Mijn Communities
Help

08-04-2020

09-04-2020 18:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven

CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Naar aanleiding van het besluit van de Stichting RAS om over periode 5 tot en met periode 7 het premiepercentage voor de RAS (FBORAS) op 0% vast te stellen, hebben wij de volgende mutaties vastgelegd bij gegevenselement FBO RAS perc. werkgever :

 • per 01-05-2020 is het percentage nulgesteld,

 • per 01-08-2020 is het oorspronkelijke percentage 0,75 vastgelegd.

Verloont u per 4 weken ? Dan kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > SGB pensioen > gegevenselement FBO RAS perc. werkgever :

 • per de begindatum van periode 2020/05 ( 20 april 2020 ) het percentage nulstellen,

 • per de begindatum van periode 2020/08 ( 13 juli 2020 ) het oorspronkelijke percentage 0,75 vastleggen.

 • Wanneer u in de toekomst weer gebruik wilt maken van de CAO-inrichting, verwijdert u per 1 augustus 2020 of een latere datum het percentage met delete.

Via het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Wanneer u zelf een mutatie heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)

In de referentietabel Salarisschaal zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019, per 01-01-2020 en per 01-02-2020 doorgevoerd. 

Voor Groothandel Levensmiddelen ( in de referentietabel zonder Categorie ) zijn geen uurlonen meer gepubliceerd. Om te voorkomen dat er tijdens een verloning plotseling terugboekingen plaatsvinden van eerder betaalde salarissen, zijn de bedragen per 01-05-2020 verwijderd.   

Voor Groothandel Horecaproducten ( in de referentietabel met Categorie A ) is de trede voor de leeftijd van 22 jaar vervallen. Om te voorkomen dat er tijdens een verloning plotseling terugboekingen plaatsvinden van eerder betaalde salarissen, zijn de bedragen voor de leeftijd van 21 jaar overgenomen. Per 01-05-2020 is de salaristrede voor 22-jarigen verwijderd. 

Voor Oproepkrachten Groothandel Horecaproducten zijn onder categorie B uurlonen toegevoegd. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld, en vakantiedagenbijslag. 
Het advies is echter om de specificatie ( salaris, 8% vakantiebijslag en vakantiedagenbijslag ) op de strook te plaatsen, zodat duidelijk is, dat het om een all-in-loon gaat. Hieronder vindt u de percentages voor de toeslagen: 

 • Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 8 procent vakantiebijslag en 10,82 procent vakantiedagenbijslag vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 

 • Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 8 procent vakantiebijslag en 10,87 procent vakantiedagenbijslag vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020

 • Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 2,8 procent salarisverhoging, 8 procent vakantiebijslag en 10,87 procent vakantiedagenbijslag met ingang van 1 februari 2020.

Als u geen gebruik maakt van de waardenlijst op CAO-niveau, kunt u via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Categorie (Salarisschaal) categorie B toevoegen voor Oproepkrachten Groothandel Horecaproducten.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve waardenlijsten controleren. Ook kunt u zien op welk niveau de inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant of Bedrijf).

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de aanwezige inrichting controleren.

Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk en vragen om een herberekening met ingang van de door u gewenste datum.

Publishing Date : 4/9/2020