Mijn Communities
Help

08-05-2020

11-05-2020 15:19
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 195 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Na controle blijkt dat de laagste bedragen in de loontabellen voor deze CAO onder het minimumloon komen. 

Voor medewerkers die voorheen gekoppeld waren aan de CAO Goederenvervoer (met Categorie 1) zijn voor salarisschaal A1 trede 10 de bedragen per 01-01-2020 én per 01-07-2020 gewijzigd in de bedragen van het minimumloon per die datums. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 41 Bouwmaterialen handel

Na controle blijkt dat de bedragen van de aanloopschaal -in de referentietabel salarisschaal A, trede 30- lager zijn dan het minimumloon. 

Per 01-01-2020 én per 01-07-2020 zijn deze bedragen aangepast aan de bedragen van het minimumloon per die datums.  

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 487 Metalektro

Op verzoek is de alternatieve omschrijving voor pensioensoort 04 Pensioen extra gewijzigd van Pensioen extra 04 487 in: Overgangsregeling VPL tot 31122020 04 487.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Omdat deze berekening afloopt aan het einde van dit jaar, is de regel voor pensioensoort 04 Pensioen extra in de referentietabel Pensioen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2021 verwijderd.

U kunt de inrichting in de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Ook zijn de standaardwaarden voor Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ext.) én Pro rata methode (Pens.ext.) per die datum verwijderd.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van het arbeidsvoorwaardenscherm.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen én Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport is ook zichtbaar op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Tenslotte is de arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Omdat alternatieve omschrijvingen niet peildatum-gevoelig zijn, blijft de alternatieve omschrijving van de pensioensoort actief.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Omdat de berekening via pensioensoort 04 Pensioen extra voor de Overgangsregeling VPL afloopt aan het einde van dit jaar, is de regel voor pensioensoort 04 Pensioen extra in de referentietabel Pensioen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2021 verwijderd.

U kunt de inrichting in de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Ook zijn de standaardwaarden voor Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ext.) én Pro rata methode (Pens.ext.) per die datum verwijderd.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren. In dit rapport is ook zichtbaar op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Tenslotte is de arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

CAO 536 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Na controle zijn bij salarisschaal A voor de treden 20 en 21 de bedragen per 01-07-2019, 01-01-2020 en 01-07-2020 aangepast aan de bedragen van het minimumloon per die datums.  

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een herberekening uit te voeren met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 679 Taxivervoer

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2020 zijn voor Niet-rijdend personeel de bedragen voor de leeftijd van 20 jaar per die datum aangepast aan de voor die leeftijd geldende minimumlonen.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Na controle zijn per 01-07-2019, 01-01-2020 en 01-07-2020 de salarisbedragen voor salarisschaal B salaristrede 30 aangepast aan de per die datums geldende minimumlonen. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een herberekening uit te voeren met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Publishing Date : 5/11/2020