Mijn Communities
Help

09-04-2020

10-04-2020 13:24
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 169 Weergaven

CAO 83 Betonproductenindustrie

Naar aanleiding van de controle van Minimum bedrag (Vak.toesl.) bleek dat het bedrag correct was vastgelegd, maar dat de inrichting voor deze berekening op CAO-niveau niet compleet was. Daarom is per 01-01-2019 toegevoegd: Leeftijdsafhankelijk minimum = Over opgegeven minimum bedrag, én in referentietabel Leeftijd percentages is voor de leeftijd van 022 jaar : 100,000000 vastgelegd.

Daarnaast is per 01-06-2019 toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05 , Correctieperiode (Vak.toesl.) = 05 , Eindperiode (Vak.toesl.) = 05, Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 en Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = In opbouwjaar.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting controleren. Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zal de toevoeging op CAO-niveau voor u geen gevolgen hebben.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de bij uw bedrijf actieve inrichting is vastgelegd ( CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Wanneer u ook correcties over 2019 wilt laten doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center, en vragen om een payrollverwerking vast te leggen met de door u gewenste ingangsdatum.

N.B.: wanneer u geen peilperiode had vastgelegd, én er na de beginperiode van het huidige rechtjaar een salariswijziging is geweest, kan er over het cumulatief aantal opbouwperioden een ander resultaat worden berekend omdat er cumulatief wordt gerekend met de laatst vastgestelde peilgrondslag.

Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt.

Per 01-05-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen.

CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf

In januari waren de uurlonen voor vakkrachten per 01-01-2020 niet goed vastgelegd in de referentietabel Salarisschaal. Salarisschaal A en B waren aan elkaar gelijk ; ook de overige uurlonen waren een salarisschaal opgeschoven ( de bedragen voor salarisschaal B stonden in de kolom voor salarisschaal C, en zo verder ) waardoor de bedragen uit de laatste schaal niet waren vastgelegd.  

Per 01-01-2020 is de inrichting van alle uurlonen voor vakkrachten gecorrigeerd.  

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting controleren. Wanneer u hiervoor inrichting zelf heeft vastgelegd, zal de wijziging op CAO-niveau voor u geen gevolgen hebben.

Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden.

CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie

Na controle van de inrichting van Minimum vakantietoeslag is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-07-2018 gewijzigd in 2151,70. Per 01-07-2019 zijn de standaardwaarden verwijderd van de gegevenselementen Leeftijdsafhankelijk minimum, Minimum bedrag (Vak.toesl.) én Minimum controle en correctie (Vak.toesl.). Ook is de inrichting van referentietabel Leeftijd percentages per 01-07-2019 verwijderd.

Wanneer u zelf geen inrichting heeft toegevoegd, houdt dit in, dat er correcties zichtbaar kunnen worden voor medewerkers voor wie de berekende reservering lager is dan het ( eerder vastgelegde ) Minimum bedrag (Vak.toesl.).

Per 01-07-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05 , Correctieperiode (Vak.toesl.) = 05 , Eindperiode (Vak.toesl.) = 06 en Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = In opbouwjaar.

Per 01-10-2019 is de volgende inrichting toegevoegd:

Doorbetalingsperc zorgverlof kort = 70,00 en Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort = Nee.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de bij uw bedrijf actieve inrichting is vastgelegd ( CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Wanneer u ook correcties over 2019 wilt laten doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center, en vragen om een payrollverwerking vast te leggen met de door u gewenste ingangsdatum.

Publishing Date : 4/10/2020