Mijn Communities
Help

09-04-2021

13-04-2021 17:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 205 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Per 01-07-2020 is in de salarisschaal op CAO-niveau het maandbedrag voor H8 - in Payroll Business salarisschaal H, trede 18 - gewijzigd van 3542,66 in 3524,66. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van deze salarisschaal.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting van de Waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 157 Ziekenhuizen

Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaarden cluster. Autoselectie is niet aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 197 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie

Als u gebruik maakt van deze CAO, is het advies om de inrichting - bijvoorbeeld per 01-01-2022 - over te zetten naar CAO 359 Zoetwarenindustrie. De reden hiervoor is het feit dat CAO 197 is opgegaan in CAO Zoetwarenindustrie.

Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via https://community.raet.com/producten/payroll-business/cao-informatie/w/cao-inrichting vindt u een CAO-document van oktober 2019 voor CAO 359. Hierin kunt u een indruk krijgen van de CAO-inrichting die is vastgelegd voor CAO Zoetwarenindustrie, waarbij bedragen en percentages uiteraard gewijzigd kunnen zijn na het vastleggen van dit document.

CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Bij controle bleek in de salarisschaal op CAO-niveau het weekbedrag voor de leeftijd van 16 jaar 202,23 te zijn. Per 01-07-2019 is dit weekbedrag gewijzigd in 202,33 en het periodebedrag in 809,32. 

Daarnaast zijn een paar bedragen voor de leeftijd van 20 en 21 jaar aangepast, en is de omschrijving voor Salarisschaal F gewijzigd van BBL in B1. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting van de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf een Waardenlijst heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau klant of bedrijf inrichting in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans toevoegen of wijzigen.

CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst

Per 01-01-2021 is Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren gewijzigd van 90% in 85%. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen én voor de standaardwaarde.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 637 Verzekeringsbedrijf

Per 01-01-2021 is Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren gewijzigd van 90% in 85%. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen én voor de standaardwaarde.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Per 01-02-2021 en per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. 

Om te voorkomen dat er tijdens de salarisverwerking onverwacht geen loon wordt berekend voor de 21-jarigen, zijn de regels voor de leeftijd van 21 jaar per 01-05-2021 verwijderd. Salarisschaal E en Salaristrede 21 zijn per deze datum verwijderd uit de waardenlijsten op CAO-niveau. 

Bij het doorvoeren van deze aanpassingen bleek dat er regels in de salarisschaal voorkwamen voor Salarisschaal F en volgende (Groep 1 t/m 4), salaristrede 30 en volgende (0 t/m 13 ervaringsjaren) zònder een Categorie (Salarisschaal). Per 01-02-2020 zijn deze regels verwijderd. Als u gebruik maakte van deze inrichting, kunt u bij de arbeidsvoorwaarde van de medewerker Categorie (Salarisschaal) K met omschrijving Max. gem. selecteren. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van Ziektedagen/uren 4 en/of de salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau klant of bedrijf inrichting in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans toevoegen of wijzigen.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren, en wijzigen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in-

Per 01-01-2021 is voor het Sociaal fonds de regel met beginleeftijd 022 en eindleeftijd 62 verwijderd.

Per dezelfde datum is een regel toegevoegd met beginleeftijd 000 en eindleeftijd 99, waarbij peildag en peilmaand 01 > 01 zijn gewijzigd in 99 > 99. Ook wordt het maximum niet meer vermenigvuldigd met de deeltijdfactor, conform de berekeningen voor de sociale verzekeringen.

Ter info: de loonsom is het op de werknemers betrekking hebbende vaste salaris in geld inclusief de vakantietoeslag en de vaste eindejaarsuitkering, met als maximum het voor de werknemer geldende maximum SV loon.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS”

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Eindperiode (Vak.toesl.): 05

 • Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst

 • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst

 • Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja

Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1925,00.

Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd voor de standaardwaarden én de alternatieve omschrijvingen:

 • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 > Doorbet. perc. ziektedagen/uren 70%: 70,00

Per 01-03-2021 zijn de salarisbedragen aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. Voor BBL is salarisschaal AA vastgelegd. Per 01-05-2021 zijn de salarisschalen I, J en K verwijderd voor de functieniveaus 9, 10 en 11.

Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd voor de standaardwaarden én de alternatieve omschrijvingen:

 • (A) Grondslagvariant (Overuren) > Grondslagvariant Overuren 150%: Grondslag 1 uren

 • (A) Percentage incl. toeslag (Overuren) > Overuren 150% Percentage incl. toeslag: 150,00

 • (A) Percentage toeslag (Overuren) > Overuren 150% Percentage toeslag: 50,00

 • Grondslag 1 uren (Overuren): Uurbedrag van grondslag

 • Grondslag periode (Overuren): Deze periode

 • Generatiepact Percentage (Doorbetalen): 90,00

 • Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100

 • Generatiepact Percentage Werken: 80,00

Helaas bleek het niet mogelijk om de inrichting voor gegevenselement Maximaal te verg kilometers (enkele reis) op CAO-niveau vast te leggen.

Omdat ook Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) wordt beschreven in de CAO, is hiervoor per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 05 VUT.

Voor de berekening inzake het Sociaal Fonds Metaal en Techniek is inrichting aanwezig via pensioensoort 11 Sociaal fonds. In de CAO staat een premie van 0,25% terwijl op de site van het fonds 0,20% staat. Dit laatste percentage is eerder vastgelegd; hiervoor is nu geen wijziging doorgevoerd. De werkgevers hebben aangegeven dat de premie voor het Sociaal Fonds Metaal & Techniek inderdaad 0,2% is. Het in de CAO genoemde percentage van 0,25% is daarom niet correct.

Voor de berekening inzake het Sociaal Fonds Hiswa is inrichting toegevoegd via pensioensoort 15 Extra fonds 3, pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

Voor de berekening inzake het Opleidings & Arbeidsmarktfonds SZS is inrichting toegevoegd via pensioensoort 14 Extra fonds 2, pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

O&O fonds Metaal en Techniek is ten onrechte ingericht via pensioensoort 12, Opleidingsfonds. Deze inrichting is per 01-01-2022 verwijderd.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) en/of Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 1390 Theater - per 01-01-2016 naar CAO 1577

Op de CAOlijst van de Belastingdienst staat voor cao 1390 Theater 31-12-2015 als einddatum vermeld. U kunt deze lijst opvragen via https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/co....

Omdat er sinds 1 april 2021 via de loonaangifte geen correcties over 2015 meer mogen worden aangeleverd, willen wij de inrichting van deze CAO per 01-04-2021 verwijderen.

Bij controle blijkt dat er over 2021 nog verloningen plaatsvinden voor medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO. Het dringende advies is om per 01-01-2016 inrichting vast te (laten) leggen voor CAO 1577 Toneel en Dans via Klant CAO en Bedrijf CAO. Als er ooit een heraanlevering van de loonaangifte over één van de jaren 2016 t/m 2020 nodig is, zijn de gegevens van CAO 1577 in ieder geval beschikbaar. In dat geval kan de bedrijf CAO alsnog worden geselecteerd bij de medewerkers, en kan er een CAO-code worden aangeleverd. In ieder geval over de jaren 2016 t/m 2019 zal de payroll geen herberekening meer uitvoeren; het gaat dan alleen om de aan te leveren CAO-code. 

Bij CAO 1577 is gekozen voor begindatum 01-01-2016, omdat de inrichting van de CAO niet peildatum-gevoelig is. Als CAO 1390 wordt verwijderd per 01-04-2021 blijkt de inrichting per de begindatum van de CAO uit de applicatie te worden verwijderd. Deze begindatum is vaak 01-01-2001. Als CAO 1390 is verwijderd per 01-04-2021 - in de praktijk dus per 01-01-2001 - zal er bij heraanleveringen over 2016 t/m 2021 geen CAO-code meer aangeleverd kunnen worden voor medewerkers die aan CAO 1390 zijn gekoppeld.

Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn.

CAO 1497 Uitvaartverzorging - per 01-01-2016 naar CAO 3768

Op de CAO-lijst van de Belastingdienst staat voor CAO 1497 Uitvaartverzorging 31-12-2015 als einddatum vermeld. U kunt deze lijst opvragen via https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/co...

Omdat er sinds 1 april 2021 via de loonaangifte geen correcties over 2015 meer mogen worden aangeleverd, willen wij de inrichting van deze CAO per 01-04-2021 verwijderen.

Bij controle blijkt dat er over 2021 nog verloningen plaatsvinden voor medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO. Het dringende advies is om per 01-01-2016 inrichting vast te (laten) leggen voor CAO 3768 Uitvaartbranche via Klant CAO en Bedrijf CAO. Als er ooit een heraanlevering van de loonaangifte over één van de jaren 2016 t/m 2020 nodig is, zijn de gegevens van CAO 3768 in ieder geval beschikbaar. In dat geval kan de bedrijf CAO alsnog worden geselecteerd bij de medewerkers, en kan er een CAO-code worden aangeleverd. In ieder geval over de jaren 2016 t/m 2019 zal de payroll geen herberekening meer uitvoeren; het gaat dan alleen om de aan te leveren CAO-code. 

Bij CAO 3768 is gekozen voor begindatum 01-01-2016, omdat de inrichting van de CAO niet peildatum-gevoelig is. Als CAO 1497 wordt verwijderd per 01-04-2021 blijkt de inrichting per de begindatum van de CAO uit de applicatie te worden verwijderd. Deze begindatum is vaak 01-01-2001. Als CAO 1497 is verwijderd per 01-04-2021 - in de praktijk dus per 01-01-2001 - zal er bij heraanleveringen over 2016 t/m 2021 geen CAO-code meer aangeleverd kunnen worden voor medewerkers die aan CAO 1497 zijn gekoppeld.

Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. In de historie van de arbeidsvoorwaardeschermen kunt u zien dat het overgrote deel van de standaardwaarden die voor CAO 1497 zijn vastgelegd, per 01-01-2022 is verwijderd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via https://community.raet.com/producten/payroll-business/cao-informatie/w/cao-inrichting vindt u een CAO-document van mei 2018 voor CAO 3768. Hierin kunt u een indruk krijgen van de CAO-inrichting die is vastgelegd voor CAO Uitvaartbranche, waarbij bedragen en percentages uiteraard gewijzigd kunnen zijn na het vastleggen van dit document.

CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang

Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd:

 • Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00

 • Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja

 • (A) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl ma tm vr 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1

 • (A) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl ma tm vr 19-07 u: 20,000

 • (B) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zaterdag 07-19 u: Grondslag var toeslagen 1

 • (B) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zaterdag 07-19 u: 30,000

 • (C) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zaterdag 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1

 • (C) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zaterdag 19-07 u: 40,000

 • (D) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zon feestdg 07-19 u: Grondslag var toeslagen 1

 • (D) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zon feestdg 07-19 u: 45,000

 • (E) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zon feestdg 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1

 • (E) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zon feestdg 19-07 u: 45,000

Per 01-04-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat het percentage niet meer in de CAO wordt genoemd:

 • Levensloop % vaste bijdrage: 0,50 

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-04-2021 een herberekening plaatsvinden.

Per 01-11-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij

Per 01-04-2021 is arbeidsvoorwaarde Reiskosten > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaarden cluster. Autoselectie is niet aangevinkt.

Helaas was het niet mogelijk om op CAO-niveau inrichting vast te leggen bij Maximaal te verg kilometers (enkele reis).

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel wijzigen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Publishing Date : 4/13/2021