Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma.net Time & Absence
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎16-05-2019 14:14
Det er flere ting du må gjøre i Visma.net Time & Absence før løsningen kan tas i bruk.   I Visma.net finner du tjenestene under fanen  Calendar   Under  Innstillinger | Selskapsinnstillinger har du noen viktige firmainnstillinger   Fraværsoversikt:        Velg om ansatte skal se alle sine kolleger, eller bare dem som ahr samme leder (NB! oversikten viser p.t kun (fremtidig) ferie , anses sjelden som sensitivt - snarere tvert om) ) Velg: "I antall timer"   (du kan likevel angi fra / til klokke, om du vil)    Registrer tid i:            Velg: "I antall timer"   (du kan likevel angi fra / til klokke, om du vil)    Timetransaksjoner:   Velg "Via melding"                                        Om ikke lønnssystemet ditt kan lese inn transaksjonene direkte,                                      velger du "via CSV fil".  Les om det her   NB NB, viktig! Overføring av registreringer til lønnsberegning: Benytter du Time & Absence, skal øverste "flyt" benyttes   Benytter du kun Absence, skal nederste "flyt" benyttes Førstnevnte "flyt" medfører at timetransaksjoner må godkjennes før de kan overføres til lønn, du kan lese mer om det her. Ferieønsker må uansett alltid godkjennes.       Fraværskoder (og regler) De aller fleste fraværskoder man normalt har behov for, følger med løsningen. De skal også være ferdig "knyttet" til tilhørende fraværskode i lønn. Om du ønsker å benytte flere fraværskoder, må du opprette dem manuelt under menyvalget "Koder" - jfr skjermbildet over. Du kan lese mer om dette her.   Du kan sette egne regler for f.eks antall egenmeldinger, les mer om dette her.    Lønnsarter Om du ønsker å benytte flere fraværskoder, må du opprette dem manuelt under menyvalget "Koder" - jfr skjermbildet over. Du kan definere om lønnsartene skal kunne benyttes i arbeidstiden, utenfor, eller både i og utenfor.  NB!  Alle lønnsarter må knyttes til tilhørende lønnsart i lønn. Du kan lese mer om begge deler her.   Skal fraværet anses som en søknad? På hver enkelt fraværskode, kan du angi om den skal anses som en fraværssøknad. Les mer om dette her.   Fleksitid / avspasering Les mer om dette her      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-05-2019 10:20
Her kan du lese om hvordan ansatte (og andre tilknyttet virksomheten) kan "bekrefte" sin timeliste. Bekreftelse er nødvendig for at leder skal kunne behandle (godkjenne) den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-05-2019 10:18
NB! Med versjon av 7. februar, MÅ ansatte "bekrefte" sin timeliste før den kan godkjennes av leder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-04-2019 15:20
Slik registrerer ansatte timer, overtid, ferie og fravær i Visma.net Time.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-04-2019 08:04
Dette er startsiden for å sette opp Visma.net Time & Absence for deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn.   Vi anbefaler deg å ta kontakt med din Visma partner for å komme i gang!   Vær også oppmerksom på at det må være et 1-1 forhold mellom lisensen på Huldt & Lillevik Lønn og Visma.net. Dette betyr at en Huldt & Lillevik Lønn lisens (installasjon) ikke kan knyttes opp mot 2 forskjellige Visma.net lisenser (kunder).   NB! Kunder med Visma.net Financial kan ikke starte med Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn!   Fremgangsmåte/Oppsett Gjør nødvendige forberedelser i Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Visma.net Calendar - Forberedelser Huldt & Lillevik Lønn.pdf Dersom du benytter Huldt & Lillevik Cloud (ASP), må du bestille oppsett av Huldt & Lillevik Message Controller og OPG på support.hl@visma.com Kjører du lønn lokalt eller hos ekstern ASP leverandør, må du installere Huldt & Lillevik Message Controller og OPG, se veiledning nederst her.  Sett opp Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Sett opp Visma.net Calendar mot HL 1.1.pdf   Sluttbrukerveiledning: Det er utarbeidet sluttbrukerveiledning som kan være til hjelp for dine brukere når de skal i gang med Visma.net Time & Absence. Disse finner du som vedlegg til denne artikkelen. Visma.net Calendar - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf (for kunder som bruker Time & Absence) Visma.net Absence - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf  (for kunder som kun benytter Absence)   Her kan du lese mer om: Visma.net Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Dirkaft Saleem VISMA ‎01-04-2019 16:26
Du har mulighet til å registrere timer eller fravær på mobil i Visma Employee appen for kunder som bruker Visma.net Time & Absence. Du må laste ned "Visma Employee" på din telefon enten i App store eller Google Play. Du benytter samme innlogging i appen som på Visma.net.     Når du er innlogget i appen klikk "+" tegnet. Deretter vil du komme til en oversikts-fane med alle koder du kan registrere. Velg så den koden du ønsker å registrere timer eller fraværet på.  Til slutt legger du inn antall timer / dager du ønsker å registrere, en eventuell kommentar og klikker "Send".   NB! Ønsker du å angi prosjekt ved registrering, les her
