Mijn Communities
Help

07-10 -2020

08-10-2020 15:24
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 179 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Per 01-10-2020 is het percentage bij (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) - met alternatieve omschrijving Werken op feestdag percentage incl. toeslag - gewijzigd van 100% in 200%.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is, én op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.
Per 01-10-2020 zijn de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd van de percentages die gelden voor het minimumloon, in de percentages die voor deze CAO gelden voor de jeugdlonen (artikel 20 van de CAO). Voor de jeugdige werknemer in de zin van artikel 20 bedraagt dit minimum het bij hun leeftijd passende percentage, genoemd in artikel 20, van hiervoor aangegeven bedrag (artikel 69).

Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.

CAO 1165 Recreatie

Na controle blijkt dat in de eerste versies van de CAO twee keer jeugdlonen per 01-07-2020 worden vermeld, met verschillende bedragen. De laatst vermelde bedragen zijn opgenomen in ons informatiesysteem, en in 2019 ingevoerd in Payroll Business. In een nieuwere versie van de CAO zijn jeugdlonen per 01-07-2020 én per 01-10-2020 opgenomen. De salarisbedragen per 01-07-2020 zijn nu aangepast aan de informatie in de laatste publicatie. Daarna zijn de salarisbedragen per 01-10-2020 opnieuw ingelezen.

Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Per 01-05-2020 is de volgende inrichting toegevoegd:

  • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen

  • Betaalperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 04 in 05.

  • Correctieperiode (Vak.toeslag): 05

  • Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): Na opbouwjaar

  • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst

  • Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is, én op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de toegevoegde controle op het wettelijk minimum vakantietoeslag een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2020.

Publishing Date : 10/8/2020