Mijn Communities
Help

02-02-2021

03-02-2021 20:41
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 223 Weergaven

CAO 233 Houthandel

Voor pensioensoort 01, Pensioen regeling B zijn de percentages op 08-01-2021 per 01-01-2021 gewijzigd in 13,30. Ook zijn 2080 CAO-uren toegevoegd.

Op 08-01-2021 is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor pensioensoort 02, met alternatieve omschrijving Pensioen regeling A. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Voor zowel Pensioen regeling B als Pensioen regeling A is Ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2021 gemuteerd met 8,00. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Op 30-01-2021 is per 01-01-2021 voor zowel Pensioen regeling B als Pensioen regeling A het aantal CAO-uren gewijzigd in 2088, omdat het rekenvoorbeeld 261 SV-dagen vermeldt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Op 30-12-2020 is het jaarmaximum voor pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in € 58.311.

Op 02-02-2021 is de nieuwe salarisschaal met de salarisschalen FG1 tot en met FG8 per 01-01-2021 toegevoegd aan de referentietabel Sarisschalen. NOP 0 ADV (108,85%) is vastgelegd onder Categorie 05, NOP 6 ADV (106,54%) is vastgelegd onder Categorie 06, en zo verder tot en met NOP 23 ADV (100,00%) dat is vastgelegd onder Categorie 12. Om te voorkomen dat salarisberekeningen onverwacht vervallen, is de inrichting van de oude salarisschalen verwijderd per 01-02-2021. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de inrichting van de waardenlijsten Salarisschaal, Salaristrede en Categorie bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00 01 822 en 05, Pensioen oph vt 8,38461 05 822 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent 03 822 en 04, Pensioen-excedent-laag 04 822 zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM 06 822 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent 07 822 zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering 08 822 en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering 08 822; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds 11 822 en 12, Opleidingsfonds 12 822 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering 13 822 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

In november en december 2020 zijn per 01-01-2021 resp. 04-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00 01 823 en 05, Pensioen oph vt 8,38461 05 823 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent 03 823 en 04, Pensioen-excedent-laag 04 823 zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM 06 823 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent 07 823 zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering 08 823 en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering 08 823; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor pensioensoort 11, Sociaal fonds 11 823 is het jaarmaximum gewijzigd in 79.719. Op 12-01-2021 is het percentage gewijzigd in 0,45.

Voor pensioensoort 12, Opleidingsfonds 12 823 is het jaarmaximum gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering 13 823 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

Voor pensioensoort 16, Sociaal fonds Autoverhuur en Motorenrevisie 16 823 in het jaarmaximum gewijzigd in 79.719 en op 08-01-2021 is het percentage gewijzigd in 0,70.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 resp. 04-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00 01 824 en 05, Pensioen oph vt 8,38461 05 824 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent 03 824 en 04, Pensioen-excedent-laag 04 824 zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Bij pensioensoort 03, Pensioen-excedent 03 824, is variant 0003 per 01-01-2021 toegevoegd, met in de waardenlijst als omschrijving: Peildatum 01-01 (mnd) Opbouw hoog. De achtergrond van deze uitbreiding is dat alle berekeningen voor Pensioen-excedent in 1 arbeidsvoorwaarde zijn vastgelegd, zodat pensioensoort 04 - op CAO-niveau Pensioen-excedent-laag 04 824 - binnen een klantomgeving weer beschikbaar is voor een andere berekening.

Voor de pensioensoorten 06, Stichting SWWM 06 824 en 10, Stichting SWWM (2) 10 824 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent 07 824 zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering 08 824 en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering 08 824; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds 11 824 en 12, Opleidingsfonds 12 824 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering 13 824 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

Op 28-01-2021 zijn de CAO-uren verwijderd, omdat het pensioenfonds voor 2021 aangeeft, dat de maximale pensioenopbouw ook berekend mag worden over het salaris dat de medewerker verdient bij een dienstverband van 40 uur per week. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Er kunnen verschillen optreden als de normuren bij een medewerker ongelijk zijn aan 38.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 826 M&T Isolatiebedrijf

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Voor de pensioensoorten 06, Stichting SWWM en 10, Stichting SWWM (AOP) is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 827 M&T Goud- en zilvernijverheid

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS”

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 06, Vroegpensioen, met als alterntieve omschrijving: SWWM. De arbeidsvoorwaarde SWWM > Benoemde variant (vaste grondslag) is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Vrijwillig pensioen en 04, Vrijwillig pensioen - Laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven en 12, Sociaal fonds voor de Metaal en Techniek zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

Op 29-01-2021 is het percentage voor pensioensoort 14, Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Tankstations en W gewijzigd in 0,30. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf

Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99.

Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312.

Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd.

Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719.

Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995.

U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO.

Publishing Date : 2/3/2021