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Visma Employee appen støtter ikke føring på prosjekt eller avdeling ennå, men visste du at du kan føre timer fra web-innlogging på mobil og angi prosjekt der?   Slik gjør du det 1. Start en nettleser på din smarttelefon og gå til visma.net (google visma net innlogging). 2. Logg inn med vanlig brukernavn og passord 3. Etter innlogging velg "Calendar",  og legg inn timene dine mot prosjekt eller avdeling.   Vi håper å støtte angivelse av prosjekt i Visma Employee før sommeren.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Alvestad Lorck VISMA ‎05-03-2019 14:50
Finn alle aktuelle brukertips for deg som bruker av Visma.net Time og Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 15:20
Her kan du lese om hvordan nødvendige data overføres fra Visma Lønn til Time, Absence og Expense
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
 Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar.    Da de ansatte registrerer ferie i 2019, blir ikke feriesaldo oppdatert, men det ligger inne en sperre på 21 / 25 feriedager, utifra antall feriedager per år som ligger på de ansatte i Visma Lønn.   Hvis du har ansatte som har 0 i feriedager for 2018 grunnet sen oppstart, og de ikke skal ha feriedager i 2018 må du gjøre følgende, hvis de ansatte ønsker å registrere ferie for 2019 nå.   1. Gå til "Opprett nytt år" under Rutiner / Registrering / Opprett nytt år. 2. I bildet som kommer opp må du fjerne haken for "Overfør feriedager". Dette er veldig viktig, ellers kommer de overførte feriedagene til å være tilgjengelige både i 2018 og 2019. 3. Overfør feriesaldo og fridager under "Visma.net Eksport". 4. Når du er ferdig med ajourhold av ferie i 2018 kan du overføre feriedager, under Rutiner / Registrering / Overføre feriedager. Da det er gjort må du overføre feriesaldo og fridager igjen under "Visma.net Eksport".   MERK! Nå som 2019 er opprettet er det viktig at du ser på årstallet når du bestiller og oppdaterer skattekort, velg 2018.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-10-2018 11:28
Visma.net Calendar støtter kun godkjenningsflyt på Avdeling. Dersom du ikke kan benytte avdeling, kan du sette opp godkjenningsflyt på brukernivå, men dette krever av flyten må oppdateres hver gang du får nye brukere/ansatte. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du setter opp godkjenning på avdeling.
Vis hele artikkelen
av Bettina Magnussen VISMA
 1. Gå inn på calendar | registering | ansatt       2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere og deretter velger du den koden du ønsker å benytte. For eksempel "ferie".        3. Den registrerte koden vil nå være synlig i den ansattes calender.                                               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎09-10-2018 12:10
For at man skal kunne registrere "sykt barn" i Calendar MÅ man legge inn barn som pårørende i Employees | ansatt | pårørende.          Når du har lagt inn barn under pårørende vil du nå få opp koden for "sykt barn" i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-10-2018 15:14
 Det har kommet en versjon som gjør det mulig å skjule koder for ansatte i Calendar.    Gå under "Calendar / Innstillinger / Oppsett timekoder / Arbeidstidsordning". Trykk på "Legg til ny arbeidstidsordning" og velg videre "Start med blank".  Gi arbeidstidsordningen et fornuftig navn, og marker de kodene du ikke ønsker at ansatte skal se ved registrering fravær/timer. Trykk på pilen til høyre slik at kodene kommer i boksen ved siden av.      Kodene som ligger igjen på venstre side er de kodene som blir vist når ansatte skal registrere i kalenderen sin.    Videre må du knytte arbeidstidsordningen til de ansatte. Det gjør du under "Calendar / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Tidsavtale".    Administrator vil fortsatt se kodene som er skjult når de skal registrere på vegne av den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:19
 Logg deg på: connect.visma.com 1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calender | Expense | Payslip | Community For å registrere fleksitid skal du trykke på calender   2. Hvis det er første gang du bruker Calender vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.   3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   4. Klikk på den aktuelle dagen som du vil registrere fleksitid på. Du får nå opp et bilde med flere muligheter. Ved registrering av fleksitid, se under fanen "på jobb" og trykk "mer".    5. Her kommer det opp flere alternativer- Trykk på linjen med "kode" og velg "fleksitid+" Videre kommer det opp mulighet for å legge inn antall timer, hvilke "til" og "fra" datoer fleksitiden skal gjelde for.     Trykk "lagre"   Nå vil kalenderen din bli oppdatert med dagen du har registrert fleksitid+ på     Når du har registrert alle timene dine som du skal sende inn til godkjenning trykker du på den siste dagen og du får opp følgende alternativer Trykk "bekreft til" og kalenderen din vil nå få en oransje strek som indikerer dagene som er bekreftet og sendt inn til godkjenning.                
