Mijn Communities
Help

02-07-2020

03-07-2020 13:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 225 Weergaven

CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland

Per 01-01-2020 is het bedrag voor salarisschaal A, trede 27 (aanloop A), voor 4-wekenverloning gewijzigd in de salarisschaal.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

CAO 592 Bloemen en planten detailhandel

Per 01-08-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-08-2020 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd: Peildatum indienst (Eenm.uitk. perc.), Percentage (Eenm.uitk. perc.), Periode (Eenm.uitk. perc.) en Blokkeren (Eenm.uitk. perc.). Ook is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-01-2020 is toegevoegd: Doorbetalingsperc calamiteitenverlof = 100,0.

Per 01-11-2019 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Ook zijn diverse standaardwaarden vastgelegd ten behoeve van deze berekening. Deze arbeidsvoorwaarde is toegevoegd om de opbouw over de jaargrens mogelijk te maken.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de ingerichte standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

CAO 730 Technische groothandel

Het is nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing kunt u per 01-07-2020 of later de inrichting hiervoor vastleggen bij de gegevenselementen Maximum dagloon toepassen aanv geb verl, Verrekenen voordeel werknemer aanv. geb. verlof, Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof, en Aanvullend geboorteverlof, invoer via.

U kunt contact opnemen met de servicedesk met de vraag om de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof (Loondoorb bij verlof) in te richten. U geeft daarbij aan op welk niveau u de inrichting wilt vastleggen (Klant of Bedrijf), en welke looncomponenten u wilt opnemen in deze berekening.

CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf

Per 01-01-2020 is de inrichting bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) gewijzigd in: kalenderdagen.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

In het uittreksel van de CAO staat als eindperiode voor vakantietoeslag : april. In Payroll Business was eindperiode 05 vastgelegd. Om de inrichting te laten overeenstemmen met de CAO-tekst, is Eindperiode (Vak.toesl.) per de begindatum van het eerder ingerichte rechtjaar 01-06-2020 gewijzigd in 04.

Per 01-06-2020 is toegevoegd:

 • Controleren op wettelijk minimum vak.toeslag = Controleren en aanvullen

 • Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = Na opbouwjaar.

Let op: wanneer u de CAO-inrichting gebruikt, ontvangt de medewerker volgend jaar vakantietoeslag over 11 maanden in plaats van over een heel jaar! Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf aanwezige inrichting controleren. Indien gewenst kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven op het arbeidsvoorwaardenscherm.

Per 01-01-2020 is toegevoegd:

 • Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,0

 • Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee

 • Doorbetalingsperc calamiteitenverlof: 100,0

 • Doorbetalingsperc onbetaald verlof: 0,00

 • Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00

 • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 inclusief alternatieve omschrijvingen voor ziektedagen en ziekteuren 4.

Het is nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing kunt u per 01-07-2020 of later de inrichting hiervoor vastleggen bij de gegevenselementen Maximum dagloon toepassen aanv geb verl, Verrekenen voordeel werknemer aanv. geb. verlof, Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof, en Aanvullend geboorteverlof, invoer via.

U kunt contact opnemen met de servicedesk met de vraag om de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof (Loondoorb bij verlof) in te richten. U geeft daarbij aan op welk niveau u de inrichting wilt vastleggen (Klant of Bedrijf), en welke looncomponenten u wilt opnemen in deze berekening.

Per 01-07-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De bijdrage die de werkgever aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven is verschuldigd, is vastgesteld op 0,25% van de loonsom. Daarom is het percentage per 01-01-2020 bij pensioensoort 14 (Extra fonds 2) gewijzigd in 0,25.

In de salarisschaal zijn per 01-01-2020 de salarisbedragen gecontroleerd met de informatie in de nieuwe CAO, en waar nodig gecorrigeerd. De correctie bestaat in de meeste gevallen uit het afronden naar boven op hele euro's voor medewerkers die niet onder functiegroep 1 (WML) vallen, maar toch het minimumloon ontvangen, omdat het salarisbedrag in de vorige CAO lager was dan het geldende minimumloon. 

Vervolgens zijn de wijzigingen per 01-02-2020 doorgevoerd. 

Per 01-07-2020 zijn de regels voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd. Er is voor deze begindatum gekozen, om te voorkomen dat gedurende de salarisverwerking de salarisberekening voor deze medewerkers opeens werd beëindigd. Ook zijn 01-07-2020 de salarisbedragen voor functiegroep 1 (WML) gewijzigd in het per deze datum geldende minimumloon. 

Tenslotte zijn de salariswijzigingen per 01-02-2021 ingelezen, waarbij opvalt dat in de salaristabel voor 4 weken de bedragen voor functiegroep 1 (WML) gelijk zijn aan het per 01-01-2020 geldende minimumloon voor maandverloners. Als de minimumlonen per 01-01-2021 bekend zijn, zullen de wijzigingen voor de laatstgenoemde functiegroep worden doorgevoerd.  

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de ingerichte standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Als u met een ander percentage wilt rekenen, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm een afwijkend percentage vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de Waardenlijst (Salarisschaal / Salaristrede) kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen, Looncomponentenregelingen en Validatiewaarden (voor de waardenlijst) kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

Publishing Date : 7/3/2020