Mijn Communities
Help

10-02-2021

12-02-2021 14:54
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 172 Weergaven

CAO 254 Afbouw

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Afbouw. De jaarfranchises zijn 14.544 en de jaarmaxima zijn 63.854,86. De percentages zijn 7,8136 en 17,8164. Het productkenmerk is ML en de productvariant is AB. Het aantal CAO-uren is 1957,50.

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - Middelloonregeling sector Afbouw UTA-personeel. De jaarfranchises zijn 14.544 en de jaarmaxima zijn 63.854,86. De percentages zijn 8,8438 en 16,1562. Het productkenmerk is ML en de productvariant is AB. Het aantal CAO-uren is 1957,50.

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds. Het jaarmaximum is 87.461,10. Het percentage is 1,60. Het productkenmerk is OOAFB en de productvariant is AB.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast resp. variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van het activeren van de UPA-interface kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces, en u vinkt per 01-01-2021 ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast voor de hierboven vermelde pensioenberekeningen. De inrichting voor de productkenmerken en de productvarianten moet exact overeenstemmen met de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel). Na het uitvoeren van een definitieve verloning zullen gegevens worden aangeleverd aan UPA.

Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit veld niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting verwijderd. Per 01-02-2021 is bij 'Doorbetalingsperc zorgverlof kort' 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de standaardwaarden zijn vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 359 Zoetwarenindustrie

Voor pensioensoort 01 Pensioen zonder variant en mét variant 0002 - Basisregeling VPL afwijkend - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 61.809 en zijn de percentages gewijzigd in 10,00 en 20,00. De inrichting voor variant 0003 - VPL afwijkend - is per 01-01-2021 verwijderd.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen excedent man - en voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Pensioen excedent vrouw - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 61.809, en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. Op 10-02-2021 zijn de percentages gewijzigd per 01-01-2021. Hierbij bleek dat de percentages voor 2020 afweken van de percentages die op 02-01-2020 door het pensioenfonds waren gepubliceerd, en op die datum waren ingevoerd. Als u graag wilt dat de percentages voor 2020 alsnog worden aangepast, ontvangen wij graag een request met de vraag om de percentages voor 2020 te wijzigen.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het maximum per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,48.

Ondanks het feit dat er geen CAO-uren zijn vastgelegd, is op 10-02-2021 voor alle regels in de referentietabel per 01-01-2021 vastgelegd dat 21 Berekeningsdatum = 4 Werkdagen afrekeningsjaar.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 496 Particuliere beveiliging

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2020 de franchises gewijzigd in 20.938, en zijn de maxima gewijzigd in 57.232. Pro rata methode (Pens.) is per deze datum gewijzigd in: Werkdagen.

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2021 de franchises ongewijzigd 20.938, zijn de maxima gewijzigd in 58.311, en zijn de percentages gewijzigd in 13,64 en 20,46. Er zijn 1983,60 CAO-uren vastgelegd.

De inrichting van de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds is per 01-07-2020 verwijderd.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

De inrichting van de verwijderde referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 509 Gemengde branche en speelgoedbranche

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Omdat deze CAO als einddatum ‘31-12-2020’ heeft, is de inrichting in de referentietabel per 01-01-2022 verwijderd. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar een andere CAO. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Planning.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 518 Drogisterij branche

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 1,000. De berekening voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 557 Slijterijen

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 592 Bloemen en planten detailhandel

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages voor de medewerkers tot 67 jaar zijn ongewijzigd 0,05 en 0,70.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Op CAO-niveau is Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. vastgelegd met 100,00. Omdat dit percentage niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting verwijderd per 01-02-2021. Bij ‘Doorbetalingsperc zorgverlof kort’ was ook 100,0 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de standaardwaarden zijn vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 609 Tuincentra vervallen per 01-01-2018 naar CAO 727

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15.

Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

Omdat de CAO is vervallen per 01-01-2018 is de inrichting in de referentietabellen verwijderd per 01-01-2022. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar CAO 727. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 683 Elektrotechnische detailhandel

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is de eindleeftijd gewijzigd in 65, en is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,35. De berekening voor medewerkers van 66 jaar en ouder is verwijderd per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 727 Retail Non-Food

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Na de uitlevering van release 2021-02 is voor medewerkers die per 4 weken worden verloond, per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: 02 Pensioen 4 wk verloning. Het verschil met pensioensoort 01 Pensioen is, dat de beginleeftijd én de eindleeftijd worden getoetst op de eerste van de maand (in plaats van aan het einde van van de periode). Zie voor de achtergrond van deze uitbreiding het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes.

N.B.: maandverloners kunnen gebruik blijven maken van pensioensoort 01 Pensioen; 4-wekenverloners kunnen gebruik gaan maken van pensioensoort 01 Pensioen 4 wk verloning.

Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 Pensioen zonder percentages - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, en zijn de maxima gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15.

Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - 12 Sociaal fonds zonder percentages - zijn per 01-01-2021 de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Er zijn 1976 CAO-uren toegevoegd, er wordt jaarlijks afgetopt, en bij Berekeningsdagen is geselecteerd: 1 260 dagen.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 58.311, zijn de maxima gewijzigd in 112.198 en zijn de percentages gewijzigd in 13,20. Er zijn 1976 CAO-uren toegevoegd, er wordt jaarlijks afgetopt, en bij Berekeningsdagen is geselecteerd: 1 260 dagen.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,20.

Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 29-01-2021 is 15 Einde deelname gewijzigd in: 2 AOW-leeftijd.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 838 Wonen vervallen per 01-01-2018 naar CAO 727

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15.

Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - 12 Sociaal fonds zonder percentages - zijn per 01-01-2021 de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

Omdat de CAO per 01-01-2018 is vervallen, is de inrichting in de referentietabellen per 01-01-2022 verwijderd. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar CAO 727 Retail Non-Food. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Planning.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 884 Kantoorvakhandel

Voor pensioensoort 01 Pensioen - Pensioen Detailhandel - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen detailhandel zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 1639 Doe-het-zelfbranche

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Na de uitlevering van release 2021-02 is het toetsmoment voor de beginleeftijd én de eindleeftijd gewijzigd van 2 (Einde afrekenperiode) in 6 (Eerste dag vd maand). Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,20. De berekening voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar is per 01-01-2021 verwijderd, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 1644 Textiel grootwinkelbedrijven

De naam van de CAO én van het arbeidsvoorwaardencluster is gewijzigd van ‘Textiel grootwinkelbedrijven per 01-07-2018 naar CAO 727’ in 'Textiel grootwinkelbedrijven. In het overzicht van de fiscus staat nl. geen Einddatum bij CAO 1644, terwijl deze CAO niet meer wordt vernieuwd. Omdat er buiten de wijzigingen in de pensioenregelingen geen aanpassingen meer zullen plaatsvinden in de inrichting van CAO 1644, is het advies om over te stappen naar CAO 727 Retail Non-Food.

Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. Als alternatieve omschrijving is vastgelegd: Pensioen zonder percentages.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 20-01-2021 zijn de percentages 0,05 en 0,15 gewijzigd in 0,00 ten laste van de medewerker, en 0,20 ten laste van de werkgever. Als u gebruik wilt maken van de oorspronkelijke percentages 0,05 en 0,15 kunt u hiervoor een request inleggen, met het verzoek om een nieuwe pensioensoort in te richten.

Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Publishing Date : 2/12/2021