalt inn et mindre beløp enn hva faktura lyder på. Hvis det er tilfelle, og du bruker årsakskode for debetavskrivning, blir avskrivningen (avrundingen) lagt til betalingen slik at betalingen og avsrkrivningen som opprettes totalt blir på samme beløp som faktura.   Det er ikke støtte for  kreditavskrivning  i dette bildet. Er betalingen på mer enn faktura, kan en ikke bruke årsakskode med kredit i dette skjermbilde.  Da kan saldoavskrivningen gjøres som forklart i linken under. I denne linken er debetavskrivning forklart, følg samme framgangsmåte ved å opprette en Årsakskode for kreditavskrivning. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Saldoavskrivninger-pa-kunder/ta-p/29725    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎02-11-2018 11:55
 Ved registrering av manuell betaling har du mulighet for å postere gebyrer og finansielle avgifter direkte med betalingen.   Det kan du gjøre ved å gå til Leverandørreskontro, Arbeidsområde, Betalinger. Registrer så betalingen på vanlig måte.   Her viser vi en betaling på kr 1000,- da du har fått faktura på kr 1000,- fra din leverandør. Match betalingen mot faktura slik som vist under     Si du har en finansiell avgift f.eks bankkgebyr knyttet til dette kan du registrere det via fanen Finansielle avgifter. Legg inn posteringstype, kostnadskonto og beløp. I tilfelle under legger jeg inn gebyr på kr 50,- som posteres mot konto 8170.        Legg inn betalt beløp på kr 1000,- og oppdater betalingen. Gebyret posteres da mot bank og konto du registrerte under Finansielle avgifter:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎01-11-2018 13:23
Enkelte nummerserier i systemet er felles for flere oppgaver. Det gjelder fakturaer og saldoavskrivning.  Vi har flere eksempler der man importerer faktura til Financials og har valgt manuell nummerering av fakturaer for å benytte fakturanr fra et annet system.   Default i systemet er nummerserie for saldoavskrivning definert med samme serie som faktura.   Saldoavskrivning krever automatisk nummerserie, derfor vil du få feilmelding hvis du kjører rutinen saldoavskrivning når fakturanr serien har manuell tildeling av nr.    Hvis vi ser på kundeinnstillinger ser vi forskjellige nummerseriene på kunden. Default har nummerserie på faktura og saldoavskrivning samme serie.       Hvis vi på nummerserien på faktura har aktivert manuell håndtering, vil det skape problemer for rutinen Saldoavskrivning kunder. Da vil du få en feilmelding. "Manuell nummerering er aktivert for ARINVOICE"     Det vi da anbefaler er å lage en egen nummerserie for saldoavskrivning for da er det den som blir brukt.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av PerMagnus VISMA ‎31-10-2018 10:00
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎22-10-2018 12:26
Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎22-10-2018 12:24
Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient.       Figure 1 - Slik ser det ut før en har opprettet et  budsjetthierarki   A. Opprette gruppe Inntekter og forhåndslastning av kontoer   1. Huk av for at du ønsker å opprette gruppe        2. Trykk på plusstegnet         3. Legg inn beskrivelse for gruppe         4. En kan forhåndsdefinere kontoutvalget for gruppen som vi opprettet i steg 3 ovenfor. Det gjør en      ved å gjøre å legge inn verdier i felt Kontomaske (1) og Kostnadsbærermaske (2).      Steg 5. Trykk på lagre (3) og gruppe Inntekter (4) som du akkurat har opprettet   Steg 6. Trykk på forhåndslast kontoer (5)   Steg 7. Sjekk opp om det som kommer opp i boksen forhåndslast kontoer (6) er korrekt før du trykker på ok (7)   Steg 8. En får da opp kontoene som er definert fra 3000 til 3900 med kostandsbærerstreng 000-000. Trykk på lagre (8) for å lagre kontoutvalget definert for denne gruppen.     B (opprettelse gruppe Kostnader) og C (opprettelse gruppe Andre kostnader). Samme fremgangsmåte som å opprette gruppe Inntekter for å opprette gruppe Kostnader og Andre kostnader også - bare å definere et annet kontoutvalg for de to gruppene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎18-10-2018 14:47
