Mijn Communities
Help

09-10-2020

12-10-2020 19:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven

CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse

Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd:

 • Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst

 • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst

 • Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00

Omdat op CAO-niveau is vastgelegd dat 10% en 25% Ploegendienst wordt berekend op basis van Grondslag var toeslagen 2 is per 01-10-2020 de volgende inrichting toegevoegd:

 • Grondslag 2 basis (Toesl.var.): Uurbedrag van grondslag

 • Grondslagperiode 2 (Toesl.var): Huidige periode

Voor het berekenen van Reisuren zijn de volgende arbeidsvoorwaarden per 01-10-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

 • Overige uren (tabel) > Standaard variant, en

 • Overige uren (bijzonder tarief) > Standaard variant.

Voor het vergoeden van Reisuren is op CAO-niveau geen inrichting in de arbeidsvoorwaarde vastgelegd.

Per 01-10-2020 is de volgende inrichting toegevoegd:

 • Korting ziekengeld tonen: Ja

 • Toepassen maximum dagloon: Nee

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020 òf met ingang van 01-10-2020.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien, evenals het niveau waarop deze inrichting is vastgelegd.

Zie ook onder CAO-inrichting het CAO-document: CAO Nederlandse Baksteenindustrie (152).

Publishing Date : 10/12/2020