Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 14:08 )
Nina Bredholt
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 580 Visninger

Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.

 

Hent opp betalingen som er feilført og skal reverseres. Velg knappen Annuller og deretter Oppdater. Funksjonen kan brukes selv om status på betalingen er avsluttet og det er matchet mot faktura.

Det blir da dannet et korreksjonsbilag til betalingen. Typen blir satt til Annulert betaling og har samme bilagsnr som selve betalingen. Det blir matchet mot betalingen og bokføres slik at betalingen og annuleringen går i null. Faktura som var matchet mot betalingen oppheves og er åpen.

 

Du kan nå registrere en ny korrekt betaling og matche mot opprinnelig faktura. 

Spesielt for leverandørbetalinger 

 

Merk: Knappen Annuller er kun tilgjengelig når betalingsmetoden som er brukt på fakturaen står som Ikke påkrevd.

Hvis knappen Annuller er nedtonet hos deg sjekk betalingsmetoden som er brukt på denne betalingen. Står den til Samlebetaling kan du endre betalingsmetoden midlertidig til Ikke påkrevd. Hent opp betaling og da skal valget Annuller være aktiv. Husk å endre tilbake til Samlebetaling på betalingsmetoden etter at du er ferdig. 

Bidragsytere