Mijn Communities
Help

06-11-2020

09-11-2020 15:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 280 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 26 Vleessector

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal salarisbedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 35 Textielverzorging

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum voor de leeftijden 20 en 21 jaar een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 41 Bouwmaterialen handel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Aanloopschaal voor Groep 1 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 43 Architectenbureaus

Op verzoek is per 01-01-2020 inrichting toegevoegd voor pensioensoort 08 WIA Hiaat bij Pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

Er is geen beginleeftijd vastgelegd, de eindleeftijd = 65 jaar (2 jaar voor de pensioendatum), het percentage is 0,25 ten laste van de werknemer, en het jaarmaximum dat geldt voor de werknemer is 57.232.

De arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 is Autoselectie wél aangevinkt. 

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren.

Als deze inrichting overeenkomt met de berekening van uw verzekeraar, kunt u de arbeidsvoorwaarde via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden selecteren bij de bestaande medewerkers. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u per medewerker een afwijkend percentage vastleggen als alleen het percentage afwijkt van de inrichting in de referentietabel.

CAO 50 Apotheken

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Per 01-10-2020 is de volgende standaardwaarde vastgelegd:

Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00.

U kunt de inrichting in deze arbeidsvoorwaarde aanpassen en/of uitbreiden op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Voor de medewerker kunt u de inrichting in deze arbeidsvoorwaarde aanpassen en/of uitbreiden op het arbeidsvoorwaardenscherm via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-10-2020.

CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de salarissen voor de Participatiewet, en voor jeugdig winkelpersoneel van 20 en 19 jr.  aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 157 Zuivelindustrie I

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 is per die datum voor Groep A (in Payroll Business Salarisschaal AA) de berekening op basis van het minimumloon uitgevoerd, zoals beschreven is. Dit houdt wel in, dat de berekende bedragen in de meeste gevallen lager zijn dan de salarisbedragen per 31-12-2020. De bedragen per 31-12-2020 zijn overgenomen uit ons informatiesysteem.

De wijzigingen per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland

Per 01-11-2020 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een 3-tal bedragen voor periodelonen, én voor uurlonen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Salaristreden 20 en 21, met Categorie 0.

Let op: De maandlonen zijn hoger dan het per 01-01-2021 geldende minimumloon, en daarom niet aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 359 Zoetwarenindstrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Participatieschaal aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 405 Kappersbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen voor de leeftijden 20 en 21 jaar in Salarisschaal A per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 533 Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven VGL

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een 3-tal bedragen voor periodelonen, én voor uurlonen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Salaristreden 20 en 21, met Categorie 0.

Let op: De maandlonen zijn hoger dan het per 01-01-2021 geldende minimumloon, en daarom niet aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 569 Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen voor Salarisschaal Z trede 30 per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 633 Uitzendkrachten

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de 3 salarisbedragen op basis van het minimumloon per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 637 Verzekeringsbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn voor Salarisschaal A een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 679 Taxivervoer

Per 01-01-2021 zijn de wijzigingen in de salarissen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Per 01-01-2021 is ook inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte tegen 80%, via optie 4 in zowel Salaris (variabel bruto) als Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd, én de percentages zijn ingericht in de standaardwaarden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren.

Via Instelling > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij de gegevenselementen aanpassen.

CAO 683 Elektrotechnische detailhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Ondanks de vermelding in art. 24a van de CAO dat de Aanloopschaal niet wordt verhoogd, blijkt na controle dat er op de site www.vleewarenwerkt.nl tòch een gewijzigde aanloopschaal per 01-01-2020 staat. Op basis van deze informatie zijn de salarisbedragen per die datum voor salarisschaal A aangepast.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen in de aanloopschaal voor medewerkers van 21 jaar per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 721 Huisartsenzorg

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een 3-tal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 748 Slagersbedrijf

