Visma.net Time & Absence
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Renate Martensson VISMA
 Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar.    Da de ansatte registrerer ferie i 2019, blir ikke feriesaldo oppdatert, men det ligger inne en sperre på 21 / 25 feriedager, utifra antall feriedager per år som ligger på de ansatte i Visma Lønn.   Hvis du har ansatte som har 0 i feriedager for 2018 grunnet sen oppstart, og de ikke skal ha feriedager i 2018 må du gjøre følgende, hvis de ansatte ønsker å registrere ferie for 2019 nå.   1. Gå til "Opprett nytt år" under Rutiner / Registrering / Opprett nytt år. 2. I bildet som kommer opp må du fjerne haken for "Overfør feriedager". Dette er veldig viktig, ellers kommer de overførte feriedagene til å være tilgjengelige både i 2018 og 2019. 3. Overfør feriesaldo og fridager under "Visma.net Eksport". 4. Når du er ferdig med ajourhold av ferie i 2018 kan du overføre feriedager, under Rutiner / Registrering / Overføre feriedager. Da det er gjort må du overføre feriesaldo og fridager igjen under "Visma.net Eksport".   MERK! Nå som 2019 er opprettet er det viktig at du ser på årstallet når du bestiller og oppdaterer skattekort, velg 2018.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-10-2018 11:28
Visma.net Calendar støtter kun godkjenningsflyt på Avdeling. Dersom du ikke kan benytte avdeling, kan du sette opp godkjenningsflyt på brukernivå, men dette krever av flyten må oppdateres hver gang du får nye brukere/ansatte. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du setter opp godkjenning på avdeling.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎10-10-2018 09:31
  Start-kit for deg som er bruker av Visma.net Time og Absence I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Time og Absence. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake.       Ny bruker i Visma.net:  Du fått tilsendt en mail med beskjed om at brukeren din må aktiveres. Mailen har tittelen Velkommen til Visma.net. Se hvordan du kommer i gang her.   Eksisterende bruker i Visma.net: Dersom du allerede har en bruker i Visma.net Time og Absence, f.eks. på et annet selskap eller lignende, vil du få en mail med beskjed om at rollene dine er endret. Mailen har tittelen Dine Visma.net-roller har blitt endret.  Se hvordan du kommer i gang her.     Logge inn i Visma.net Endre passord Jeg har glemt passordet mitt, hva gjør jeg?     Hvordan registrere timer? Hvordan registrere fravær? Hvordan registrerer jeg sykemelding? Hvorfor kan jeg ikke registrere "sykt barn"? Hva betyr strekene i timelisten min? Hvordan kan jeg enkelt registrere samme antall timer over flere dager?     Hvordan registrere fleksitid? Hvordan registrere uttak av fleksitid? Hvordan registrere oppspart overtid? Hvordan registrere uttak av oppspart overtid? Hvordan registrere utbetaling av oppspart overtid? Hva er oppspart overtid? Hva er forskjellen på Oppstart overtid og Fleksitid?     Hvordan sende timelisten min til godkjenning? Hvordan kan jeg korrigere/endre registrerte timer / fravær? Hvordan kan jeg oppheve bekreftelsen av timelisten min?     Hvordan kan jeg se hvor mange feriedager jeg har igjen? Hva er "saldoer"?
Vis hele artikkelen
av Bettina Magnussen VISMA
 1. Gå inn på calendar | registering | ansatt       2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere og deretter velger du den koden du ønsker å benytte. For eksempel "ferie".        3. Den registrerte koden vil nå være synlig i den ansattes calender.                                               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎09-10-2018 12:10
For at man skal kunne registrere "sykt barn" i Calendar MÅ man legge inn barn som pårørende i Employees | ansatt | pårørende.          Når du har lagt inn barn under pårørende vil du nå få opp koden for "sykt barn" i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-10-2018 15:14
 Det har kommet en versjon som gjør det mulig å skjule koder for ansatte i Calendar.    Gå under "Calendar / Innstillinger / Oppsett timekoder / Arbeidstidsordning". Trykk på "Legg til ny arbeidstidsordning" og velg videre "Start med blank".  Gi arbeidstidsordningen et fornuftig navn, og marker de kodene du ikke ønsker at ansatte skal se ved registrering fravær/timer. Trykk på pilen til høyre slik at kodene kommer i boksen ved siden av.      Kodene som ligger igjen på venstre side er de kodene som blir vist når ansatte skal registrere i kalenderen sin.    Videre må du knytte arbeidstidsordningen til de ansatte. Det gjør du under "Calendar / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Tidsavtale".    Administrator vil fortsatt se kodene som er skjult når de skal registrere på vegne av den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:23
 Logg deg på: connect.visma.com Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calender | Expense | Payslip | Community For å registrere timer skal du trykke på calender    Hvis det er første gang du bruker Calender vil du få opp en guide som viser kort hvordan du skal registrere timer. Trykk "lukk" når du er ferdig.   Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   Klikk på den aktuelle dagen som du vil registrere timer på. Under fanen "på jobb" og "mer" trykker du på "timelønn"    Videre kommer det opp muligheter for å legge inn antall timer, hvilke "til" og "fra" datoer timene skal gjelde for og eventuelt legge inn dimensjoner; avdeling | medarbeider | prosjekt. Trykk deretter "lagre".   Du vil nå kunne se at den aktuelle dagen du har registrert timer på har fått en grønn merking og "timelønn" står oppført. Du har nå lagt inn timer for denne dagen.   Dette kan du f.eks gjøre for hele uken som du har jobbet   Når du har lagt inn timene du har jobbet må du inn å bekreftet slik at de blir sendt til leder for godkjenning. Dette gjøres ved å trykke på den siste dagen du har registrert timer på.  Du vil da få opp det samme bildet som når du registrerte timer.   Trykk "bekreft til"    Du vil få opp kalenderen med dine registrerte timer og en oransje strek som indikerer perioden som er sendt inn til godkjenning.      Når leder har godkjent timelisten vil kalenderen få en grønn strek som indikerer godkjente timer.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:22
Logg deg på: connect.visma.com Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calender | Expense | Payslip | Community For å registrere fravær, trykk på calender Hvis det er første gang du bruker Calender vil du få opp en guide som viser kort hvordan du skal registrere fravær/timer.  Trykk "lukk" når du er ferdig.     Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid   ved pilene i venstre hjørne.   Klikk på den aktuelle dagen som du vil registrere fraværet på. Du får nå opp et bilde med flere muligheter. Dersom du skal registrere fravær trykker du på en av hurtigtastene under "ikke på jobb" eller gå inn på "annet fravær" for å kunne få flere alternativer.    Videre kommer det opp mulighet for å legge inn type fravær og "til" og "fra" datoer for fraværet. Her må man også legge igjen en kommentar til den som godkjenner, f.eks "søknad om ferie, juli"   Trykk deretter "lagre"     Du vil nå kunne se perioden du har søkt fravær for, hvilke type fravær du har registrert og status.    Søknad om fraværet blir sendt til godkjenning av leder. Når lederen har godkjent /ikke godkjent søknaden vil du få opp en status på dette i calendar.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:19
 Logg deg på: connect.visma.com 1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calender | Expense | Payslip | Community For å registrere fleksitid skal du trykke på calender   2. Hvis det er første gang du bruker Calender vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.   3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   4. Klikk på den aktuelle dagen som du vil registrere fleksitid på. Du får nå opp et bilde med flere muligheter. Ved registrering av fleksitid, se under fanen "på jobb" og trykk "mer".    5. Her kommer det opp flere alternativer- Trykk på linjen med "kode" og velg "fleksitid+" Videre kommer det opp mulighet for å legge inn antall timer, hvilke "til" og "fra" datoer fleksitiden skal gjelde for.     Trykk "lagre"   Nå vil kalenderen din bli oppdatert med dagen du har registrert fleksitid+ på     Når du har registrert alle timene dine som du skal sende inn til godkjenning trykker du på den siste dagen og du får opp følgende alternativer Trykk "bekreft til" og kalenderen din vil nå få en oransje strek som indikerer dagene som er bekreftet og sendt inn til godkjenning.                
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:18
Når du har logget deg inn i calendar og registrert timene dine må du sende inn timelisten for godkjenning. Ved å trykke "bekreftet til" i calendar vil du få opp en oransje strek som indikerer at timelisten din er sendt til godkjenning. Den oransje streken vil strekke seg over perioden du har registrert timene på.           Når kalenderen din får en grønn strek indikerer dette at timelisten din er godkjent av leder. Så lenge kalenderen bare består av en oransje strek kan du fortsatt gjøre endringer, men etter at du har fått en grønn strek kan du ikke lenger redigere kalenderen.                                            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:17
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calendar | Expense | Payslip | Community For å registrere oppspart overtid skal du trykke på calendar   2. Hvis det er første gang du bruker Calendar vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.   3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   4. Dersom du har oppspart overtid kan du velge å ta denne ut. Da trykker du på den aktuelle dagen du ønsker å benytte deg av, trykk på "mer" under fanen "ikke på jobb". Trykk deretter på oppspart overtid, hvor mange timer du vil bruke eventuelt om du vil bruke en hel dag. Ved denne typen registrering må man også skrive en kommentar.      Når du har registrert "oppspart overtid" vil calendar få opp en oransje markering på perioden du har valgt. Lederen må godkjenne registreringen.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:16
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Dersom den ansatte har registrert "oppspart overtid" men ikke ønsker å avspasere kan den ansatte få overtiden utbetalt. Hvor mye overtid den ansatte har kan man se til høyre under "saldoer" og "overtid".      2. Som leder trykk på sirkelen med tre prikker til høyre ved "saldoer"     3. Du vil da få opp to alternativer, "endre timesaldo" og "betal ut oppspart overtid". Du velger "betal ut oppspart overtid".      4. Her kan du legge inn hvor mange av de oppsparte overtidstimene du ønsker til utbetaling. Trykk deretter "konverter"   5. Kalenderen vil nå inneholde "utbetaling oppspart overtid".           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:09
