Mijn Communities
Help

03-09-2021

06-09-2021 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 270 Weergaven

CAO 41 Bouwmaterialen, handel in

De gewijzigde maandsalarissen per 01-07-2021 zijn op 20-07-2021 ingelezen. De wijzigingen in het periodeloon, het weekloon en het uurloon per 01-07-2021 zijn nu ook doorgevoerd. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Per 01-01-2021 de arbeidsvoorwaarde Generatiepact > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00

 • Generatiepact Percentage Werken: 80,00

Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen geselecteerd.

Per 01-09-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang 0,00 vastgelegd.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 43 Architectenbureaus

Per 01-06-2021 is Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van In opbouwjaar in: Na opbouwjaar.

Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting heeft u deze wijziging waarschijnlijk al eerder vastgelegd.

Als u zelf mutaties heeft doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 157 Zuivelindustrie I

Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar

 • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland

De salariswijzigingen per 01-09-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

De gepubliceerde bedragen voor vakantiewerkers zijn voor weekloners soms € 0,05 lager dan het voor de leeftijd geldende minimumloon. In dat geval is het minimumloon gehanteerd.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere

Naar aanleiding van een aanpassing in het CAO-boekje, is per 01-07-2021 Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag) gewijzigd in: 2021/07/01. De inrichting van deze berekening is verwijderd per 01-09-2022.

Per 01-05-2021 toegevoegd:

 • Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst.

 • Eindperiode (Vak.toesl.): 04

 • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst

 • Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja

Per 01-01-2021 toegevoegd:

 • Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00

 Per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt: Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant.

De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Fonds Kollektieve Belangen.

Af te dragen bedrag Soc fonds: 25,00.

Er staat geen peildatum vermeld.
Het is niet mogelijk om vast te leggen dat de berekening naar rato deeltijd moet plaatsvinden.

Voor deeltijders kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden het Af te dragen bedrag Soc fonds aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde van CAO-niveau overschrijven.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik maakt van de berekening voor Fonds Kollektieve Belangen, vult u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm aan.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 317 Gehandicaptenzorg

Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Eenmalige uitkering september 2021.

Per 01-01-2021 zijn standaardwaarden vastgelegd tegen behoeve van de berekening.

De inrichting is per 01-10-2021 verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat alternatieve omschrijvingen niet peildatum gevoelig zijn.

Per 01-01-2021 is bij Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja vastgelegd.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Het advies is om de inrichting ten behoeve van de Eenmalige uitkering september 2021 te controleren, en eventueel aan te passen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 359 Zoetwarenindustrie

De salariswijzigingen per 01-08-2021 en per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-08-2021. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 487 Metalektro

Per 01-01-2021 zijn de percentages voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds ten behoeve van de heffing voor Arbeidsmarkt en Opleidingen gewijzigd in 0,08 en 0,39.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Het percentage voor pensioensoort 13 Extra fonds ten behoeve van de heffing voor Secretariaatskosten is ongewijzigd gebleven op 0,03. Toch zullen hiervoor vanaf 01-07-2021 verschillen optreden, omdat het percentage per die datum was nulgesteld. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA voor 2022 is per 01-01-2022 inrichting toegevoegd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen (benoemd) vast. Hieronder volgt een overzicht van de inrichting.

Voor pensioensoort 01 Pensioen:

 • de berekening zònder variant is bestemd voor PME basis exclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0001 is bestemd voor PME basis inclusief variabele bestanddelen.

Op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO kunt u de variant selecteren in het arbeidsvoorwaardenscherm. 

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van het aanvullend reglement excedent:

 • de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent laag exclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0002 is bestemd voor Excedent laag inclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0003 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen

Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging voor de berekening van het aanvullend reglement excedent hoog:

 • de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen.

Omdat het toetsmoment voor de leeftijdstaffel de leeftijd op 31-12 van het betreffende jaar is, is per 01-01-2022 bij de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 03 Pensioen overbrugging bij 03 Toets begin deelname en bij 23 toets einde deelname de inrichting gewijzigd in 1, Einde jaar.

In de laatste regel van een berekening is 23 toets einde deelname ongewijzigd gebleven, in verband met het einde van de berekening op de AOW-leeftijd.   

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u per de gewenste peildatum de inrichting van de varianten, de productkenmerken en productvarianten controleren. Deze informatie is de basis voor uw inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, die u op bedrijfsniveau vastlegt via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijsten bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-01-2021 zijn de percentages voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds ten behoeve van de heffing voor Arbeidsmarkt en Opleidingen gewijzigd in 0,08 en 0,39.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Het percentage voor pensioensoort 13 Extra fonds ten behoeve van de heffing voor Secretariaatskosten is ongewijzigd gebleven op 0,03. Toch zullen hiervoor vanaf 01-07-2021 verschillen optreden, omdat het percentage per die datum was nulgesteld. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA voor 2022 is per 01-01-2022 inrichting toegevoegd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen (benoemd) vast. Hieronder volgt een overzicht van de inrichting.