 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?   Du får ikke slettet ordrelinjer fra salgsordren hvis det er knyttet leveranse til dem. Da blir det uoverensstemmelse mellom leveransen og ordren.   Vi ser på et eksempel hvor vi registrerer en salgsordre med to ordrelinjer. Varenr 1000 kan leveres, mens varenr 1200 merkes som rest da varen ikke er på lager.   Vi har valgt å vise alle varer på leveransen, både de vi kan levere og de vi ikke kan levere. Vi oppretter leveranse og oppdaterer den.      Hvis det viser seg at du ikke kan levere varen som er "restet", f.eks den er gått ut av produksjon, ønsker du kanskje å slette den fra salgsordren for å få ferdigstilt salgsordren. Ettersom du har valgt å ta med restvaren på leveransen, og den er oppdatert, får du ikke slettet restordrelinjen fra salgsordren. Det er fordi det ligger en oppdatert leveranse linket på denne varen.   Status på salgsordren er nå "Restantall". For å få ferdigstilt salgsordren, kan du endre antall til 0.   Deretter lagre. Da settes status på ordren til fullført i og med at alle andre varelinjer er levert.     Et annet alternativ er å sette en hake i feltet "Fullført" på salgsordrelinjen du ikke kan levere. Ved lagring endres også status på salgsordren til Fullført hvis alle andre ordrelinjer er ferdigstilt.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎17-10-2018 10:43
  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. En budsjetterer for å få en oversikt over forventede inntekter og kostnader, gitt en snakker om resultatbudsjett. Inntekter oppstår når vi selger en vare og kostnad er forbruk av ressurser målt i penger. Mer info vedrørende hvorfor budsjettere og hvordan finner du her.   Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.   Budsjettering i Financials Nedenfor ser dere stegene for budsjettering i Financials.   Bilde 1 - Stegene for budsjettering i Financials - seks steg.   Konfigurer budsjett:  Det gjør en ved å gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurasjon. Her kan en opprette, se og endre budsjetthierarki for klient. Opprette budsjett hovedbok:  Gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Innstillinger > Hovedbok for å opprette hovedbok. Det ligger allerede en budsjetthovedbok som default i systemet.  Kan for eksempel være relevant å opprette flere budsjett hovedbøker gitt en ønsker å opprette både et driftsbudsjett og resultatbudsjett for samme regnskapsår.   Legge inn budsjettall:  For å gjøre dette så går til Hovedbok >  Arbeidsområde > Registrering > Budsjett. Her kan en enten fylle inn tall manuelt eller laste de inn fra annen hovedbok eller fra Excel ark. Godkjenne budsjett:  For lagre budsjett til budsjetthovedbok må en godkjenne budsjettet. Budsjetttallene vil da bli tilgjengelig når en tar ut rapporter fra systemet. En godkjenner budsjett ved å gå til Hovedbok > Behandling > Daglig > Godkjenne budsjetter. Endre budsjett:  Gå bare til Hovedbok > Arbeidsområde > Registrering > Budsjett og finn budsjett du vil endre, gjør endringene på budsjett, trykk på lagre og godkjenne budsjett på nytt. Det er ikke mulig å slette linjer eller budsjett som er godkjent. Rapportering:  Når en har godkjent budsjett så vil disse budsjetttallene være tilgjengelig ved rapportkjøring. En kan på en del rapporter velge hvilken hovedbok det skal hentes tall fra. Det er også mulig å redigere rapporter slik at en kan få se budsjettall vs virkelig tall .      Oppsett og konfigurasjon En kan velge å budsjettere med eller uten budsjett gruppering.   Bilde 2 - Her ser en forskjellen mellom gruppering og ikke gruppering av budsjettet i Financials. Default i systemet er ingen gruppering.  2.1 Ingen gruppering - i budsjettkonfigurering I sin enkleste form er et budsjett en liste over planlagte eller forventede inntekter og utgifter. Du kan opprette slike budsjetter uten gruppering. I slike budsjetter kan  en definere grupper ved hjelp av kostnadsbærere. Når en ikke bruker kostnadsbærere kan en definere grupper ved bruk bestemte kontoer i et system. En kan for eksempel ha kontonummer med fem siffer hvor det første sifferet definere gruppe. 2.2 Gruppering - i budsjettkonfiguering Hvis klient har behov for hierarkisk budsjetter, kan en sette dette ved å gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurasjon. Før en setter opp budsjett hierarkiet må en skaffe seg en oversikt over hvordan hierarkiet skal se ut. Hierarkiet blir benyttet som et utgangspunkt for alle budsjett som opprettes for klient. Med andre ord vil det samme hierarkiet bli brukt for alle budsjett versjoner.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Mest brukte tags