Mijn Communities
Help

10-03-2021

11-03-2021 17:49
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 185 Weergaven

CAO 730 Technische groothandel

Per 01-04-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel na selectie van de Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 1287 Grafimedia

De salariswijzigingen per 01-08-2021 zijn doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. Als de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 bekend zijn, zullen er 6 uurlonen per die datum worden aangepast in de referentietabel.

Opmerking: per 01-04-2021 is de Categorie leeggemaakt in de salarisschaal. Er was ook geen Waardelijst vastgelegd voor Categorie (Salarisschaal). Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau is het advies om de inrichting van de Categorie bij de medewerkers te verwijderen, om te voorkomen dat er met ingang van 01-04-2021 geen salaris meer wordt berekend.

Per 01-01-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 05 in 04.

Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd:

  • Correctieperiode (Vak.toesl.): 05
  • Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): Na opbouwjaar
  • Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst

Per 01-04-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag ‘Controleren en aanvullen’ geselecteerd.

Als u gebruik maakt van de inrichting voor Vakantietoeslag op CAO-niveau moet u bepalen of u wilt rekenen met Eindperiode 04, die in de CAO is vermeld. Dat kan inhouden dat de afrekening vakantietoeslag plaatsvindt over 11 maanden in plaats van over 12 maanden. Als u wilt blijven rekenen met Eindperiode 05, én Eindperiode en Betaalperiode aan elkaar gelijk zijn, is het advies om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2021 op het arbeidsvoorwaardescherm bij Eindperiode (Vak.toesl.) ‘05’ vast te leggen, én bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) 'In opbouwjaar' te selecteren.

  • Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.
  • Per 01-01-2021 is bij Generatiepact Percentage Pensioenopbouw ‘100,00’ vastgelegd.
  • Per 01-04-2021 zijn de volgende standaardwaarden - én de bijbehorende alternatieve omschrijvingen - verwijderd
(B) Blokkeren (Toesl.vast) Aanvulling werktijd blokkeren Ja
(B) Percentage (Toesl.vast) Aanvulling werktijd percentage 5,560000
(B) Grondslagvariant (Toesl.vast) Aanvulling werktijd grondslagvariant Grondslag vaste toeslag 1

In de CAO is een berekening voor het RVU-fonds opgenomen. De werkgeverspremie bedraagt 0,2% van het heffingsloon zoals bepaald in artikel 2.7 van de Grafimedia cao ASF-regelingen. De premie wordt geheven vanaf 1 april 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2025. PGB is bezig met het implementeren van deze berekening. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hiervoor inrichting toevoegen.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de selectie op CAO-niveau niet zien.
De alternatieve omschrijvingen kunt u toevoegen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.

Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf

Per 01-01-2021 zijn varianten toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) voor medewerkers bij wie de normuren ongelijk zijn aan 38.

Het betreft pensioensoort 01 Pensioen: variant 0001, met omschrijving ‘zonder CAO-uren’.

In pensioensoort 03 Pensioen overbrugging met alternatieve omschrijving Pensioen excedent zijn 2 varianten opgenomen: variant 0002 met omschrijving ‘Excedent laag zonder CAO-uren’ én variant 0003 met omschrijving ‘Excedent hoog zonder CAO-uren’.

Als u gebruik wilt maken van de toegevoegde varianten kiest u Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO. In het scherm van de arbeidsvoorwaarde selecteert u op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO de gewenste variant. Door deze mutatie wordt de selectie vastgelegd bij alle medewerkers die aan deze Klant CAO of Bedrijf CAO zijn gekoppeld, en bij wie de pensioensoort is geselecteerd. Als er bij de medewerker al een variant was vastgelegd, wordt deze wijziging op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO niet zichtbaar bij deze medewerker.

U kunt de toegevoegde inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel na selectie van referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.