Mine områder
Hjelp

Fagforening i Payroll

02-02-2024 12:53
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 889 Visninger

I Employees, under menyen Innstillinger - Fagforeninger oppretter du selskapets fagforeninger.

Klikk på Legg til fagforening for å legge til en ny fagforening:

AlexandraMcArthurHoff_0-1706874545746.png

 Følgende verdier kan/må da fylles ut:

AlexandraMcArthurHoff_1-1706874545666.png

 

 

 • Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å benytte dette
 • Fagforeningsnavn: Navnet på fagforeningen
 • Adresse: Trykk på Legg til for å legge til en adresse (vil synes på fagforeningsrapporten)
 • E-post: Trykk på Legg til for å legge til en e-post
 • Telefonnummer: Trykk på Legg til for å legge til et telefonnummer
 • Betalingsmetode: Velg mellom Bankfil og Manuell. Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontingenen være med i filen til AutoPay.
 • Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode Bankfil er valgt
 • KID: Fyll ut KID nummer dersom dette skal benyttes til betalingen
 • Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke
 • Kontingent i prosent: Dersom kontingenten skal trekkes i prosent, fyller du inn dette her (skrives i hele tall, 5 % = 5).
 • Minimum kontingent: Dersom det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder for prosenttrekket)
 • Maksimum kontingent: Dersom det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder for prosenttrekket)
 • Fast kontingent: Dersom det skal trekkes et fast beløp, registreres dette her
 • Kollektiv forsikring: Dersom kollektiv forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan overstyres på hver ansatt)
 • Annen forsikring: Dersom annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan overstyres på hver ansatt)

Trykk på Fortsett og deretter på Lagre nederst på siden for å lagre fagforeningen.

Knytte fagforening til ansatt

Når fagforeningen er opprettet i registeret, så kan den videre knyttes til en ansatt. Dette gjøres ved å gå inn på den ansatte det gjelder og inn på fanen Ansatt - Stilling.
Klikk på Legg til for å legge til fagforeningen:

AlexandraMcArthurHoff_2-1706874545677.png

 

 


 Følgende verdier kan/må da fylles ut:

AlexandraMcArthurHoff_3-1706874545674.png

 

 

 

 • I bruk: Her angir du startdatoen (og eventuell sluttdato) for fagforeningen.
  Merk
   at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning)
 • Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet
 • Trekkes for kollektiv forsikring: Dersom den ansatte skal trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på.
 • Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Dersom et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde
 • Trekkes for annen forsikring:  Dersom den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på.
 • Overstyrt beløp for annen forsikring: Dersom et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde
 • Fagforening: Velg den ansattes fagforening fra nedtrekkslisten.

Trykk på Fortsett og deretter på Lagre nederst på siden for å lagre fagforeningen.

 

Merk! Det er kun mulig å knytte én fagforening til én ansatt av gangen.

Fagforening i lønnskjøringen 

Beregningen

Dersom du har angitt at fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for Grunnlag Fagforeningstrekk

AlexandraMcArthurHoff_4-1706874545699.jpeg

 

 

Dersom man i tillegg har forsikring som en del av kontingenten, blir dette medregnet i totalen.

Lønnsslipp

Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her:

AlexandraMcArthurHoff_5-1706874545686.jpeg

 

 

På lønnsslippen til den ansatte (pdf rapporten) vises den her:

AlexandraMcArthurHoff_6-1706874545688.jpeg

 

 

A-melding

I a-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse:

AlexandraMcArthurHoff_7-1706874545676.jpeg

 

Utbetalingsrapport

Dersom betalingsmåte på fagforeningen er angitt til Bankfil, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik:

AlexandraMcArthurHoff_8-1706874545675.jpeg

 

 

Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger. Du kan derfor håndtere betalingen av fagforeningen separat:

AlexandraMcArthurHoff_9-1706874545705.jpeg

 

Fagforeningsrapport

Under steget Betaling og rapportering i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport:

AlexandraMcArthurHoff_10-1706874545733.jpeg

 

 

Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i pdf rapport. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):

AlexandraMcArthurHoff_11-1706874545780.jpeg

 


Når du trykker på Generer og last ned blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening):

AlexandraMcArthurHoff_12-1706874545697.jpeg

 

 

Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen Rapporter - Standardrapporter. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle, eller en spesifikk):

AlexandraMcArthurHoff_13-1706874545701.jpeg

 

Hvis du skal registrere to fagforeninger, å du bruke lønnsart 61090 - Lokalt trekk av fagforening. Denne faste lønnsarten brukes til trekk av lokal fagforening, rapporterer det i a-meldingen og reduserer skattegrunnlaget (frem til grensen for fagforening er nådd). MERK! dette trekket blir ikke inkludert i fagforeningslisten og betaling må gjøres manuelt til fagforeningen.

 

 

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"