De alternatieve omschrijving van pensioensoort 13 Extra fonds is gewijzigd van SAS - Collectieve financiering seniorenreg. in: SAS - Duurzame inzetbaarheid.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de alternatieve omschrijving is vastgelegd.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij de arbeidsvoorwaarde aanpassen.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor deSalarisschalen A en AA, Salaristreden 16 tot en met 21, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 826 M&T Isolatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS”

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen in de Salarisschalen A en B aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 884 Kantoorvakhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau, voor zowel de bedrijven die zijn aangesloten bij een partij die de CAO heeft afgesloten, als voor de bedrijven die volgers zijn van deze CAO. De laatste groep is vastgelegd onder Categorie A.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 1165 Recreatie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft 3 jeugdlonen voor 20-jarigen, én de leerlingen van 20 en 21 jaar.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor de Salaristreden 15 tot en met 30 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van Salarisschaal A (Groep I) aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

Bij controle bleek dat bij Salarisschaal 3, Trede 31 en Categorie F per 01-01-2020 hetzelfde bedrag was vastgelegd als bij Salarisschaal 3, Trede 30 en Categorie F. Dit is op 4 november 2020 gecorrigeerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau die bedragen aangepast die verwijzen naar het minimumloon òf die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 1639 Doe-het-zelfbranche

Bij controle bleek dat er op de site van de werkgeversorganisatie salariswijzigingen staan per 01-02-2020. Deze aanpassingen zijn per die datum ingelezen in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Vervolgens zijn de wijzigingen op basis van het minimumloon per 01-07-2020 doorgevoerd, en tenslotte zijn de wijzigingen op basis van het minimumloon per 01-01-2021 ingelezen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2020 plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 1869 Glastuinbouw

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van Categorie B, Salarisschaal B, de Salaristreden 15 tot en met 32 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 2493 Golfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon én de salarisbedragen die lager zijn dan het geldende minimumloon aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

Ten behoeve van de Eenmalige uitkering als RAM-premiecompensatie van 1,4% van het jaarloon vòòr 30 november 2020 is de volgende inrichting per 01-11-2019 toegevoegd:

 • arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt

 • Eindperiode (grat.) = 10

 • Grondslag opbouwmethode (grat) = Oorspronkelijk bedrag

 • Jaar betaalperiode (grat.) = Na opbouwjaar

 • Percentage (grat.) = 1,4

 • Uitbetalingspercentage (grat.) = 1,40

Per 01-11-2020 is het percentage bij Percentage (grat.) verwijderd, zodat er (voor maandverloners!) geen reservering meer plaatsvindt over november 2020.

Per 01-01-2021 is de overige inrichting verwijderd.

Ten behoeve van de Eenmalige uitkering ad € 150,00 in december 2020 is de volgende inrichting per 01-11-2020 toegevoegd:

 • arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt

 • Bedrag (Eenm. uitk. bedrag) = 150,00

 • Bedrag obv. deeltijd (Eenm. uitk. bedrag) = Ja

 • Periode (Eenm. uitk. bedrag) = 12

Per 04-01-2021 is de overige inrichting verwijderd, zodat de inrichting ook voor 4-wekenverloners nog actief is aan het eind van periode 2020/13.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm te controleren - en eventueel aan te passen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Wellicht ten overvloede, maar de inrichting is voornamelijk vastgelegd voor maandloners. Zeker voor bedrijven die per 4 weken verlonen is het van belang om de CAO-inrichting te controleren, en zo nodig aan te passen en eventueel uit te breiden.

Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u de arbeidsvoorwaarden toevoegen voor bestaande medewerkers per de begindatum van de inrichting òf per een latere datum indienst. Op de arbeidsvoorwaardeschermen kunt u de inrichting in de arbeidsvoorwaarden aanpassen en/of uitbreiden.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum voor de leeftijden van 19 en 20 jaar een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FGIL)

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

CAO 9999 Geen CAO van toepassing

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau.

Ook zijn per 01-01-2021 de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Percentage (Vak.toesl.):  8,00      

 • Controleren op wettelijk minimum Vaktoeslag: Controleren en aanvullen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren.

Via Instelling > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen.  

Publishing Date : 11/9/2020