Voor pensioensoort 01 Pensioen:

 • de berekening zònder variant is bestemd voor PME basis inclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0001 is bestemd voor PME basis exclusief variabele bestanddelen.

Op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO kunt u de variant selecteren in het arbeidsvoorwaardenscherm. 

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van het aanvullend reglement excedent:

 • de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent laag inclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0002 is bestemd voor Excedent laag exclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0003 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen

Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging voor de berekening van het aanvullend reglement excedent hoog:

 • de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen

 • de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen.

Omdat het toetsmoment voor de leeftijdstaffel de leeftijd op 31-12 van het betreffende jaar is, is per 01-01-2022 bij de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 03 Pensioen overbrugging bij 03 Toets begin deelname en bij 23 toets einde deelname de inrichting gewijzigd in 1, Einde jaar.

In de laatste regel van een berekening is 23 toets einde deelname ongewijzigd gebleven, in verband met het einde van de berekening op de AOW-leeftijd.   

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u per de gewenste peildatum de inrichting van de varianten, de productkenmerken en productvarianten controleren. Deze informatie is de basis voor uw inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, die u op bedrijfsniveau vastlegt via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijsten bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel

Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst.

 • Afrekening bij uitdienst (Eindejaarsuitk.: Ja, deze periode

Per 01-01-2021 toegevoegd:

 • Methode bij in- en uitdienst (Eindejaarsuitk.): Naar rato werkdagen in dienst.

Per 01-01-2021 zijn de volgende percentages gewijzigd van 3,00 in 3,50: Percentage (Eindejaarsuitk.), Ophogingspercentage overig (Pens. en Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen deze wijzigingen leiden tot herberekeningen over het hele jaar 2021.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in

Omdat in de CAO niet (meer) wordt gesproken over een peilperiode en er ook geen minimum bedrag vakantietoeslag wordt vermeld, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd per 01-06-2021:

Verwijderd:

 • Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag

 • Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1293,94

 • Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja

 • Peilperiode (Vak.toesl.): 5

De referentietabel ‘Leeftijd percentages’ is verwijderd, omdat er geen minimum bedrag meer is.

Per 01-06-2021 toegevoegd:

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen

 • Correctieperiode (Vak.toesl.): 05

 • Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar

 • Peilperiode (Vak.toesl.): 99

De wijziging van de peilperiode van 05 in 99 is vastgelegd voor het geval er gebruik wordt gemaakt van zowel Peilmomentmethode als Combinatiemethode. 

De referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd, omdat het minimum bedrag is verwijderd.

Ervan uitgaande dat alle medewerkers minimaal het minimumloon verdienen, zal de controle op het wettelijk minimum vakantietoeslag geen andere resultaten mogen opleveren. 

Om onverwachte TWK-berekeningen te voorkomen, is de volgende wijziging vastgelegd per 01-09-2021:

Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 90,00
Per 01-09-2021 is via Overig verlof 1 inrichting toegevoegd voor het vrijwilligersverlof, inclusief Alternatieve omschrijvingen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien.

De vervallen inrichting van referentietabel Leeftijd percentages kunt u per de gewenste peildatum controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 721 Huisartsenzorg

In verband met een eenmalige wijziging zijn de percentages bij pensioensoort 05 VUT - voor de berekening van SSFH Sociaal Fonds Huisartsenzorg - per 01-01-2021 gewijzigd in 0,086 en 0,514.

Voor de structurele afdracht van 0,7% zijn de percentages per 01-01-2022 weer gewijzigd in 0,1 en 0,6.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u deze inrichting per de gewenste peildatum controleren.

Over de private aanvullende WW-verzekering is afgesproken dat werkgevers en werknemers beiden 50% van de premie voor hun rekening nemen. Ten behoeve van deze berekening zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

 • Pensioen aanvulling > Benoemde variant (variabele grondslag) met alternatieve omschrijving: SPAWW inhouding

 • Compensatie Variabel Pensioen > Compensatie Pensioen.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Compensatie var. pensioen perc. van premie (1) met alternatieve omschrijving Compensatie perc. premie inhouding SPAWW: 100,00

 • Compensatie var. pensioen premie (1) met alternatieve omschrijving Compensatie premie inhouding SPAWW: Pensioen aanvullend

 Omdat de CAO niet op het overzicht van SPAWW vermeld is, is bij de arbeidsvoorwaarden Autoselectie niet aangevinkt.

Let op: als de Stichting PAWW een ingangsdatum voor de berekening heeft gepubliceerd, is het van belang om deze inrichting te gebruiken in plaats van de standaard berekening via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW > SPAWW verzekerd = Ja.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde en de gegevenselementen van CAO-niveau overschrijven.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 730 Technische groothandel

De salariswijzigingen per 01-10-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 1841 Groothandel in bloembollen

Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-07-2021 is de volgende inrichting toegevoegd:

 • Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 200,00

 • Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag): Ja

 • Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag): 2021/12/01

 • Periode (Eenm.uitk. bedrag): 12

De inrichting van de Eenmalige uitkering is per 01-01-2022 verwijderd.

Per 01-07-2021 toegevoegd:

 • Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen

 • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst

 • Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Publishing Date : 9/6/2021