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:18
Når du har logget deg inn i calendar og registrert timene dine må du sende inn timelisten for godkjenning. Ved å trykke "bekreftet til" i calendar vil du få opp en oransje strek som indikerer at timelisten din er sendt til godkjenning. Den oransje streken vil strekke seg over perioden du har registrert timene på.           Når kalenderen din får en grønn strek indikerer dette at timelisten din er godkjent av leder. Så lenge kalenderen bare består av en oransje strek kan du fortsatt gjøre endringer, men etter at du har fått en grønn strek kan du ikke lenger redigere kalenderen.                                            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:17
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calendar | Expense | Payslip | Community For å registrere oppspart overtid skal du trykke på calendar   2. Hvis det er første gang du bruker Calendar vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.   3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   4. Dersom du har oppspart overtid kan du velge å ta denne ut. Da trykker du på den aktuelle dagen du ønsker å benytte deg av, trykk på "mer" under fanen "ikke på jobb". Trykk deretter på oppspart overtid, hvor mange timer du vil bruke eventuelt om du vil bruke en hel dag. Ved denne typen registrering må man også skrive en kommentar.      Når du har registrert "oppspart overtid" vil calendar få opp en oransje markering på perioden du har valgt. Lederen må godkjenne registreringen.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:16
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Dersom den ansatte har registrert "oppspart overtid" men ikke ønsker å avspasere kan den ansatte få overtiden utbetalt. Hvor mye overtid den ansatte har kan man se til høyre under "saldoer" og "overtid".      2. Som leder trykk på sirkelen med tre prikker til høyre ved "saldoer"     3. Du vil da få opp to alternativer, "endre timesaldo" og "betal ut oppspart overtid". Du velger "betal ut oppspart overtid".      4. Her kan du legge inn hvor mange av de oppsparte overtidstimene du ønsker til utbetaling. Trykk deretter "konverter"   5. Kalenderen vil nå inneholde "utbetaling oppspart overtid".           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:09
  1. Når du har registrert timer klikker du på den siste dagen du har registrert på. Da vil du få opp menyen under. For å bekrefte kalenderen og sende den til godkjenning trykk på den nederste funksjonen "bekreft til".    2. Da vil kalenderen få en oransje strek over dagene du har bekreftet. (Dager med grønn og oransje streker er bekreftet av leder og kan ikke lenger endres).  Hvis du oppdager at det er registrert feil i calendar og du vil inn å gjøre endringer må du oppheve bekreftelsen din (oransje strek). For eksempel: Hvis du ønsker å gjøre endringer mellom den 11-14 i kalenderen under, trykker du på den 10ende. Du vil på nytt få opp valget om å bekrefte timelisten. Trykk "bekreft til".        3.  Den oransje streken vil nå forsvinne og kun være på de dagene som du trykket på "bekreft til". I dette tilfelle; Frem til den 10ende. Du kan nå gjøre endringer på de dagene som ikke har en oransje strek på seg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:07
  Under Calendar vil du kunne finne begrepet "saldoer". Saldoer er betegnelsen som brukes for å holde orden på oppspart overtid og fleksitid. Gjennom  denne funksjonen kan lederen  endre både timesaldoen og fleksisaldoen samtidig som man kan betale ut oppspart overtid.        Her kan du endre antallet for oppspart overtid og fleksitid. Her kan du velge hvor mange timer av den oppsparte overtiden du ønsker å betale ut.    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign