Mijn Communities
Help

01-05-2020

04-05-2020 15:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 210 Weergaven

CAO 26 Vleessector

Per 01-11-2019 is inrichting toegevoegd voor minimum vakantietoeslag:

 • Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag

 • Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1701,35

 • Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja

Dit bedrag is gebaseerd op het maandbedrag van schaal D, trede 0, bij een 36-urige werkweek. Als uw bedrijf een 38-urige werkweek heeft, en/of per 4 weken verloont, geldt een ander bedrag. 

Ook is de referentietabel Leeftijd percentages toegevoegd, met bij een leeftijd van 23 jaar: 100%  van het minimum bedrag. 

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal bedragen in de salarisschaal aangepast. Salarisschaal A kwam niet meer voor in de salarisschaal per 01-11-2019. Deze inrichting is nu verwijderd per 01-07-2020.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Leeftijd percentages, Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Als u op basis van Minimum bedrag (Vak.toesl.) nog een correctie over 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk en vragen om een salarisverwerking met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum te starten.

CAO 35 Textielverzorging

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum vier bedragen voor de leeftijden van 20 en 21 jaar in de salarisschaal aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 50 Apotheken

Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag uitgebreid:

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen

 • Correctieperiode (Vak.toesl.): 05

 • Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar

 • Methode bij in- en uit dienst Vak.toesl.: Naar rato werkdagen in dienst.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal bedragen in de salarisschaal aangepast. 

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden.

CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen voor de Participatiewet (120% van het minimumloon) én voor een deel van het jeugdig winkelpersoneel van 19 en 20 jaar aangepast aan het voor die leeftijd geldende minimumloon. 
Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 157 Zuivelindustrie I

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen voor salarisschaal AA (werknemers met een arbeidsbeperking) aangepast.  

Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioenaanvullend de productvarianten gewijzigd: de productvarianten zijn nu in hoofdletters vastgelegd.

Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, is het van belang dat de productvarianten per 01-01-2020 via Instellingen > Berekening > Referentietabellen > UPA - koppeling pensioenregelingen in de rubriek Variant ook in hoofdletters zijn vastgelegd.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon, Salarisschaal en Pensioenen/fondsen benoemd (vast) raadplegen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberkening over het hele jaar 2020 plaatsvinden.

CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.  
Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 218 Besloten busvervoer

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl. per die datum gewijzigd in € 1680,00.  
Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Minimum(jeugd)loon raadplegen.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO.

CAO 359 Zoetwarenindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen van de Participatieschaal (de salarisschalen K, L, M, N & O) aangepast.  
Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 405 Kappersbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen gewijzigd. De uurlonen worden berekend; als de berekende uurlonen 0,01 lager waren dan het minimum uurloon voor medewerkers die 38 uren per week werken, zijn die vastgesteld op de gepubliceerde minimum uurlonen uit de Staatscourant (nummer 22092 d.d. 22 april 2020).  
Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger Personeel

Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioenaanvullend, de productvarianten gewijzigd: de productvarianten zijn nu in hoofdletters vastgelegd.

Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, is het van belang dat de productvarianten per 01-01-2020 via Instellingen > Berekening > Referentietabellen > UPA - koppeling pensioenregelingen in de rubriek Variant ook in hoofdletters zijn vastgelegd.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) raadplegen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden.

CAO 569 Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de bedragen van salarisschaal Z gewijzigd naar de bedragen van het minimumloon die gelden voor een medewerker van 21 jaar: 1680,00 respectievelijk 1550,80.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 592 Bloemen- en planten detailhandel

Er was een salarisschaal ingericht, met een verouderde inrichting. De bedragen en de overige inrichting via de Waardenlijst (Salarisschaal en Salaristrede) zijn per 01-01-2020 geactualiseerd. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Salarisschaal raadplegen.

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het salaris. Omdat de vakantietoeslag maandelijks aan de werknemer wordt uitbetaald, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • per 01-01-2020 is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Vakantietoeslag > Betaling per periode; Autoselectie is niet aangevinkt.

 • per 01-05-2020 is Autoselectie wel aangevinkt bij deze arbeidsvoorwaardevariant en uitgevinkt bij Vakantietoeslag > Opbouwmethode.

 • per 01-05-2020 toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen.

Let op: de gemiddelde arbeidsduur per week bij een voltijds arbeidsovereenkomst bedraagt nu 38 uur per week / 1976 uur per jaar. Vanaf 1 januari 2021 is de normale arbeidsduur gemiddeld 40 uur per week / 2080 uur per jaar.

Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00

 • Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Validatiewaarden kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO.

CAO 633 Uitzendkrachten

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen in de salarisschalen 1, 2 en 3 voor de Allocatiegroep gewijzigd in het minimum uurloon voor die datum ad € 9,70. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen op basis van het minimumloon aangepast én de salarisbedragen in de jeugdschalen die lager zijn dan het per 01-07-2020 geldende minimumloon. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum voor salarisschaal A een aantal bedragen aangepast, evenals de bedragen van de loonschaal participatiewet.  

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 683 Elektrotechnische detailhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.  

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn in de aanloopschaal de bedragen voor de leeftijd van 21 jaar per die datum aangepast.

Hierbij bleek dat een aantal bedragen in de aanloopschaal voor de leeftijden van 16 tot en met 20 jaar met ingang van 01-02-2020 niet correct waren vastgelegd. Deze bedragen zijn nu per deze datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-02-2020 een herberekening plaatsvinden.

CAO 721 Huisartsenzorg

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de treden 15 en 16 drie bedragen per die datum aangepast.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 730 Technische groothandel

Per 01-01-2020 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

 • Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever

 • Generatiepact > Standaard.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00

 • Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00

 • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 100,00

 • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2: 70,00

 • Generatiepact Percentage Werken: 80,00

 • Generatiepact Percentage Doorbetalen: 90,00

 • Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00

 • Ophogingspercentage vakantietoesl. (Soc.fds.): 8,00

Per 01-05-2020 is de volgende standaardwaard vastgelegd:

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag > Controleren en aanvullen.

Voor ziektedagen/uren 1 en 2 zijn ook alternatieve omschrijvingen vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het hele jaar een herberekening plaatsvinden.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 tot en met 30, per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen voor de leeftijden 16 tot en met 21 in de salarisschalen A en AA per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 826 M&T Isolatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "S.Z.S"

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen in salarisschaal B per die datum aangepast, evenals de bedragen voor de leeftijden van 20 en 21 jaar in salarisschaal C. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 884 Kantoorvakhandel

Bij het doorvoeren van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2020 bleek dat er een salariswijziging per 01-01-2020 had plaatsgevonden. Voor deze wijziging is echter geen Algemeen Verbindende Verklaring gepubliceerd. Daarom zijn de salariswijzigingen per 01-01-2020 alleen doorgevoerd voor de medewerkers zonder Categorie. 

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon per 01-07-2020 aangepast voor zowel medewerkers mét als zònder Categorie. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

CAO 1165 Recreatie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de leeftijd van 20 jaar drie bedragen per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum een aantal salarisbedragen aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn.

Per 01-01-2020 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

 • Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever

 • Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort de waarde 70,00 vastgelegd.

De volgende wijziging had per 01-01-2020 moeten plaatsvinden, maar om onverwachte correcties (bij medewerkers uit dienst) te voorkomen, is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-05-2020 gewijzigd in € 1587,00.

Dit minimum geldt voor medewerkers van 23 jaar en ouder, maar  minimumloon 1653,60 * 12 *0,08 = 1587,456 De leeftijd van 23 jaar staat wel in de referentietabel Leeftijd percentages.  

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO.

CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen in salarisschaal A (Groep I) per die datum aangepast.  

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dat het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon, per die datum aangepast.   

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 1639 Doe-het-zelfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dan het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon, per die datum aangepast.   

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 1869 Glastuinbouw

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor Loongebouw B  (voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2005) de salarisbedragen voor de treden 15 t/m 32 per die datum aangepast. 

Voor Loongebouw A (voor werknemers waarvan het dienstverband is aangevangen voor 1 juli 2005) zijn de regels voor de leeftijden van 15 t/m 20 jaar per 01-07-2020 verwijderd voor Categorie A.   

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 2493 Golfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen in de salarisschalen A en B per die datum aangepast, evenals de bedragen voor de leeftijden 20, 21 en 22 jaar in salarisschaal C. 

Per 01-06-2020 is bij Eindperiode (Vak.toesl.) als standaardwaarde de waarde 05 vastgelegd.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de leeftijd van 20 jaar de salarissen per die datum aangepast. Bij medewerkers van 19 jaar voor wie de fulltime uren 36 uur. per week zijn, zijn de bedragen voor de salarisschalen A en B gewijzigd in € 6,47.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 3768 Uitvaartbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is het salarisbedrag voor salarisschaal 1, trede 1 per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal salarisbedragen per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

CAO 9999 Geen CAO van toepassing

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen.

Publishing Date : 5/4/2020