avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Fordeling i budsjett med budsjetthierarki

05-07-2019 13:24 (Sist oppdatert 14-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 504 Visninger

Denne artikkelen forklarer hvordan en kan fordele i Budsjett (GL302010) når det er satt opp med budsjetthierarki. Mer info om budsjetthierarki finner du i denne artikkelen

 

Budsjetthierarki med et nivå

 

Vi har satt opp et budsjetthierarki som du ser nedenfor. Her har vi satt opp gruppene Inntekter, Kostnader og Andre kostnader. Gruppene består igjen av fire tilhørende hovedbokskontoer. Videre er kun kontoene for kostandsbærerstreng 000-0000-00 definert. 

 

001_Budsjettkonfigurasjon.png

 

Etter at en satt opp budsjetthierarki ovenfor så må en utføre handlingen Konverter budsjett ved å bruke gjelde budsjettkonfigurasjon for å implementere det. Nedenfor ser en hvordan budsjettet ser ut etter at budsjettkonfigurasjonen er aktivert. 

 

002-Budsjett.png

 

For å fordele må en sette opp et budsjett.

 

Gå til Budsjett (GL302010). Velg Hovedbok (1), Regnskapsår (2), ingen hake for oversiktsvisning (3), og legg opp beløpene som skal fordeles per linje (4). Trykk så på Lagre (5), merk linje som skal fordeles (5), og klikk Fordele (7). 

 

XBudsjett.png

 

Etter å ha klikket Fordele får man opp en dialogboks. Her vil vi vise hva som skjer med ulike innstillinger i denne. 

 

Ingen haker

 

Sett distribusjonsmetode til Jevnt (7) og trykk OK (8).

 

004L-Budsjett.png

 

Når en har trykt på OK (9) ser en at hele beløpet blir fordelt på linje som var merket (10). Videre blir det delt jevnt (11) på de periodene som er definert som regnskapsperioder i regnskapet.

 

005-Budsjett.png

 

Hake for Bruk på alle artikler i denne noden

 

Sett distribusjonsmetode til Jevnt (12), sett hake for Bruk på alle artikler i denne noden (13) og trykk OK (14).

 

006-Budsjett.png

 

Når en har trykt OK (14) ser en at alle beløpene i gruppen Inntekter blir fordelt (15), selv om bare en linje i gruppe var merket. Videre blir det delt jevnt (16) på de periodene som er definert som regnskapsperioder i regnskapet.

 

007-Budsjett.png

Hake for Bruk på delartikler i denne noden

 

Hake for Bruk på delartikler eller både Bruk på alle artikler i denne noden og Bruk på delartikler gir samme resultat som hake for Bruk på alle artikler i denne noden (siste forklaring ovenfor). Med andre ord ingen haker gir kun fordeling for merket linje og haker gir fordeling for alle linjer i budsjettet for gruppen som den merkede linjen tilhører.

 

Budsjetthierarki med to nivåer

 

I dette tilfellet har vi satt opp en gruppe med tilhørende undergrupper (17). Videre har vi satt opp undergruppe 1 (18) og undergruppe 2 (19). 

 

008-budsjett.png

Deretter har en aktivert den nye budsjettkonfigurasjon ved å velge Konverter budsjett ved å bruke gjelde budsjettkonfigurasjon (20) og trykke på OK (21) . 

 

010 budsjett.png

Hake for Bruk på alle artikler i denne noden

 

Vi merker en linje (22), trykker på Fordele (23), haker av for Bruk på alle artikler i denne noden (25) og klikker OK (26).

 

 012 budsjett.png

 
Dette gir fordeling av kun merket linje (27).
 

013-Budsjett.png

Hake for Bruk på alle artikler i denne noden & Bruk på delartikler

 

Merker en linje (22), trykker på Fordele (29), velg metode Jevn (30), hake for Bruk på alle artikler i denne noden (31), hake for Bruk på delartikler (32) og trykk på OK (33).

014 budsjett.png

 

Dette gir fordeling av kun merket linje (34).

 

015 budsjett.png

Budsjetthierarki med tre nivåer

 

I dette tilfellet har vi i tillegg satt opp gruppe 1 med undergruppe 1.1 (35), som igjen har undergruppe 1.1.1 (36). 

 

016_Budsjettkonfigurasjon.png

Med dette budsjetthierarkiet ligger konto 7020 (36) under konto 7000 (35). Merk linje for konto 7000, og huk av som vist i 38-42.

 

budsjett 017.png

 

Man fordeler da linje med konto 7000, men ser også linje med konto 7020 blir tatt med grunnet oppsettet i budsjettkonfigurasjonen.  

 

018 budsjett.png

Aktuelt brukertips