Mijn Communities
Help

04-02-2021

08-02-2021 16:47
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 199 Weergaven

CAO 20 Goederenvervoer Nederland

Per 01-01-2021 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 voor de berekening van de WIA premie de franchises gewijzigd in 13.111 en de maxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Voor pensioensoort 12 voor de berekening van het Sociaal fonds SOOB werd de berekening uitgevoerd tot de AOW-leeftijd, waarbij op de geboortedag werd getoetst. Per 01-01-2021 is dit gewijzigd, zodat de eindleeftijd 99 wordt getoetst aan het einde van de afrekenperiode.

Per 01-01-2021 zijn ook de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 24-12-2020 waren de percentages gewijzigd in 0,35 ten laste van de werknemer en 0,25 ten laste van de werkgever. Op 12-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 0,245 ten laste van de werknemer en 0,615 ten laste van de werkgever. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die voor 2020 waren vastgelegd.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Per 01-01-2021 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 voor de berekening van de WIA premie de franchises gewijzigd in 13.111 en de maxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Voor pensioensoort 12 voor de berekening van het Sociaal fonds SOOB werd de berekening uitgevoerd tot de AOW-leeftijd, waarbij op de geboortedag werd getoetst. Per 01-01-2021 is dit gewijzigd, zodat de eindleeftijd 99 wordt getoetst aan het einde van de afrekenperiode.

Per 01-01-2021 zijn ook de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 24-12-2020 waren de percentages gewijzigd in 0,35 ten laste van de werknemer en 0,25 ten laste van de werkgever. Op 12-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 0,245 ten laste van de werknemer en 0,615 ten laste van de werkgever. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die voor 2020 waren vastgelegd.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) respectievelijk Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 218 Besloten busvervoer

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en de jaarmaxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 08 voor de berekening van de WIA premie de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd gebleven.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds voor de berekening voor Stichting Fonds Schiling en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO) de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.
Op 24-12-2020 waren de percentages gewijzigd in 0,35 ten laste van de werknemer en 0,25 ten laste van de werkgever. Op 12-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 0,22 ten laste van de werknemer en 0,44 ten laste van de werkgever. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die voor 2020 waren vastgelegd.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 679 Taxivervoer

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 13.111 en de maxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de maxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar,
per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is Periodiek aftoppen geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar vastgelegd.

Na het uitleveren van release 2021-02 is voor bedrijven die per periode verlonen pensioensoort 02 Pensioen aanvullend toegevoegd, met alternatieve omschrijving Pensioen 4 wk. verloning. Het verschil met pensioensoort 01 Pensioen, is dat bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar òf 68 jaar wordt gekeken naar de leeftijd op de eerste van de maand. Het aantal uren op jaarbasis is 1976.

De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kun je de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als je per 4 weken verloont en gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat je via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren. Als je pensioensoort 01 niet meer gebruikt, verwijder dan de regel voor pensioensoort 01 Pensioen uit deze referentietabel. Na een definitieve verloning worden eventuele correcties via UPA aangeleverd aan TKP. Zie voor informatie de Release notes 2021-02, onderwerp Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf.

Voor pensioensoort 11 voor de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60.

Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend en 11 voor fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Voor de aanlevering aan UPA kies je Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. Plaats vervolgens een vinkje bij Periodieke interface UPA.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen leg je per bedrijf inrichting vast. Als je gebruik maakt van de CAO-inrichting, leg dan een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen òf 02 Pensioen aanvullend, én een regel voor pensioensoort 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neem je exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd aan TKP via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Dit element komt echter niet voor in het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-01-2021 en is per die datum bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 70,00 vastgelegd.

Als je zelf inrichting hebt vastgelegd, kun je de inrichting van het CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kun je controleren welke inrichting voor jouw bedrijf actief is. In dit rapport zie je ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 1577 Toneel en dans

Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor de berekening van de premies voor het Ouderdomspensioen via pensioensoort 01 Pensioen en Arbeidsongeschiktheidspensioen via pensioensoort 10 AOP.

De arbeidsvoorwaarden Pensioen en AOP > Benoemde variant (vaste grondslag) zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kun je de inrichting bij jouw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De ingerichte standaardwaarden Extra uren mee in pro rata factor, Pro rata methode én VCR (vast) kun je op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als je zelf inrichting hebt vastgelegd, kun je de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kun je controleren welke inrichting voor jouw bedrijf actief is. In dit rapport zie je ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises, de maxima en de percentages gewijzigd. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 10 AOP de franchises gewijzigd. De percentages zijn ongewijzigd.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 1869 Glastuinbouw

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3 Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is Periodiek aftoppen geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar vastgelegd.

Voor pensioensoort 11 voor de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt, is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60.

Op 03-02-2021 is voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als voor pensioensoort 11 voor fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing wordt deze inrichting niet gewijzigd.

Afhankelijk van de inrichting bij jouw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Voor de aanlevering aan UPA kies je Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. Plaats een vinkje bij Periodieke interface UPA.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen leg je per bedrijf inrichting vast. Als je gebruik maakt van de CAO-inrichting, leg je een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen en een regel voor pensioensoort 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neem je exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Publishing Date : 2/8/2021