Mijn Communities
Help

11-02-2021

12-02-2021 18:58
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 195 Weergaven

CAO 26 Vleessector

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 13.256, en de maxima in 70.244. Er zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311 en zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Per diezelfde datum is het percentage aangepast naar 0,55 en is de eindleeftijd gewijzigd in 68. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ was bij 20 Berekening CAO uren 'Jaarlijks aftoppen' geselecteerd. Na het uitleveren van de oplossing is op 11-02-2021 per 01-01-2021 bij 20 Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 11.614 en de maxima in 39.676. De percentages zijn ongewijzigd 8,40.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Nabestaandenpensioen - de maxima gewijzigd in 112.189. Het percentage is niet aangepast, omdat dit afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemers.

Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Horeca & Catering. Daarom is op 11-02-2021 bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Daarnaast is bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 1 In eigen grondslag SV-loon in: 3 In eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,96 en 19,64. De jaarfranchises zijn ongewijzigd 15.261.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanv pensioenregeling B - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Aanv pensioenregeling A - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189.

Omdat het overgrote deel van de medewerkers die aan deze CAO zijn gekoppeld per 4 weken worden verloond, zijn na de uitlevering van release 2021-02 bij deze 3 pensioensoorten de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd gewijzigd van 2 Einde periode in 6 Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes.

Ten behoeve van medewerkers die per maand worden verloond, zijn 3 pensioensoorten toegevoegd, nl. de pensioensoorten 04 Pensioen extra - Pensioen basisreg. maandverl. - , 05 VUT - Aanv. pensioenreg. B maandverl. - en pensioensoort 06 Vroegpensioen - Aanv. pensioenreg. A maandverl. Het enige verschil met de pensioensoorten 01, 02 en 03 is dat bij de pensioensoorten 04, 05 en 06 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, zoals de oorspronkelijke inrichting bij de pensioensoorten 01, 02 en 03.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

N.B.: bij het vastleggen van dit CAO-bericht bleek dat per 01-01-2021 de berekening van de Overgangsregeling (VPL inkoopregeling) via pensioensoort 06 Vroegpensioen pas was verwijderd. Als deze arbeidsvoorwaarde nog was geselecteerd bij een medewerker, wordt er in 2021 opnieuw een berekening uitgevoerd, maar voor een andere regeling.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311, en is Einde deelname gewijzigd in 2 AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op 5 Geboortedag.

Na het uitleveren van de oplossing voor storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ is op 11-02-2021 per 01-01-2021 voor alle 7 hierboven vermelde pensioensoorten bij 20 Berekening CAO uren ‘Periodiek aftoppen' vastgelegd. Bij 21 Berekeningsdatum CAO is '1 260 dagen’ geselecteerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

Als u gebruik gaat maken van de berekeningen via de pensioensoorten 04 en/of 05 of 06 voor maandverloning, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor deze pensioensoorten 04 Pensioen extra, 05 Vut en/of 06 Vroegpensioen. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA.

Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor de toegevoegde pensioensoorten 04, 05 en/of 06, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,96 en 19,64. De jaarfranchises zijn ongewijzigd 15.261.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanv pensioenregeling B - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Aanv pensioenregeling A - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189.

Omdat het overgrote deel van de medewerkers die aan deze CAO zijn gekoppeld per 4 weken worden verloond, zijn na de uitlevering van release 2021-02 bij deze 3 pensioensoorten de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd gewijzigd van 2 Einde periode in 6 Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes.

Ten behoeve van medewerkers die per maand worden verloond, zijn 3 pensioensoorten toegevoegd, nl. de pensioensoorten 04 Pensioen extra - Pensioen basisreg. maandverl., 05 VUT - Aanv. pensioenreg. B maandverl. en pensioensoort 06 Vroegpensioen - Aanv. pensioenreg. A maandverl. Het enige verschil met de pensioensoorten 01, 02 en 03 is dat bij de pensioensoorten 04, 05 en 06 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, zoals de oorspronkelijke inrichting bij de pensioensoorten 01, 02 en 03.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

N.B.: bet het vatleggen van dit CAO-bericht bleek dat per 01-01-2021 de berekening van de Overgangsregeling (VPL inkoopregeling) via pensioensoort 06 Vroegpensioen pas was verwijderd. Als deze arbeidsvoorwaarde nog was geselecteerd bij een medewerker, wordt er in 2021 opnieuw een berekening uitgevoerd, maar voor een andere regeling.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311, en is Einde deelname gewijzigd in 2 AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op 5 Geboortedag.

Na het uitleveren van de oplossing voor storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ is op 11-02-2021 per 01-01-2021 voor alle 7 hierboven vermelde pensioensoorten bij 20 Berekening CAO uren ‘Periodiek aftoppen' vastgelegd. Bij 21 Berekeningsdatum CAO is '1 260 dagen’ geselecteerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

Als u gebruik gaat maken van de berekeningen via de pensioensoorten 04 en/of 05 of 06 voor maandverloning, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor deze pensioensoorten 04 Pensioen extra, 05 Vut en/of 06 Vroegpensioen. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA.

Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor de toegevoegde pensioensoorten 04, 05 en/of 06, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Voor pensioensoort 01 Pensioen - zonder variant - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 13.256, en de maxima in 70.244. Er zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd.

Voor pensioensoort 01 Pensioen voor 4-wekenverloners - met variant 0001 - is het toetsmoment de eerste dag van de tweede periode, 01-02-2021. Per 01-02-2021 zijn de franchises gewijzigd in 13.256, en de maxima in 70.244. Ook voor 4-wekenverloners zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd.

Ook voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn per 01-01-2021 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Per diezelfde datum is de eindleeftijd gewijzigd in 68, en is bij 21 Berekeningsdagen '4 werkdagen afrekeningsjaar vastgelegd.

In verband met storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ was bij 20 Berekening CAO uren 'Jaarlijks aftoppen' geselecteerd. Na het uitleveren van de oplossing is op 11-02-2021 per 01-01-2021 bij 20 Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 750 Contractcatering

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 11.614 en de maxima in 39.676. De percentages zijn ongewijzigd 8,40.

Per 01-01-2021 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds - FBS - en 13 Extra fonds - FBA - de maxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2020.

Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Horeca & Catering. Daarom is op 11-02-2021 bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

In verband met storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ was bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling bij 20 Berekening CAO uren 'Jaarlijks aftoppen' geselecteerd. Na het uitleveren van de oplossing is op 11-02-2021 per 01-01-2021 bij 20 Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' vastgelegd.

Per 01-01-2021 zijn bij de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds percentages ook 1976 CAO-uren vastgelegd, en is bij Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' geselecteerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 1165 Recreatie

Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Recreatie. Daarom is op 11-02-2021 bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling - Pensioen 9+ regeling - per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO)

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 11.614 en de maxima in 39.676. De percentages zijn ongewijzigd 8,40.

Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Horeca & Catering. Daarom is op 11-02-2021 bij deze pensioensoort per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 14.1544, zijn de maxima gewijzigd in 57.900 en zijn de percentages gewijzigd in 9,33 en 16,37.

Omdat het niet mogelijk is om een variant te selecteren op de schermen van Pensioenen/fondsen benoemd met variabele grondslag, is de inrichting van variant 0001 per 01-01-2021 verwijderd.

Na de uitlevering van release 2021-02 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd gewijzigd van 2 Einde periode in 6 Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. Er zijn 1976 CAO uren toegevoegd.

Voor medewerkers die per maand worden verloond, is pensioensoort 02 Pensioen aanvulling toegevoegd, met alternatieve omschrijving: Pensioen maandverloning. Het enige verschil met pensioensoort 01 is dat bij pensioensoort 02 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, zoals de oorspronkelijke inrichting bij de pensioensoort 01.

Voor medewerkers die gebruik maken van de Validatieregeling, zijn de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging - met alternatieve omschrijving: Validatieregeling maandverl., en 04 Pensioen extra - met alternatieve omschrijving: Validatieregeling 4 wk. verloning toegevoegd. Het enige verschil is, dat bij pensioensoort 03 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, en bij pensioensoort 04 ‘6 Eerste dag vd maand’.

Deze 3 arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Na het uitleveren van de oplossing voor storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ is op 11-02-2021 per 01-01-2021 voor alle 4 hierboven vermelde pensioensoorten bij 20 Berekening CAO uren ‘Periodiek aftoppen' vastgelegd. Bij 21 Berekeningsdatum CAO is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 04 Pensioen extra '1 260 dagen’ geselecteerd, terwijl voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging '4 werkdagen afrekeningsjaar’ is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het percentage ongewijzigd 1,00.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

Als u gebruik gaat maken van de berekeningen via de pensioensoorten 02, 03 en/of 04, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor deze pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling, 03 Pensioen overbrugging en/of 04 Pensioen extra. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA.

Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor de toegevoegde pensioensoorten 02, 03 en/of 04, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

CAO 2451 Dagrecreatie

Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Recreatie. Daarom is op 11-02-2021 bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling - Pensioen 9+ regeling - per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

CAO 3855 Zwembaden

Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Recreatie. Daarom is op 11-02-2021 bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.).

Per dezelfde datum is het aantal CAO-uren gevuld met 1983,60 en is bij 21 Berekeningsdatum vastgelegd: 4 werkdagen afrekeningsjaar.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - alternatieve omschrijving: Pensioen 9+ regeling - inrichting toegevoegd in de referentietabel. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds ook het aantal CAO-uren gevuld met 1983,60 en is bij 21 Berekeningsdatum vastgelegd: 4 werkdagen afrekeningsjaar.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO.

Als u gebruik gaat maken van de berekening van de Pensioen 9+ regeling, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA.

Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Publishing Date : 2/12/2021