  1. Når du har registrert timer klikker du på den siste dagen du har registrert på. Da vil du få opp menyen under. For å bekrefte kalenderen og sende den til godkjenning trykk på den nederste funksjonen "bekreft til".    2. Da vil kalenderen få en oransje strek over dagene du har bekreftet. (Dager med grønn og oransje streker er bekreftet av leder og kan ikke lenger endres).  Hvis du oppdager at det er registrert feil i calendar og du vil inn å gjøre endringer må du oppheve bekreftelsen din (oransje strek). For eksempel: Hvis du ønsker å gjøre endringer mellom den 11-14 i kalenderen under, trykker du på den 10ende. Du vil på nytt få opp valget om å bekrefte timelisten. Trykk "bekreft til".        3.  Den oransje streken vil nå forsvinne og kun være på de dagene som du trykket på "bekreft til". I dette tilfelle; Frem til den 10ende. Du kan nå gjøre endringer på de dagene som ikke har en oransje strek på seg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:07
  Under Calendar vil du kunne finne begrepet "saldoer". Saldoer er betegnelsen som brukes for å holde orden på oppspart overtid og fleksitid. Gjennom  denne funksjonen kan lederen  endre både timesaldoen og fleksisaldoen samtidig som man kan betale ut oppspart overtid.        Her kan du endre antallet for oppspart overtid og fleksitid. Her kan du velge hvor mange timer av den oppsparte overtiden du ønsker å betale ut.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎28-09-2018 15:29
 Oppspart overtid  Oppspart overtid er timer som er opparbeidet på bakgrunn av overtidsjobbing. For disse timene er det utbetalt et overtidstillegg basert på den overtidssatsen som er registrert. Timene som er jobbet er spart i en saldo, slik at de senere kan tas som avspassering   Fleksitid  Fleksitid er timer som er opparbeidet, men som ikke gir grunnlag for overtidsbetaling. Når du registrerer fleksitid spares time for time som senere kan tas som avspassering.
Vis hele artikkelen
av Bettina Magnussen VISMA
  1. Gå inn på approval og unden fanen "mine oppgaver" finner du oppgaver du må behandle.      2. Huk av på den fraværsforespørselen du ønsker å godkjenne og trykk deretter "godkjenn utvalgte"   3. Du kan nå legge igjen en kommentar og trykk deretter "lagre"    4. Du har nå godkjent fraværsforespørselen og den ansatte vil få opp godkjenningen i sin Calender.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎26-09-2018 09:26
  1. Gå inn på approval og unden fanen "mine oppgaver" finner du oppgaver du må behandle. Trykk inn på den akutelle timelisten.    2. Når du har åpnet timelisten kan du godkjenne eller avvise den ved knappene nederst i høyre hjørne.      3. Trykk på "avvis". Du vil da få opp en boks hvor du MÅ legge inn kommentar. Trykk deretter "utfør".    4. Når du har avvist timelisten vil du få opp en varsling på at den er avvist under mine oppgaver. Dette er bare en midlertidig varsling. For full oversikt gå under fanen "min historikk" og "fullførte prosesser".                                               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎20-08-2018 13:19
 1. Gå inn på approval i Visma.net. Under fanen "mine oppgaver" finner du liste over hva du som admin må godkjenne.        2. Trykk deg inn på den akutelle timelisten du skal godkjenne. Da vil du få opp muligheten til å godkjenne eller avvise nederst i høyre hjørne.      3. Da vil du få opp en boks hvor du kan legge igjen kommentar. Trykk deretter "utfør".    4. Du vil få opp en oransje boks som sier at timelisten er godkjent.                                                   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎28-09-2018 14:23
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Når du har registrert fleksitid+ i calendar kan du velge å ta ut fleksitiden. Helt til høyre i calendar under saldoer, vil du få opp hvor mange fleksitid-timer du har. Hvis saldoen for eksempel er 5t  kan du trykke på den dagen du ønsker å ta ut fleksitiden.       2. Etter du har trykket "lagre" vil kalenderen inneholde registreringen av uttaket. Helt til høyre kan du også se at fleksitid-saldoen nå er 0. Saldoen vil oppdateres utifra hva du registrerer i calendar til enhver tid.             
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
  1. Når du har registrert timene dine og sendt de inn til godkjenning vil du få en oransje strek i kalenderen din. Hvis du ønsker å gå tilbake å endre/korrigere timer i kalenderen må du oppheve det du har sendt til godkjenning.    2. Hvis du ønsker å endre en registrering fire dager tilbake i tid trykker du på den oransje linjen på dagen før den du ønsker å endre. Da vil du få opp den samme menyen som da du bekreftet den første timelisten. Du skal fortsatt trykke på "bekreft til" men pass på at datoen har forandret seg tilbake i tid slik at du kan gjøre nye endringer.      3. Kalenderen din vil bli oppdatert og du kan nå gjøre endringer der den oransje linjen ikke lenger er. Trykk på den akutelle dagen du vil endre og endre kode f.eks til "syk" eller "overtid 100%". Trykk deretter "lagre".      4. Når du har gjort de endringene du ønsker trykker du på den siste dagen som er registrert og trykker "bekreft til" slik at de endrede dagene blir sendt til godkjenning.             
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Les Visma Digital Index